Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Kan svenskt viltkött bli certifierat enligt Svenskt Sigill?

https://www.klimatsmart.se/images/news/svensktsigill-linda-cederlund230x345.jpg

I nuläget finns inte någon standard för vilt. Svenskt Sigill omfattar i första hand lantbrukets djur på svenska bondgårdar. Bonden har löpande kontakt med sina djur som kräver utfodring och tillsyn. Bonden följer särskilda regler för hur kor, grisar, lamm och höns tas om hand och föds upp och det även innebär högre krav på god djuromsorg och miljöhänsyn än vad svensk lag kräver. Vi har kriterier för hur djuren fötts upp samt ställer krav på en oberoende tredjepartscertifiering och det blir svårare när vi inte kan följa vilt på samma sätt, säger Linda Cederlund, vd på Sigill Kvalitetssystem AB som har hand om märket Svenskt Sigill. Märket får bara används på råvara som kommer från en certifierad verksamhet och som lever upp till kraven i den svenska IP-standarden. Men det finns klara önskemål på en certifiering också för svenskt viltkött. Sedan en tid pågår diskussioner om att ta fram en standard för såväl vilt i hägn som frilevande vilt. Det handlar bl.a. om vård av vilt i hägn, hur jakten går till, hur viltet hanteras efter skottet och hur ursprung och spårbarhet kan säkerställas. Vi jobbar sedan ett par år med detta i ett projekt tillsammans med Svenska Viltmatakademin. Det finns redan utkast för certifiering enligt IP Vilt, säger Linda Cederlund. Svenska Viltmatakademin fick ett uppdrag från Jordbruksverket att se över hur man skulle kunna certifiera svenskt vilt. Vi tyckte att Svenskt Sigill skulle vara en utmärkt samarbetspartner då deras certifieringssystem passar även oss. Projektet har nu pågått ett tag och vi känner oss klara med vår del av certifieringen – allt är klart från vår sida. Den ska nu godkännas av Svenskt Sigill och komma i bruk, säger Maria Silfverschiöld, Svenska Viltmatakademin. För ytterligare upplysningar kontakta gärna: - Linda Cederlund, vd på Sigill Kvalitetssystem AB och Svenskt Sigill, 08-788 59 50, linda.cederlund@sigill.se - Maria Silfverschiöld, Svenska Viltmatakademin, 0708-22 85 00

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Kan svenskt viltkött bli certifierat enligt Svenskt Sigill?

2014-08-12
Linda Cederlund, vd Svenskt Sigill
I nuläget finns inte någon standard för vilt. Svenskt Sigill omfattar i första hand lantbrukets djur på svenska bondgårdar. Bonden har löpande kontakt med sina djur som kräver utfodring och tillsyn. Bonden följer särskilda regler för hur kor, grisar, lamm och höns tas om hand och föds upp och det även innebär högre krav på god djuromsorg och miljöhänsyn än vad svensk lag kräver.

Vi har kriterier för hur djuren fötts upp samt ställer krav på en oberoende tredjepartscertifiering och det blir svårare när vi inte kan följa vilt på samma sätt, säger Linda Cederlund, vd på Sigill Kvalitetssystem AB som har hand om märket Svenskt Sigill. Märket får bara används på råvara som kommer från en certifierad verksamhet och som lever upp till kraven i den svenska IP-standarden. Men det finns klara önskemål på en certifiering också för svenskt viltkött.

Sedan en tid pågår diskussioner om att ta fram en standard för såväl vilt i hägn som frilevande vilt. Det handlar bl.a. om vård av vilt i hägn, hur jakten går till, hur viltet hanteras efter skottet och hur ursprung och spårbarhet kan säkerställas. Vi jobbar sedan ett par år med detta i ett projekt tillsammans med Svenska Viltmatakademin. Det finns redan utkast för certifiering enligt IP Vilt, säger Linda Cederlund.

Svenska Viltmatakademin fick ett uppdrag från Jordbruksverket att se över hur man skulle kunna certifiera svenskt vilt. Vi tyckte att Svenskt Sigill skulle vara en utmärkt samarbetspartner då deras certifieringssystem passar även oss. Projektet har nu pågått ett tag och vi känner oss klara med vår del av certifieringen – allt är klart från vår sida. Den ska nu godkännas av Svenskt Sigill och komma i bruk, säger Maria Silfverschiöld, Svenska Viltmatakademin.

För ytterligare upplysningar kontakta gärna:
- Linda Cederlund, vd på Sigill Kvalitetssystem AB och Svenskt Sigill, 08-788 59 50, linda.cederlund@sigill.se
- Maria Silfverschiöld, Svenska Viltmatakademin, 0708-22 85 00

Senaste nyheter