Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Ambitiöst nytt nordiskt miljö- och klimatsamarbete

https://www.klimatsmart.se/images/news/karolina-skog150x200.jpg

Det nya nordiska samarbetsprogrammet för miljö och klimat innehåller ambitiösa mål som att hejda förlusten av biologisk mångfald, att minska plastutsläpp i haven, ett gemensamt nordiskt inspel till klimatförhandlingarna och hållbar användning av naturresurser. Nordiska ministerrådet har tagit fram ett nytt nordiskt samarbetsprogram för miljö och klimat för perioden 2019–2024. – De nordiska länderna har visat att samarbete kring miljö och klimat ger resultat. Med det nya samarbetsprogrammet kommer vi att fortsätta stärka det nordiska samarbetet och Nordens globala röst i miljö- och klimatfrågor, säger Sveriges miljöminister Karolina Skog, ordförande för Nordiska ministerrådet för miljö och klimat. Sverige har haft ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet under 2018. I programmet slås det fast att de nordiska länderna under den nästa sexårsperioden ska: • samarbeta om miljö- och klimatpolitiken för att bidra till en hållbar utveckling i Norden, EU och globalt • samarbeta i internationella förhandlingar samt aktivt och ambitiöst följa upp genomförandet av internationella miljö- och klimatavtal. Fokus ska ligga på ambitionerna i Parisavtalet • bidra till att stärka genomförandet av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 203 • arbeta för att stärka miljö- och klimatreglerna inom EU • arbeta för att hejda förlusten av biologisk mångfald och för en hållbar förvaltning som säkrar de nordiska naturresurserna • arbeta för en cirkulär ekonomi och bidra till att konsumtion och produktion sker inom gränserna för vad naturen tål • arbeta för att minimera risken för skador på människor och miljö från miljögifter och kemikalier i produkter • arbeta för att stoppa tillförseln av plast och mikroplast i haven • se till att Norden fortsätter att vara en föregångsregion för nya innovativa lösningar som kan förbättra miljön • arbeta för att ta vara på och förstärka synergier med olika sektorer och samhällsområden.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Ambitiöst nytt nordiskt miljö- och klimatsamarbete

2018-12-13
Miljöminister Karolina Skog
Det nya nordiska samarbetsprogrammet för miljö och klimat innehåller ambitiösa mål som att hejda förlusten av biologisk mångfald, att minska plastutsläpp i haven, ett gemensamt nordiskt inspel till klimatförhandlingarna och hållbar användning av naturresurser.

Nordiska ministerrådet har tagit fram ett nytt nordiskt samarbetsprogram för miljö och klimat för perioden 2019–2024.

– De nordiska länderna har visat att samarbete kring miljö och klimat ger resultat. Med det nya samarbetsprogrammet kommer vi att fortsätta stärka det nordiska samarbetet och Nordens globala röst i miljö- och klimatfrågor, säger Sveriges miljöminister Karolina Skog, ordförande för Nordiska ministerrådet för miljö och klimat.

Sverige har haft ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet under 2018.

I programmet slås det fast att de nordiska länderna under den nästa sexårsperioden ska:

• samarbeta om miljö- och klimatpolitiken för att bidra till en hållbar utveckling i Norden, EU och globalt
• samarbeta i internationella förhandlingar samt aktivt och ambitiöst följa upp genomförandet av internationella miljö- och klimatavtal. Fokus ska ligga på ambitionerna i Parisavtalet
• bidra till att stärka genomförandet av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 203
• arbeta för att stärka miljö- och klimatreglerna inom EU
• arbeta för att hejda förlusten av biologisk mångfald och för en hållbar förvaltning som säkrar de nordiska naturresurserna
• arbeta för en cirkulär ekonomi och bidra till att konsumtion och produktion sker inom gränserna för vad naturen tål
• arbeta för att minimera risken för skador på människor och miljö från miljögifter och kemikalier i produkter
• arbeta för att stoppa tillförseln av plast och mikroplast i haven
• se till att Norden fortsätter att vara en föregångsregion för nya innovativa lösningar som kan förbättra miljön
• arbeta för att ta vara på och förstärka synergier med olika sektorer och samhällsområden.

Senaste nyheter