Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Mer än 1 miljon värphöns inlåsta i bur i Sverige

https://www.klimatsmart.se/images/news/krav-varphons250x146.jpg

I Sverige finns fler värphöns som lever sina liv i inredda burar än det finns värphöns i KRAV-certifierad produktion, som får vistas utomhus. Även andelen grisar som får gå ut är låg. Det vill KRAV ändra på och för därför ett himla liv om varför djur ska böka, picka och beta! I Sverige idag lever 1 274 000 värphöns i inredda burar, medan det finns 1 165 164 KRAV-certifierade värphöns som får vistas utomhus. – Många djur i Sverige får inte gå ut. Med KRAV får fler djur böka, picka och beta. Det mår de bra av, och då får vi bra mat, säger Katarina Wolf, marknadschef KRAV. I Sverige är det i princip enbart de KRAV-certifierade grisarna som får beta gräs och böka i jorden om sommaren. På vintern får de här grisarna också vara utomhus, men den utevistelsen behöver inte ske i hagen som kan vara täckt med snö eller vara alltför lerig. Vintertid räcker det med utevistelse i anslutning till stallet. För KRAV är omtanken om djuren grundläggande och därför har KRAV extra stränga regler för djuromsorg. Reglerna är baserade på forskning för att djuren ska ha det så bra som möjligt. Veterinären Lotta Berg, professor i husdjurens miljö och hälsa vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Skara, menar att det allra viktigaste för att djur ska må bra är att de har en skötare med gott djuröga. – Först är det viktigt att poängtera att inga regelverk någonsin är en garanti för god djurvälfärd. Regelverket måste efterlevas för att det ska göra nytta. Men följs regelverket har man kommit en god bit på väg. Måttlig djurtäthet och bra mängder av strö ökar djurets chanser till ett gott liv. Får de dessutom gå ute på bete ökar deras chanser ytterligare till ett gott liv, även om utevistelsen kan medföra vissa risker, säger Lotta Berg. På KRAV-certifierade gårdar får kossorna vara ute mycket och beta. Hönsen får picka mask och grisarna får böka i jorden och bada gyttjebad. Lär mer om skillnaderna mellan djur på konventionella, EU-ekologiska och KRAV-certifierade gårdar på www.foretthimlaliv.se

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Mer än 1 miljon värphöns inlåsta i bur i Sverige

2017-02-16
I Sverige finns fler värphöns som lever sina liv i inredda burar än det finns värphöns i KRAV-certifierad produktion, som får vistas utomhus. Även andelen grisar som får gå ut är låg. Det vill KRAV ändra på och för därför ett himla liv om varför djur ska böka, picka och beta!

I Sverige idag lever 1 274 000 värphöns i inredda burar, medan det finns 1 165 164 KRAV-certifierade värphöns som får vistas utomhus.

– Många djur i Sverige får inte gå ut. Med KRAV får fler djur böka, picka och beta. Det mår de bra av, och då får vi bra mat, säger Katarina Wolf, marknadschef KRAV.

I Sverige är det i princip enbart de KRAV-certifierade grisarna som får beta gräs och böka i jorden om sommaren. På vintern får de här grisarna också vara utomhus, men den utevistelsen behöver inte ske i hagen som kan vara täckt med snö eller vara alltför lerig. Vintertid räcker det med utevistelse i anslutning till stallet.

För KRAV är omtanken om djuren grundläggande och därför har KRAV extra stränga regler för djuromsorg. Reglerna är baserade på forskning för att djuren ska ha det så bra som möjligt.

Veterinären Lotta Berg, professor i husdjurens miljö och hälsa vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Skara, menar att det allra viktigaste för att djur ska må bra är att de har en skötare med gott djuröga.

– Först är det viktigt att poängtera att inga regelverk någonsin är en garanti för god djurvälfärd. Regelverket måste efterlevas för att det ska göra nytta. Men följs regelverket har man kommit en god bit på väg. Måttlig djurtäthet och bra mängder av strö ökar djurets chanser till ett gott liv. Får de dessutom gå ute på bete ökar deras chanser ytterligare till ett gott liv, även om utevistelsen kan medföra vissa risker, säger Lotta Berg.

På KRAV-certifierade gårdar får kossorna vara ute mycket och beta. Hönsen får picka mask och grisarna får böka i jorden och bada gyttjebad.

Lär mer om skillnaderna mellan djur på konventionella, EU-ekologiska och KRAV-certifierade gårdar på www.foretthimlaliv.se
Källa: KRAV

Senaste nyheter