Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Boverket vägleder om ny lag om klimatdeklaration av byggnader

https://www.klimatsmart.se/images/news/boverket.png

Nu står det klart att det blir lagkrav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Det är ett viktigt steg för att minska klimatpåverkan från uppförande av byggnader och bidra till utvecklingen av hållbara städer och samhällen. Boverket att hjälpa byggherrar och andra aktörer att uppfylla reglerna genom en digital handbok om att klimatdeklarera samt ett nytt klimatdeklarationsregister. Den 22 juni tog riksdagen beslut om att införa en helt ny lag om klimatdeklaration för byggnader. Det betyder att Sverige från och med den 1 januari 2022 blir ett av de första länderna i världen att ha en lag om klimatdeklaration för att styra mot minskad klimatpåverkan under byggskedet. I korthet måste många byggherrar lämna in en klimatdeklaration med uppgifter om den nya byggnaden och dess klimatpåverkan till Boverket innan byggnadsnämnden i kommunen får lämna slutbesked om att byggnaden får tas i bruk. Riksdagen har nämligen även beslutat om en ändring i 10 kap. 34 § plan- och bygglagen, PBL. Klimatdeklaration införs som krav för att få slutbesked. – Syftet är att minska klimatpåverkan från nya byggnader, genom att öka kunskapen i byggsektorn om klimatpåverkan och hur byggandet kan klimatoptimeras, säger Kristina Einarsson, projektledare på Boverket. Dags att klimatdeklarera: Boverket ansvarar för såväl kommande föreskrifter till lag och förordning som mottagande av digitalt ifyllda klimatdeklarationsformulär i ett klimatdeklarationsregister som är under utveckling. Boverket har också i uppdrag att underlätta införandet av de nya reglerna, varför myndigheten nu bistår alla aktörer i byggsektorn med information och praktiska verktyg. Boverket kommer även att vara tillsynsmyndighet för klimatdeklarationerna och granska kvaliteten. – Vi rekommenderar alla att snarast ta del av informationen på boverket.se. Där finns mycket att läsa samt allt från filmer till tips om verktyg för klimatberäkning. Bland annat finns det ny vägledning om vilka byggnader som berörs och vilka som är undantagna, säger Kristina Einarsson. Boverkets klimatdatabas: Ett exempel på ett viktigt stöd är Boverkets klimatdatabas som redan finns tillgänglig på Boverkets webbplats. Den gör det lättare för byggherrar, konsulter, byggentreprenörer och andra i byggsektorn att göra klimatberäkningar av byggnader, det vill säga ta fram de uppgifter som krävs för att man ska kunna klimatdeklarera på ett korrekt sätt och med god kvalitet. Den version av klimatdatabasen som får användas för att göra en klimatdeklaration kommer att publiceras i höst. När du ska göra en klimatdeklaration får du använda data från Boverkets klimatdatabas eller specifika klimatdata för byggprodukter. Klimatdata för byggprodukter i Boverkets databas är konservativt satta, det vill säga cirka 25 procent högre än genomsnittet för att stimulera användning av specifika klimatdata. För att klimatdeklarationen i så hög grad som möjligt ska spegla byggnadens faktiska klimatpåverkan bör specifika klimatdata användas. Den beräknade klimatpåverkan blir generellt lägre om specifika klimatdata används. Specifika klimatdata för en byggprodukt visar klimatpåverkan vid tillverkningen av produkten och kan hämtas från miljövarudeklarationen för byggprodukten. Boverkets klimatdatabas innehåller också generiska klimatdata för transport av byggprodukter, byggspill samt energi och bränslen. Informativt och utbildande: Ett annat exempel på stöd är Boverkets digitala handbok, som kommer att publiceras på boverket.se i oktober. Den innehåller allt som de olika aktörerna i byggbranschen behöver veta när det gäller att planera och genomföra klimatdeklarationen och om byggherrens ansvar att spara uppgifterna som ligger till grund för klimatdeklarationen. Ett tredje exempel på stöd är en webbutbildning som kommer att ge en grundläggande kunskap om varför det är bra och hur det går till att klimatdeklarera. Webbutbildningen blir tillgänglig på boverket.se i oktober.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Boverket vägleder om ny lag om klimatdeklaration av byggnader

2021-08-13
Nu står det klart att det blir lagkrav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Det är ett viktigt steg för att minska klimatpåverkan från uppförande av byggnader och bidra till utvecklingen av hållbara städer och samhällen. Boverket att hjälpa byggherrar och andra aktörer att uppfylla reglerna genom en digital handbok om att klimatdeklarera samt ett nytt klimatdeklarationsregister.

Den 22 juni tog riksdagen beslut om att införa en helt ny lag om klimatdeklaration för byggnader. Det betyder att Sverige från och med den 1 januari 2022 blir ett av de första länderna i världen att ha en lag om klimatdeklaration för att styra mot minskad klimatpåverkan under byggskedet. I korthet måste många byggherrar lämna in en klimatdeklaration med uppgifter om den nya byggnaden och dess klimatpåverkan till Boverket innan byggnadsnämnden i kommunen får lämna slutbesked om att byggnaden får tas i bruk. Riksdagen har nämligen även beslutat om en ändring i 10 kap. 34 § plan- och bygglagen, PBL. Klimatdeklaration införs som krav för att få slutbesked.

– Syftet är att minska klimatpåverkan från nya byggnader, genom att öka kunskapen i byggsektorn om klimatpåverkan och hur byggandet kan klimatoptimeras, säger Kristina Einarsson, projektledare på Boverket.

Dags att klimatdeklarera:

Boverket ansvarar för såväl kommande föreskrifter till lag och förordning som mottagande av digitalt ifyllda klimatdeklarationsformulär i ett klimatdeklarationsregister som är under utveckling.
Boverket har också i uppdrag att underlätta införandet av de nya reglerna, varför myndigheten nu bistår alla aktörer i byggsektorn med information och praktiska verktyg. Boverket kommer även att vara tillsynsmyndighet för klimatdeklarationerna och granska kvaliteten.

– Vi rekommenderar alla att snarast ta del av informationen på boverket.se. Där finns mycket att läsa samt allt från filmer till tips om verktyg för klimatberäkning. Bland annat finns det ny vägledning om vilka byggnader som berörs och vilka som är undantagna, säger Kristina Einarsson.

Boverkets klimatdatabas:

Ett exempel på ett viktigt stöd är Boverkets klimatdatabas som redan finns tillgänglig på Boverkets webbplats. Den gör det lättare för byggherrar, konsulter, byggentreprenörer och andra i byggsektorn att göra klimatberäkningar av byggnader, det vill säga ta fram de uppgifter som krävs för att man ska kunna klimatdeklarera på ett korrekt sätt och med god kvalitet. Den version av klimatdatabasen som får användas för att göra en klimatdeklaration kommer att publiceras i höst.

När du ska göra en klimatdeklaration får du använda data från Boverkets klimatdatabas eller specifika klimatdata för byggprodukter. Klimatdata för byggprodukter i Boverkets databas är konservativt satta, det vill säga cirka 25 procent högre än genomsnittet för att stimulera användning av specifika klimatdata. För att klimatdeklarationen i så hög grad som möjligt ska spegla byggnadens faktiska klimatpåverkan bör specifika klimatdata användas. Den beräknade klimatpåverkan blir generellt lägre om specifika klimatdata används. Specifika klimatdata för en byggprodukt visar klimatpåverkan vid tillverkningen av produkten och kan hämtas från miljövarudeklarationen för byggprodukten.

Boverkets klimatdatabas innehåller också generiska klimatdata för transport av byggprodukter, byggspill samt energi och bränslen.

Informativt och utbildande:

Ett annat exempel på stöd är Boverkets digitala handbok, som kommer att publiceras på boverket.se i oktober. Den innehåller allt som de olika aktörerna i byggbranschen behöver veta när det gäller att planera och genomföra klimatdeklarationen och om byggherrens ansvar att spara uppgifterna som ligger till grund för klimatdeklarationen. Ett tredje exempel på stöd är en webbutbildning som kommer att ge en grundläggande kunskap om varför det är bra och hur det går till att klimatdeklarera. Webbutbildningen blir tillgänglig på boverket.se i oktober.

För mer information besök boverket.se/klimatdeklaration
Källa: Boverket

Senaste nyheter