Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Mät nyttan med att ställa miljökrav vid upphandling

https://www.klimatsmart.se/images/news/miljosttyr200x226.jpg

Nu lanserar Miljöstyrningsrådet uppdaterade nyttokalkylatorer för att visa på ekonomisk och miljömässig nytta med att ställa miljökrav vid upphandling. Kalkylatorerna visar på nyttan med att ställa krav på inomhusbelysning, vitvaror, dryckesautomater för varm dryck, fordon, projektorer, tv-apparater och kött. Miljöstyrningsrådets första nyttokalkylatorer togs fram 2012. Kalkylatorerna är praktiska verktyg som kan användas fritt. Kalkylatorerna ger översiktligasiffror över hur mycket pengar som kan sparas och hur mycket koldioxidutsläppen kan minskas under driftstiden genom att ställa energikrav. Tanken är att med ett enkelt verktyg hjälpa miljösamordnare och upphandlare att visa för verksamhetschefer, beslutsfattare och ekonomer att det lönar sig att ställa miljökrav. Den som använder verktygen skriver själv in antalet produkter och väljer en av Miljöstyrningsrådets tre olika nivåer av krav vid upphandlingar – bas-, avancerad- och spjutspetsnivå. I kalkylatorn för inomhusbelysning ingår kostnader för både inköp och drift. Hänsyn är även taget till variation i ljuskällornas livslängd. ”Kalkylatorerna visar rent konkret att det lönar sig att ställa miljökrav vid upphandling, både för ekonomin och för miljön. Genom att välja krav på en tuffare nivå i kalkylatorn syns det hur mycket mindre utsläppen blir och vilka besparingar det kan handla om”, säger Heini-Marja Suvilehto, projektledare på Miljöstyrningsrådet. Upphandlande organisationer väljer själv ambitionsnivå och ju högre krav som ställs, desto bättre för miljön och desto lägre driftskostnad. Nyttan för respektive kravnivå jämförs i de flesta fall med en konventionell produkt. Skillnaden mellan produkterna visas i form av inbesparing i kronor och minskade koldioxidutsläpp tack vare att mer energieffektiva produkter köps in. Miljöstyrningsrådets miljökrav är fritt tillgängliga för nedladdning genom databasen MSR-Wizard och MSR:s kriteriebibliotek. Kalkylatorerna har tagits fram med hjälp av konsulten Mattias Ståhl (Future in Mind) på uppdrag av Miljöstyrningsrådet med hjälp av medel från Energimyndigheten. De följande områdena finns det nu nyttokalkylatorer för: inomhusbelysning, fordon, vitvaror, dryckesautomater för varm dryck, projektorer, tv-apparater och kött. Gå till verktyget: http://www.msr.se/sv/Miljomervarde/Nyttokalkylatorer/

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Mät nyttan med att ställa miljökrav vid upphandling

2014-04-16
Nu lanserar Miljöstyrningsrådet uppdaterade nyttokalkylatorer för att visa på ekonomisk och miljömässig nytta med att ställa miljökrav vid upphandling. Kalkylatorerna visar på nyttan med att ställa krav på inomhusbelysning, vitvaror, dryckesautomater för varm dryck, fordon, projektorer, tv-apparater och kött.

Miljöstyrningsrådets första nyttokalkylatorer togs fram 2012. Kalkylatorerna är praktiska verktyg som kan användas fritt. Kalkylatorerna ger översiktligasiffror över hur mycket pengar som kan sparas och hur mycket koldioxidutsläppen kan minskas under driftstiden genom att ställa energikrav.

Tanken är att med ett enkelt verktyg hjälpa miljösamordnare och upphandlare att visa för verksamhetschefer, beslutsfattare och ekonomer att det lönar sig att ställa miljökrav.

Den som använder verktygen skriver själv in antalet produkter och väljer en av Miljöstyrningsrådets tre olika nivåer av krav vid upphandlingar – bas-, avancerad- och spjutspetsnivå.

I kalkylatorn för inomhusbelysning ingår kostnader för både inköp och drift. Hänsyn är även taget till variation i ljuskällornas livslängd.

”Kalkylatorerna visar rent konkret att det lönar sig att ställa miljökrav vid upphandling, både för ekonomin och för miljön. Genom att välja krav på en tuffare nivå i kalkylatorn syns det hur mycket mindre utsläppen blir och vilka besparingar det kan handla om”, säger Heini-Marja Suvilehto, projektledare på Miljöstyrningsrådet.

Upphandlande organisationer väljer själv ambitionsnivå och ju högre krav som ställs, desto bättre för miljön och desto lägre driftskostnad. Nyttan för respektive kravnivå jämförs i de flesta fall med en konventionell produkt. Skillnaden mellan produkterna visas i form av inbesparing i kronor och minskade koldioxidutsläpp tack vare att mer energieffektiva produkter köps in.

Miljöstyrningsrådets miljökrav är fritt tillgängliga för nedladdning genom databasen MSR-Wizard och MSR:s kriteriebibliotek.

Kalkylatorerna har tagits fram med hjälp av konsulten Mattias Ståhl (Future in Mind) på uppdrag av Miljöstyrningsrådet med hjälp av medel från Energimyndigheten.

De följande områdena finns det nu nyttokalkylatorer för: inomhusbelysning, fordon, vitvaror, dryckesautomater för varm dryck, projektorer, tv-apparater och kött.

Gå till verktyget:
http://www.msr.se/sv/Miljomervarde/Nyttokalkylatorer/

Läs mer om Miljöstyrningsrådets tre olika nivåer av hållbarhetskrav:
www.msr.se/sv/Upphandling/Kriterier/Om-vara-kriterier/

För mer information om verktyget, kontakta:
Heini-Marja Suvilehto, energiansvarig på Miljöstyrningsrådet, hippu@msr.se, tfn 08-5010 55 57

Senaste nyheter