Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Nio miljarder människor en värld 10 mars

https://www.klimatsmart.se/images/news/slu95x76h.gif

Hur ska världen kunna försörja nio miljarder människor? Ett seminarium 10 mars tar sig an ett spännande och oerhört svårt ämne; hur ska världens resurser räcka till i framtiden? Antalet människor på jorden passerade 2,5 miljarder år 1950. I dag finns det 6,8 miljarder och år 2050 beräknas vi vara över 9 miljarder människor på jorden. Behovet av mat och vatten kommer förstås att öka, men även behovet av resurser för bostäder och infrastruktur. Befolkningstillväxten har hittills medfört ett ökat behov av fossila bränslen vilket i sin tur medfört ökad påverkan på klimat och miljö. Det är en ohållbar utveckling som måste förändras. Men det är inte enbart miljön som belastas. Även samhällets sociala strukturer och funktioner kommer att känna av ökade påfrestningar i takt med befolkningsökningen. En mer turbulent global ekonomi och ökade konflikter om jordens tillgångar på naturresurser kan inte uteslutas. Seminariet med rubriken Hur klarar vi en värld med 9 miljarder människor hålls på Kungliga Vetenskapsakademien i Stockholm onsdagen 10 mars. Syftet med seminariet är bland annat att ge inspel till den mycket svåra men nödvändiga diskussionen om vi bör och i så fall kan begränsa befolkningstillväxten och vilka styrmedel som då finns att tillgå. Bland talarna finns kända experter inom området, bland annat Hans Rosling, professor vid Karolinska institutet samt ärkebiskopen Anders Wejryd, vars föredrag har rubriken: Livet som ges och görs. Kjell Aleklett, professor från Uppsala universitet, talar om Den globala välfärdsekvationen. Lisa Sennerby Forsse, rektor vid Sveriges lantbruksuniversitet, kommer att hålla ett anförande med rubriken Vårt dagliga bröd – hur klarar vid det? Fördelning av resurserna fossil energi, odlingsmark och vatten är viktiga frågor. Seminariet, som hålls på svenska, är öppet för alla och riktar sig särskilt till politiker och andra beslutfattare i Sverige. Även personer verksamma i EU-parlamentet och i annat internationellt arbete är välkomna. Media inbjuds att vara med vid detta spännande seminarium som är ett samarrangemang mellan Uppsala universitet, SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och Riskkollegiet. Kungliga vetenskapsakademiens energiutskott och Tällberg Foundation stödjer seminariet. När? Onsdagen 10 mars 2010 kl 9-16:30 Var? Kungliga Vetenskapsakademien, Beijersalen, Lilla Frescativägen 4 A, Stockholm Anmälan gärna i förväg till riskkollegiet@riskkollegiet.nu Information om seminariet och programmet i sin helhet finns på Riskkollegiets hemsida www.riskkollegiet.nu Kontaktpersoner: Åke Munkhammar, 070-7652666 rcs@glocalnet.net Jan-Olof Snihs, jan.olof.snihs@telia.com Kjell Aleklett, kjell.aleklett@fysast.uu.se Rune Andersson, rune.andersson@lmv.slu.se

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Nio miljarder människor en värld 10 mars

2010-02-17
Hur ska världen kunna försörja nio miljarder människor? Ett seminarium 10 mars tar sig an ett spännande och oerhört svårt ämne; hur ska världens resurser räcka till i framtiden?

Antalet människor på jorden passerade 2,5 miljarder år 1950. I dag finns det 6,8 miljarder och år 2050 beräknas vi vara över 9 miljarder människor på jorden. Behovet av mat och vatten kommer förstås att öka, men även behovet av resurser för bostäder och infrastruktur.

Befolkningstillväxten har hittills medfört ett ökat behov av fossila bränslen vilket i sin tur medfört ökad påverkan på klimat och miljö. Det är en ohållbar utveckling som måste förändras.

Men det är inte enbart miljön som belastas. Även samhällets sociala strukturer och funktioner kommer att känna av ökade påfrestningar i takt med befolkningsökningen. En mer turbulent global ekonomi och ökade konflikter om jordens tillgångar på naturresurser kan inte uteslutas.

Seminariet med rubriken Hur klarar vi en värld med 9 miljarder människor hålls på Kungliga Vetenskapsakademien i Stockholm onsdagen 10 mars. Syftet med seminariet är bland annat att ge inspel till den mycket svåra men nödvändiga diskussionen om vi bör och i så fall kan begränsa befolkningstillväxten och vilka styrmedel som då finns att tillgå.

Bland talarna finns kända experter inom området, bland annat Hans Rosling, professor vid Karolinska institutet samt ärkebiskopen Anders Wejryd, vars föredrag har rubriken: Livet som ges och görs.

Kjell Aleklett, professor från Uppsala universitet, talar om Den globala välfärdsekvationen.

Lisa Sennerby Forsse, rektor vid Sveriges lantbruksuniversitet, kommer att hålla ett anförande med rubriken Vårt dagliga bröd – hur klarar vid det? Fördelning av resurserna fossil energi, odlingsmark och vatten är viktiga frågor.

Seminariet, som hålls på svenska, är öppet för alla och riktar sig särskilt till politiker och andra beslutfattare i Sverige. Även personer verksamma i EU-parlamentet och i annat internationellt arbete är välkomna.

Media inbjuds att vara med vid detta spännande seminarium som är ett samarrangemang mellan Uppsala universitet, SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och Riskkollegiet. Kungliga vetenskapsakademiens energiutskott och Tällberg Foundation stödjer seminariet.

När? Onsdagen 10 mars 2010 kl 9-16:30

Var? Kungliga Vetenskapsakademien, Beijersalen, Lilla Frescativägen 4 A, Stockholm

Anmälan gärna i förväg till riskkollegiet@riskkollegiet.nu

Information om seminariet och programmet i sin helhet finns på Riskkollegiets hemsida www.riskkollegiet.nu

Kontaktpersoner:
Åke Munkhammar, 070-7652666 rcs@glocalnet.net
Jan-Olof Snihs, jan.olof.snihs@telia.com
Kjell Aleklett, kjell.aleklett@fysast.uu.se
Rune Andersson, rune.andersson@lmv.slu.se

Senaste nyheter