Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Klimatklivet satsar på laddstationer och flytande biogas

https://www.klimatsmart.se/images/news/klimatklivet250x136.jpg

Klimatklivet stöttar nu 223 nya lokala klimatinvesteringar med 256 miljoner kronor. De flesta är laddstationer för elbilar. Totalt har Klimatklivet hittills bidragit med 14 000 laddpunkter. Tillsammans med tidigare beslutade åtgärder minskar de utsläppen med över 850 000 ton per år. Elektrifiering av fordonsflottan är viktigt för att minska utsläppen av koldioxid, och de här åtgärderna hjälper den utvecklingen framåt, säger Nanna Wikholm, projektledare för Klimatklivet. Ett stort antal bostadsrättsföreningar har fått stöd för att sätta upp laddstationer till sina medlemmar. Samtidigt underlättar Naturvårdsverket för fler runt om i landet att skaffa en laddstation. Numera kan privatpersoner ansöka om bidrag från det nya ladda-hemma-stödet. ̶ Naturvårdsverket kan nu stödja utbyggnaden av laddstationer över hela landet, både vid villor, bostadsrätter, flerbostadshus och på ställen där alla kan ladda, fortsätter Nanna Wikholm. Stödjer omställningen på bred front: Riksdagen har beslutat att Sverige ska minska klimatutsläppen från transportsektorn med 70 procent till 2030. Därför stödjer Klimatklivet omställningen av tunga transporter med infrastruktur för att tanka lastbilar med flytande biogas. Totalt 16 tankstationer, spridda över hela landet, får nu stöd från Klimatklivet. Det skapar förutsättningar för en ny typ av bränsle, som ersätter fossil diesel. Andra åtgärder handlar om att byta ut användningen av fossil olja och gas mot biobränsle, genom att stödja byte till pannor som eldas med flis eller pellets. Sedan Klimatklivet startade 2015 har 1 559 lokala projekt fått 2,8 miljarder kronor i stöd. Tillsammans beräknas dessa kunna minska utsläppen av växthusgaser med 850 000 tusen ton varje år under åtgärdernas livslängd. Naturvårdsverket tar emot nya ansökningar 3-4 gånger per år till Klimatklivet. Nästa ansökningsomgång öppnar den 17 april 2018.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Klimatklivet satsar på laddstationer och flytande biogas

2018-02-23
Klimatklivet stöttar nu 223 nya lokala klimatinvesteringar med 256 miljoner kronor. De flesta är laddstationer för elbilar. Totalt har Klimatklivet hittills bidragit med 14 000 laddpunkter. Tillsammans med tidigare beslutade åtgärder minskar de utsläppen med över 850 000 ton per år.

Elektrifiering av fordonsflottan är viktigt för att minska utsläppen av koldioxid, och de här åtgärderna hjälper den utvecklingen framåt, säger Nanna Wikholm, projektledare för Klimatklivet.

Ett stort antal bostadsrättsföreningar har fått stöd för att sätta upp laddstationer till sina medlemmar. Samtidigt underlättar Naturvårdsverket för fler runt om i landet att skaffa en laddstation. Numera kan privatpersoner ansöka om bidrag från det nya ladda-hemma-stödet.

̶ Naturvårdsverket kan nu stödja utbyggnaden av laddstationer över hela landet, både vid villor, bostadsrätter, flerbostadshus och på ställen där alla kan ladda, fortsätter Nanna Wikholm.

Stödjer omställningen på bred front:

Riksdagen har beslutat att Sverige ska minska klimatutsläppen från transportsektorn med 70 procent till 2030. Därför stödjer Klimatklivet omställningen av tunga transporter med infrastruktur för att tanka lastbilar med flytande biogas. Totalt 16 tankstationer, spridda över hela landet, får nu stöd från Klimatklivet. Det skapar förutsättningar för en ny typ av bränsle, som ersätter fossil diesel. Andra åtgärder handlar om att byta ut användningen av fossil olja och gas mot biobränsle, genom att stödja byte till pannor som eldas med flis eller pellets.

Sedan Klimatklivet startade 2015 har 1 559 lokala projekt fått 2,8 miljarder kronor i stöd. Tillsammans beräknas dessa kunna minska utsläppen av växthusgaser med 850 000 tusen ton varje år under åtgärdernas livslängd. Naturvårdsverket tar emot nya ansökningar 3-4 gånger per år till Klimatklivet.

Nästa ansökningsomgång öppnar den 17 april 2018.

Senaste nyheter