Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Klimatkompensation för Power Meet 2-4/7

https://www.klimatsmart.se/images/news/bigmeetframsida_01_250x55.gif

Vid Power Big Meet 2-4 juli gästas Västerås av cirka 13.000 bilar. Det medför att en hel del avgaser släpps ut. För att kompensera bilarnas miljöpåverkan köper Västerås stad utsläppsrätter från Naturskyddsföreningen, motsvarande 74 ton koldioxid. Det är lika mycket som vad cirka 33.000 bilar släpper ut på en mil. Genom att köpa utsläppsrätter bidrar Västerås med att minska mängden utsläppsrätter som finns på marknaden och därmed också möjligheten för andra företag, främst inom industrin, att släppa ut koldioxid. Syftet med utsläppsrätter är att driva upp priset på koldioxid och göra det mer ekonomiskt försvarbart att investera i miljövänlig teknik för företag. Inköpet bidrar också till Naturskyddsföreningens klimatarbete. Mer information: Andreas Porswald, kommunalråd(MP), 076-569 02 41 Åsa Lindén, informatör, stadsledningskontoret, 021-39 11 26

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Klimatkompensation för Power Meet 2-4/7

2009-07-01
Vid Power Big Meet 2-4 juli gästas Västerås av cirka 13.000 bilar. Det medför att en hel del avgaser släpps ut. För att kompensera bilarnas miljöpåverkan köper Västerås stad utsläppsrätter från Naturskyddsföreningen, motsvarande 74 ton koldioxid. Det är lika mycket som vad cirka 33.000 bilar släpper ut på en mil.

Genom att köpa utsläppsrätter bidrar Västerås med att minska mängden utsläppsrätter som finns på marknaden och därmed också möjligheten för andra företag, främst inom industrin, att släppa ut koldioxid.

Syftet med utsläppsrätter är att driva upp priset på koldioxid och göra det mer ekonomiskt försvarbart att investera i miljövänlig teknik för företag. Inköpet bidrar också till Naturskyddsföreningens klimatarbete.

Mer information:
Andreas Porswald, kommunalråd(MP), 076-569 02 41
Åsa Lindén, informatör, stadsledningskontoret, 021-39 11 26
Källor:

Senaste nyheter