Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Ny klimatpremie ska ge fler miljölastbilar och eldrivna arbetsmaskiner

https://www.klimatsmart.se/images/news/logo_regeringskansliet.gif

I förra veckan beslutade regeringen om en ny klimatpremie i form av ett statligt stöd till vissa miljöfordon. Premien ska främja introduktionen av miljölastbilar och eldrivna arbetsmaskiner på marknaden och bidra till minskade växthusgasutsläpp. Tunga lastbilar och arbetsmaskiner släpper tillsammans ut mer än sex miljoner ton koldioxid varje år. Just nu kommersialiseras den nya tekniken som kan minska utsläppen. Förra veckan beslutade regeringen om den förordning som sätter reglerna för den nya klimatpremien. Enligt förordningen får Energimyndigheten i uppdrag att betala ut premierna. Premien betalas ut vid inköpstillfället till de företag, kommuner och regioner som köper in tunga lastbilar som drivs av el, gas eller bioetanol och större arbetsmaskiner som drivs på el. Förordningen träder i kraft den 7 september 2020 och därefter kan Energimyndigheten börja betala ut premien. Klimatpremien presenterades i regeringens budgetproposition för 2020, där 20 miljoner kronor tillfördes anslaget för klimatpremier till elbussar, miljölastbilar och eldrivna arbetsmaskiner. Sammantaget uppgår anslaget till Klimatpremier till 120 miljoner kronor per år fram till 2022, varav 20 miljoner kronor tillfördes anslaget för premier till miljölastbilar och eldrivna arbetsmaskiner. Samtidigt görs en förändring av det befintliga stödet till elbussar. Det blir alltmer lönsamt att köpa in elbussar och efterfrågan ökar. För att öka styrmedlets effektivitet sänks ersättningen per elbuss till 10 procent av inköpspriset, från dagens 20 procent. På så sätt kan fler eldrivna lastbilar, arbetsmaskiner och bussar få stöd.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Ny klimatpremie ska ge fler miljölastbilar och eldrivna arbetsmaskiner

2020-08-19
I förra veckan beslutade regeringen om en ny klimatpremie i form av ett statligt stöd till vissa miljöfordon.

Premien ska främja introduktionen av miljölastbilar och eldrivna arbetsmaskiner på marknaden och bidra till minskade växthusgasutsläpp.

Tunga lastbilar och arbetsmaskiner släpper tillsammans ut mer än sex miljoner ton koldioxid varje år. Just nu kommersialiseras den nya tekniken som kan minska utsläppen. Förra veckan beslutade regeringen om den förordning som sätter reglerna för den nya klimatpremien. Enligt förordningen får Energimyndigheten i uppdrag att betala ut premierna.

Premien betalas ut vid inköpstillfället till de företag, kommuner och regioner som köper in tunga lastbilar som drivs av el, gas eller bioetanol och större arbetsmaskiner som drivs på el. Förordningen träder i kraft den 7 september 2020 och därefter kan Energimyndigheten börja betala ut premien.

Klimatpremien presenterades i regeringens budgetproposition för 2020, där 20 miljoner kronor tillfördes anslaget för klimatpremier till elbussar, miljölastbilar och eldrivna arbetsmaskiner.

Sammantaget uppgår anslaget till Klimatpremier till 120 miljoner kronor per år fram till 2022, varav 20 miljoner kronor tillfördes anslaget för premier till miljölastbilar och eldrivna arbetsmaskiner.

Samtidigt görs en förändring av det befintliga stödet till elbussar. Det blir alltmer lönsamt att köpa in elbussar och efterfrågan ökar. För att öka styrmedlets effektivitet sänks ersättningen per elbuss till 10 procent av inköpspriset, från dagens 20 procent. På så sätt kan fler eldrivna lastbilar, arbetsmaskiner och bussar få stöd.

Senaste nyheter