Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Nya miljökrav för luftfilter minskar energiförbrukning

https://www.klimatsmart.se/images/news/miljosttyr200x226.jpg

Miljöstyrningsrådet publicerar nya miljökrav att använda i upphandling av luftfiler. Luftfilter är en del av en byggnads ventilationssystem och dess uppgift är att skapa en god inomhusmiljö i byggnader samt att minska försmutsning av ventilationssystemet. Luftfilter är en produkt som inte har någon egen energianvändning, men som bidrar till ventilationsanläggningens energianvändning genom det tryckfall som finns över filtret, som fläkten behöver kompensera för. - Fläktarna för ventilation i byggnader uppskattas använda ca 11 TWh el årligen. Av ventilationssystemets energianvändning uppskattas luftfiltren kunna påverka 3,3TWh, säger Heini-Marja Suvilehto, projektledare på Miljöstyrningsrådet. Luftfilter är en förbrukningsvara som köps i stora volymer inom den offentliga sektorn. De bör bytas regelbundet, ca 1-2 gånger per år beroende på inomhusmiljökrav och luftens kvalitet där byggnaden är belägen. - Vi har nu tagit fram krav och en vägledning för upphandling av luftfilter. Kraven i basnivån innebär en elbesparing på cirka 10-15%, på avancerade nivån sparas 25 % och upphandlingar på spjutsspetsnivån innebär nästan halvering av elanvändningen, säger Heini-Marja Suvilehto. Energikrav finns på bas, avancerad och spjutspetsnivå för grovfilter, medium filter och finfilter. För mikrofilter (EPA, HEPA och UPLA) finns ett tilldelningskriterium. Kraven finns fritt tillgängliga på Miljöstyrningsrådets hemsida och är anpassade för offentlig upphandling. Miljöstyrningsrådets uppdrag är att arbeta fram krav som är drivande utöver gällande lagstiftning, dvs en bättre miljö/hållbarhetsprestanda än lagen erbjuder. Kraven har arbetats fram med hjälp av en expertgrupp i enlighet med Miljöstyrningsrådets kvalitetssäkrade process. I expertgruppen har representanter från offentlig sektor (såväl beställare som myndigheter), leverantörer, branschorganisationer och intresseorganisationer deltagit. Vägledingen ger en allmän orientering till luftfilter, vilka olika typer av luftfilter det finns och vilken lagstiftning, standarder och märknings- och certifieringssystem som finns på området. Vägledningen belyser även viktiga aspekter som hållbarhet, materialval och förnyelsebara material. Vidare ger vägledningen även tips på vilka övriga krav som kan ställas och vilka steg som ska vara med för att en lyckad upphandling ska åstadkommas.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Nya miljökrav för luftfilter minskar energiförbrukning

2014-06-18
Miljöstyrningsrådet publicerar nya miljökrav att använda i upphandling av luftfiler. Luftfilter är en del av en byggnads ventilationssystem och dess uppgift är att skapa en god inomhusmiljö i byggnader samt att minska försmutsning av ventilationssystemet. Luftfilter är en produkt som inte har någon egen energianvändning, men som bidrar till ventilationsanläggningens energianvändning genom det tryckfall som finns över filtret, som fläkten behöver kompensera för.

- Fläktarna för ventilation i byggnader uppskattas använda ca 11 TWh el årligen. Av ventilationssystemets energianvändning uppskattas luftfiltren kunna påverka 3,3TWh, säger Heini-Marja Suvilehto, projektledare på Miljöstyrningsrådet.

Luftfilter är en förbrukningsvara som köps i stora volymer inom den offentliga sektorn.

De bör bytas regelbundet, ca 1-2 gånger per år beroende på inomhusmiljökrav och luftens kvalitet där byggnaden är belägen.

- Vi har nu tagit fram krav och en vägledning för upphandling av luftfilter. Kraven i basnivån innebär en elbesparing på cirka 10-15%, på avancerade nivån sparas 25 % och upphandlingar på spjutsspetsnivån innebär nästan halvering av elanvändningen, säger Heini-Marja Suvilehto.

Energikrav finns på bas, avancerad och spjutspetsnivå för grovfilter, medium filter och finfilter. För mikrofilter (EPA, HEPA och UPLA) finns ett tilldelningskriterium. Kraven finns fritt tillgängliga på Miljöstyrningsrådets hemsida och är anpassade för offentlig upphandling.

Miljöstyrningsrådets uppdrag är att arbeta fram krav som är drivande utöver gällande lagstiftning, dvs en bättre miljö/hållbarhetsprestanda än lagen erbjuder. Kraven har arbetats fram med hjälp av en expertgrupp i enlighet med Miljöstyrningsrådets kvalitetssäkrade process. I expertgruppen har representanter från offentlig sektor (såväl beställare som myndigheter), leverantörer, branschorganisationer och intresseorganisationer deltagit.

Vägledingen ger en allmän orientering till luftfilter, vilka olika typer av luftfilter det finns och vilken lagstiftning, standarder och märknings- och certifieringssystem som finns på området. Vägledningen belyser även viktiga aspekter som hållbarhet, materialval och förnyelsebara material. Vidare ger vägledningen även tips på vilka övriga krav som kan ställas och vilka steg som ska vara med för att en lyckad upphandling ska åstadkommas.

Här finner du kraven och vägledningen:
www.msr.se/sv/Upphandling/Kriterier/Bygg-och-fastighet/Luftfilter/

För mer information kontakta:
Heini-Marja Suvilehto ansvarig för energifrågor och projektledare på Miljöstyrningsrådet, hippu@msr.se, 08-501 055 57

Senaste nyheter