Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

LNG-kapaciteten byggs ut i Sverige

https://www.klimatsmart.se/images/news/cowi141x56.png

LNG, flytande naturgas, introduceras just nu på bred front i Sverige. Hamnar och raffinaderier rustar för att hantera denna nygamla produkt, som får en allt större betydelse för både industrier och transporter. COWI projekterade för CRYO ABs räkning Sveriges första LNG-terminal, som öppnade i Nynäshamn förra våren. Nu har COWI nya omfattande uppdrag i LNG-projekt både i Sverige och utomlands, vilket etablerar företaget som en ledande aktör inom LNG. Naturgas är världens tredje viktigaste energikälla efter olja och kol och den svarar idag för en fjärdedel av världens energiförsörjning. I Sverige är andelen ännu mycket låg, enbart cirka två procent. Idag väcks dock nya argument för gas i Sverige, inte minst av miljöskäl. Naturgas är väsentligt renare att förbränna än övriga fossila bränslen. Medan produktionsanläggningar för biogas och andra hållbara energislag byggs ut, är den därför ett rimligt alternativ och komplement. Svenska industrier efterfrågar idag naturgasen både som råvara och som drivmedel. I storstäderna finns stadsgasnät som behöver försörjas. Nya regler för fartygsbränslen i Nord- och Östersjön, där ett starkare miljöskydd inom kort införs, talar också för att just LNG – flytande naturgas eller Liquified Natural Gas som det stavas ut– ökar sin andel i Sveriges energimix framöver. COWI har under det senaste året engagerats för att planera och projektera större utbyggnader av den svenska LNG-kapaciteten på ett antal orter i Sverige. Utomlands pågår även projekt i Gujarat, Indien samt i Zagreb, Kroatien. Att hantera flytande naturgas kräver en särskild infrastruktur, en avancerad processhantering liksom ett antal miljö- och förstudier av olika slag; allt områden där COWI är en ledande aktör, med en bred kompetens och erfarenhet. Här ett par av de svenska projekten i korthet: - Vid Preemraff i Lysekil levererar COWI detaljprojektering, inköpssupport och byggledning till totalentreprenören CRYO AB, för en helt ny LNG-terminal som ska ägas av Skangass. COWI har dessutom direkt från Preem fått i uppdrag att göra de anpassningar som krävs i processanläggningen för att kunna hantera LNG som råvara och som energikälla i raffineringsprocessen. - I Gävle Hamn har Skangass för avsikt att bygga en ny LNG-terminal för mottagning och distribution av produkten. Här har COWI fått uppdrag för den omfattande tillståndsprocessen, liksom för teknisk beskrivning och basic design för terminalen. Totalt har COWI för närvarande ett åttiotal konsulter direkt involverade i de svenska LNG-projekten. Uppdragen omfattar tjänster till ett sammanlagt värde av 25-30 miljoner kronor. ”Med vårt breda utbud av tjänster är vi idag en ledande aktör inom LNG-området”, säger Kenth Arvidsson, chef för COWIs division Industri i Sverige. ”Just nu är det hårt tryck på LNG-utbyggnaden i Sverige. Våra experter inom miljö, energi, process och infrastruktur ger COWI en unikt stark plattform för den här typen av uppdrag”, säger han. ”LNG har potential att bli ett viktigt stödben för Sverige medan vi tar steget från fossila till förnybara energislag”, säger Karin van der Salm, utvecklingschef för Bioenergi inom COWI. ”Att hantera naturgas i flytande form är dessutom ett volymmässigt utmärkt alternativ, som ger en extremt effektiv hantering och distribution.” För mer information, kontakta: Kenth Arvidsson, Divisionschef Industri, COWI, 070-575 11 21 Anna Berggren, Project Development Specialist, COWI, 070-401 61 01.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

LNG-kapaciteten byggs ut i Sverige

2013-04-11
LNG, flytande naturgas, introduceras just nu på bred front i Sverige. Hamnar och raffinaderier rustar för att hantera denna nygamla produkt, som får en allt större betydelse för både industrier och transporter. COWI projekterade för CRYO ABs räkning Sveriges första LNG-terminal, som öppnade i Nynäshamn förra våren. Nu har COWI nya omfattande uppdrag i LNG-projekt både i Sverige och utomlands, vilket etablerar företaget som en ledande aktör inom LNG.

Naturgas är världens tredje viktigaste energikälla efter olja och kol och den svarar idag för en fjärdedel av världens energiförsörjning. I Sverige är andelen ännu mycket låg, enbart cirka två procent. Idag väcks dock nya argument för gas i Sverige, inte minst av miljöskäl. Naturgas är väsentligt renare att förbränna än övriga fossila bränslen. Medan produktionsanläggningar för biogas och andra hållbara energislag byggs ut, är den därför ett rimligt alternativ och komplement.

Svenska industrier efterfrågar idag naturgasen både som råvara och som drivmedel. I storstäderna finns stadsgasnät som behöver försörjas. Nya regler för fartygsbränslen i Nord- och Östersjön, där ett starkare miljöskydd inom kort införs, talar också för att just LNG – flytande naturgas eller Liquified Natural Gas som det stavas ut– ökar sin andel i Sveriges energimix framöver.

COWI har under det senaste året engagerats för att planera och projektera större utbyggnader av den svenska LNG-kapaciteten på ett antal orter i Sverige. Utomlands pågår även projekt i Gujarat, Indien samt i Zagreb, Kroatien.

Att hantera flytande naturgas kräver en särskild infrastruktur, en avancerad processhantering liksom ett antal miljö- och förstudier av olika slag; allt områden där COWI är en ledande aktör, med en bred kompetens och erfarenhet. Här ett par av de svenska projekten i korthet:

- Vid Preemraff i Lysekil levererar COWI detaljprojektering, inköpssupport och byggledning till totalentreprenören CRYO AB, för en helt ny LNG-terminal som ska ägas av Skangass. COWI har dessutom direkt från Preem fått i uppdrag att göra de anpassningar som krävs i processanläggningen för att kunna hantera LNG som råvara och som energikälla i raffineringsprocessen.

- I Gävle Hamn har Skangass för avsikt att bygga en ny LNG-terminal för mottagning och distribution av produkten. Här har COWI fått uppdrag för den omfattande tillståndsprocessen, liksom för teknisk beskrivning och basic design för terminalen.

Totalt har COWI för närvarande ett åttiotal konsulter direkt involverade i de svenska LNG-projekten. Uppdragen omfattar tjänster till ett sammanlagt värde av 25-30 miljoner kronor.

”Med vårt breda utbud av tjänster är vi idag en ledande aktör inom LNG-området”, säger Kenth Arvidsson, chef för COWIs division Industri i Sverige. ”Just nu är det hårt tryck på LNG-utbyggnaden i Sverige. Våra experter inom miljö, energi, process och infrastruktur ger COWI en unikt stark plattform för den här typen av uppdrag”, säger han.

”LNG har potential att bli ett viktigt stödben för Sverige medan vi tar steget från fossila till förnybara energislag”, säger Karin van der Salm, utvecklingschef för Bioenergi inom COWI. ”Att hantera naturgas i flytande form är dessutom ett volymmässigt utmärkt alternativ, som ger en extremt effektiv hantering och distribution.”

För mer information, kontakta:
Kenth Arvidsson, Divisionschef Industri, COWI, 070-575 11 21
Anna Berggren, Project Development Specialist, COWI, 070-401 61 01.
Källa: COWI

Senaste nyheter