Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Nitton nya projekt för en hållbar plastanvändning

https://www.klimatsmart.se/images/news/Naturvardsverket-logga_1_72x80.gif

Minskad användning av engångsplast för hämtmat, i vården och på festival, ökad kunskap om mikroplast, och digitala hjälpmedel för att minska nedskräpningen. Detta, och mycket mer, ska projekt som nyligen beviljats stöd från Naturvårdsverket bidra till. Plast i hav och natur, negativ klimatpåverkan, innehåll av farliga ämnen och bristande resurseffektivitet. Dagens plastanvändning är förknippad med ett flertal utmaningar för att nå Sveriges miljömål. Hur löser vi utmaningarna med plast och mikroplast? Det var temat för en utlysning som öppnade strax före sommaren. Hela 46 projekt ansökte till utlysningen och nu har 19 av dessa beviljats. Totalt har cirka 11 miljoner kronor fördelats till projekten. - Genom utlysningen ville vi stödja nya idéer och initiativ för att möta utmaningar med plast och mikroplast. Många har svarat på detta, vilket visar på att det finns stort engagemang och många idéer kring hur vi kan lösa utmaningarna, säger Petra Selander på Hållbarhetsenheten. Naturvårdsverket verkar för en minskad miljöbelastning från plast med fokus på nedskräpning, mikroplaster, negativ klimatpåverkan samt att plast tillverkas, används och materialåtervinns utan att sprida farliga ämnen. Oavsett område arbetar vi för en mer hållbar inställning till plast.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Senaste nyheter