Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Svenskt Sigills Klimatcertifiering minskar klimatavtrycket för Findus

https://www.klimatsmart.se/images/news/svensktsigill-peter-linden-findus250x188.jpg

I takt med forskningens framsteg kring hållbar odling har Svenskt Sigill uppdaterat reglerna för sin klimatcertifiering. De nya reglerna innebär att klimatavtrycket från Findus certifierade ärtodlingar kommer att minska med minst 25 procent till år 2025 och över 30 procent till år 2028. Det visar en ny rapport framtagen av forskningsinstitutet RISE kring effekterna av klimatcertifieringen. Uppdateringen av reglerna har tagits fram i samarbete med forskare, handel, miljöorganisationer och bönder. Den innebär att klimatcertifieringen har utökats med regler som täcker flera perspektiv av det som krävs för ett klimatsmart jordbruk. För att visa effekten av uppdateringen har forskningsinstitutet RISE gjort beräkningar kring hur införandet av de nya reglerna påverkar klimatet. – Svenskt Sigills Klimatcertifiering ska alltid vara den vassaste miljöcertifieringen i Sverige. Efter tio år ville vi därför göra en ordentlig genomlysning av forskningsläget för att se till att få med både nya forskningsrön och åtgärder som nu är tekniskt möjliga. Det är roligt att vi nu också har siffror på vilken effekt klimatcertifieringen får på minskade utsläpp med de nya åtgärderna, säger Helena Allard, hållbarhetschef på Sigill Kvalitetssystem. Samarbetet mellan Findus och Svenskt Sigill har pågått sedan 2011 och Findus Ebba-ärta är den enda ärta som är märkt med Svenskt Sigills Klimatcertifiering. Findus samarbetar med kring 70 ärtodlare på den svenska marknaden och potentialen i hur de nya reglerna kan minska klimatavtrycket är stor. De nya regler som har störst påverkan på Findus ärtodlingar rör kolinlagring i mark, förnybar energi och förnybara drivmedel samt energieffektivisering. – Som ledande producent av frysta grönsaker ska vi säkerställa tillgången på näringsrika grönsaker av god kvalitet. Ansvarsfull odling är nödvändigt både för vårt företag och för planetens hälsa. Dåliga odlingsmetoder kan leda till minskad biologisk mångfald, medan skadliga rester från bekämpningsmedel påverkar omkringliggande miljö och vattenbrist. Klimatcertifieringen stärker våra möjligheter att hela tiden arbeta för att minska vårt klimatavtrycket från produktionen av våra ärter, säger Peter Lindén, Agriculture Manager, Findus. • Kolinlagring i mark minskar jordbrukets klimatpåverkan, och redan nu innehåller matjorden mer kol än vad som finns i hela atmosfären. Åtgärder som att att odla en gröda direkt efter ärterna, en så kallad fånggröda som tar upp den näring som blir kvar i marken efter ärtskörden, har stor effekt på klimatet. Enligt beräkningar från forskningsinstitutet RISE kan denna typ av åtgärder bidra till att Findus odlare minskar sitt klimatavtryck med 12 procent. • Med förnybar energi och förnybara drivmedel avses bland annat vattenkraft, vindkraft, elenergi och biobränsle. Kravet från Svenskt Sigill är att år 2025 ska 50 procent av den direkta energianvändningen komma från förnybara källor, och 100 procent 2028. Enligt RISE beräkningar kan Findus odlare med dessa ändringar minska sin klimatpåverkan med 11 procent år 2025 och 17 procent år 2028. • För att effektivisera energianvändningen behöver Toppfrys ta fram en energikartläggning över ärtodlingen (uppdelad på elenergi, dieselolja, eldningsolja, biobränsle med flera energikällor) och sedan beräkna nyckeltal för att minska energianvändningen. Enligt forskningsinstitutet RISEs beräkningar kan detta göra att Findus odlare minskar sitt klimatavtryck med totalt 3 procent.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Svenskt Sigills Klimatcertifiering minskar klimatavtrycket för Findus

2021-05-19
Peter Linden, Findus
I takt med forskningens framsteg kring hållbar odling har Svenskt Sigill uppdaterat reglerna för sin klimatcertifiering. De nya reglerna innebär att klimatavtrycket från Findus certifierade ärtodlingar kommer att minska med minst 25 procent till år 2025 och över 30 procent till år 2028. Det visar en ny rapport framtagen av forskningsinstitutet RISE kring effekterna av klimatcertifieringen.

Uppdateringen av reglerna har tagits fram i samarbete med forskare, handel, miljöorganisationer och bönder. Den innebär att klimatcertifieringen har utökats med regler som täcker flera perspektiv av det som krävs för ett klimatsmart jordbruk. För att visa effekten av uppdateringen har forskningsinstitutet RISE gjort beräkningar kring hur införandet av de nya reglerna påverkar klimatet.

– Svenskt Sigills Klimatcertifiering ska alltid vara den vassaste miljöcertifieringen i Sverige. Efter tio år ville vi därför göra en ordentlig genomlysning av forskningsläget för att se till att få med både nya forskningsrön och åtgärder som nu är tekniskt möjliga. Det är roligt att vi nu också har siffror på vilken effekt klimatcertifieringen får på minskade utsläpp med de nya åtgärderna, säger Helena Allard, hållbarhetschef på Sigill Kvalitetssystem.

Samarbetet mellan Findus och Svenskt Sigill har pågått sedan 2011 och Findus Ebba-ärta är den enda ärta som är märkt med Svenskt Sigills Klimatcertifiering. Findus samarbetar med kring 70 ärtodlare på den svenska marknaden och potentialen i hur de nya reglerna kan minska klimatavtrycket är stor. De nya regler som har störst påverkan på Findus ärtodlingar rör kolinlagring i mark, förnybar energi och förnybara drivmedel samt energieffektivisering.

– Som ledande producent av frysta grönsaker ska vi säkerställa tillgången på näringsrika grönsaker av god kvalitet. Ansvarsfull odling är nödvändigt både för vårt företag och för planetens hälsa. Dåliga odlingsmetoder kan leda till minskad biologisk mångfald, medan skadliga rester från bekämpningsmedel påverkar omkringliggande miljö och vattenbrist. Klimatcertifieringen stärker våra möjligheter att hela tiden arbeta för att minska vårt klimatavtrycket från produktionen av våra ärter, säger Peter Lindén, Agriculture Manager, Findus.

• Kolinlagring i mark minskar jordbrukets klimatpåverkan, och redan nu innehåller matjorden mer kol än vad som finns i hela atmosfären. Åtgärder som att att odla en gröda direkt efter ärterna, en så kallad fånggröda som tar upp den näring som blir kvar i marken efter ärtskörden, har stor effekt på klimatet. Enligt beräkningar från forskningsinstitutet RISE kan denna typ av åtgärder bidra till att Findus odlare minskar sitt klimatavtryck med 12 procent.

• Med förnybar energi och förnybara drivmedel avses bland annat vattenkraft, vindkraft, elenergi och biobränsle. Kravet från Svenskt Sigill är att år 2025 ska 50 procent av den direkta energianvändningen komma från förnybara källor, och 100 procent 2028. Enligt RISE beräkningar kan Findus odlare med dessa ändringar minska sin klimatpåverkan med 11 procent år 2025 och 17 procent år 2028.

• För att effektivisera energianvändningen behöver Toppfrys ta fram en energikartläggning över ärtodlingen (uppdelad på elenergi, dieselolja, eldningsolja, biobränsle med flera energikällor) och sedan beräkna nyckeltal för att minska energianvändningen. Enligt forskningsinstitutet RISEs beräkningar kan detta göra att Findus odlare minskar sitt klimatavtryck med totalt 3 procent.

Senaste nyheter