Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Mundekullaforum 26-27 maj

https://www.klimatsmart.se/images/news/mundekullaforum225x225.jpg

Miljövänliga Mundekulla arrangerar i dagarna 26-27 maj ett forum i Medvetet Ledarskap. Vi lever i en tid av stora förändringar där allt högre krav sätts på organisationer och ledarskap. - Hur skapar vi bra team och hur utvecklas de anställda inom organisationen? - Hur skapas framgång och delaktighet utifrån en gemensam vision? - Hur motiverar vi medarbetarna till att vilja jobba med glädje och effektivitet? - Hur leder vi oss själva och våra företag med ökat samhällsansvar? Exempel på föreläsare: - Thomas Carlzon, vd IKEA Sverige, pratar om den lilla människans potential i den stora världen, grundpelarna i IKEAs framgångssaga. - Sven Hagströmer, grundare av Hagström & Qviberg och entreprenörsmentor i Svt:s Draknästet, bidrar med sin syn på entreprenörskap. - Ebba Lindsö, tidigare Vd på Svenskt Näringsliv, talar om kvinnligt, medvetet och hållbart ledarskap och balansen mellan det personliga och det professionella. - Mia Törnblom, en av Sveriges mest framgångsrika vägledare, berättar om sin ledarskapsmetod utifrån kognitiv teori. - Stefan Krook, Grundare av bl.a. GodEl – Sveriges enda elbolag som skänker all avkastning till välgörenhet talar under rubriken "Från Glocalnet till God El". Efter varje föreläsning skapas mindre dialoggrupper och dag 2 avslutas med ett panelsamtal med Sven Hagströmer, Stefan Krook och Ebba Lindsö på temat "Hur motivera ledare och medarbetare?" Läs mer på www.mundekullaforum.se. Verksamheten i Mundekulla inbegriper kurser och konferenser inom hälsa, ledarskap och personlig utveckling utifrån ledorden stillhet, kreativitet och möten. Mundekulla drivs av Peter Elmberg, Beteendevetare med inriktning på organisation och ledarutveckling samt Anne S. Elmberg, Kurs och retreatledare samt författare.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Mundekullaforum 26-27 maj

2010-05-24
Miljövänliga Mundekulla arrangerar i dagarna 26-27 maj ett forum i Medvetet Ledarskap. Vi lever i en tid av stora förändringar där allt högre krav sätts på organisationer och ledarskap.

- Hur skapar vi bra team och hur utvecklas de anställda inom organisationen?
- Hur skapas framgång och delaktighet utifrån en gemensam vision?
- Hur motiverar vi medarbetarna till att vilja jobba med glädje och effektivitet?
- Hur leder vi oss själva och våra företag med ökat samhällsansvar?

Exempel på föreläsare:
- Thomas Carlzon, vd IKEA Sverige, pratar om den lilla människans potential i den stora världen, grundpelarna i IKEAs framgångssaga.
- Sven Hagströmer, grundare av Hagström & Qviberg och entreprenörsmentor i Svt:s Draknästet, bidrar med sin syn på entreprenörskap.
- Ebba Lindsö, tidigare Vd på Svenskt Näringsliv, talar om kvinnligt, medvetet och hållbart ledarskap och balansen mellan det personliga och det professionella.
- Mia Törnblom, en av Sveriges mest framgångsrika vägledare, berättar om sin ledarskapsmetod utifrån kognitiv teori.
- Stefan Krook, Grundare av bl.a. GodEl – Sveriges enda elbolag som skänker all avkastning till välgörenhet talar under rubriken "Från Glocalnet till God El".

Efter varje föreläsning skapas mindre dialoggrupper och dag 2 avslutas med ett panelsamtal med Sven Hagströmer, Stefan Krook och Ebba Lindsö på temat "Hur motivera ledare och medarbetare?"

Läs mer på www.mundekullaforum.se.

Verksamheten i Mundekulla inbegriper kurser och konferenser inom hälsa, ledarskap och personlig utveckling utifrån ledorden stillhet, kreativitet och möten. Mundekulla drivs av Peter Elmberg, Beteendevetare med inriktning på organisation och ledarutveckling samt Anne S. Elmberg, Kurs och retreatledare samt författare.

Senaste nyheter