Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Klimatcertifiering resulterar i ökad försäljning

https://www.klimatsmart.se/images/news/svenskt_sigill_klimat115x120.jpg

En nyligen publicerad studie i Food Policy har kommit fram till att utökad information om en produkts klimatcertifiering kan öka försäljningen med upp till 8 procent. I Europa kommer cirka en tredjedel av de konsumtionsbaserade utsläppen från matproduktion. Gemensamt för samtliga utsläpp, oavsett varifrån de genereras, är att de måste minska trots att jordens befolkning samtidigt ökar. Sju Gårdar från Uppland var först ut i Sverige med att klimatcertifiera sin mjölkproduktion. Till följd av detta har gårdarna minskad sin energiförbrukning med 19 procent per kilo mjölk. Dessutom finns det flera andra faktorer som gör klimatcertifieringen till en bra affär för konsumenter och producenter. En undersökning som nyligen publicerades i den vetenskapliga tidskriften Food Policy har kommit fram till att ökad information om klimatcertifiering kan öka försäljningen av certifierad mjölk med upp till 8 procent. Undersökningen är genomförd av forskare vid Institutionen för ekonomi på Sveriges Lantbruksuniversitet och Nationalekonomiska institutionen på Uppsala Universitet. Den fältstudien, som ligger till grund för undersökningen, genomfördes på 17 olika Coop-butiker i och omkring Uppsala. I fältstudien undersöktes kopplingen mellan två olika informationstavlor och mataffärernas dagliga försäljning av klimatcertifierad mjölk från Sju Gårdar. Den ena tavlan innehöll information om företaget och den andra innehöll samma information kompletterad med information om gårdarnas klimatcertifiering. Resultatet av studien visar att informationsskylten som var kompletterad med innehållet om klimatcertifieringen ökade efterfrågan på klimatcertifierad mjölk med upp till 8 procent. - Jag tycker att studien visar att det finns anledning för livsmedelsbutiker att vara behjälpliga med exponering och information om vilka livsmedel som är bra ur klimat- och miljösynpunkt. Svenska livsmedel håller en mycket hög nivå i detta avseende. De producenter som är klimatcertifierade och använder märkingen Svenskt Sigill kan på ett tydligt och trovärdigt sätt visa på en ännu högre nivå. Något att vara stolt över och exponera mer, säger Elina Matsdotter, Klimatexpert på LRF samt medförfattare till rapporten. Av fältstudien framgår det tydligt att det finns en stark efterfrågan på klimatcertifierade livsmedel bland Sveriges konsumenter men att information om certifieringen behöver utökas och intensifieras. I dagsläget finns det cirka 65 företag som är användare av märkningen Svenskt Sigill Klimatcertifierad. Klimatcertifieringen går att finna på ett flertal olika livsmedel, allt från nötkött till tulpaner och ärtor. Klimatcertifierade företag inom djuruppfödning och odling förbinder sig bland annat: • Att minska användningen av fossil energi • Att bara använda el från förnybara källor, t.ex. miljömärkt el • Att använda foder och gödselmedel med lägre klimatpåverkan • Att på mulljordsmark inte etablera nyodling • Att all personal utbildas i sparsamt körsätt • Att hushålla med kvävet vid gödsling för minskad lustgasavgång från jordarna

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Klimatcertifiering resulterar i ökad försäljning

2016-02-15
En nyligen publicerad studie i Food Policy har kommit fram till att utökad information om en produkts klimatcertifiering kan öka försäljningen med upp till 8 procent.

I Europa kommer cirka en tredjedel av de konsumtionsbaserade utsläppen från matproduktion. Gemensamt för samtliga utsläpp, oavsett varifrån de genereras, är att de måste minska trots att jordens befolkning samtidigt ökar.

Sju Gårdar från Uppland var först ut i Sverige med att klimatcertifiera sin mjölkproduktion. Till följd av detta har gårdarna minskad sin energiförbrukning med 19 procent per kilo mjölk. Dessutom finns det flera andra faktorer som gör klimatcertifieringen till en bra affär för konsumenter och producenter.

En undersökning som nyligen publicerades i den vetenskapliga tidskriften Food Policy har kommit fram till att ökad information om klimatcertifiering kan öka försäljningen av certifierad mjölk med upp till 8 procent. Undersökningen är genomförd av forskare vid Institutionen för ekonomi på Sveriges Lantbruksuniversitet och Nationalekonomiska institutionen på Uppsala Universitet.

Den fältstudien, som ligger till grund för undersökningen, genomfördes på 17 olika Coop-butiker i och omkring Uppsala. I fältstudien undersöktes kopplingen mellan två olika informationstavlor och mataffärernas dagliga försäljning av klimatcertifierad mjölk från Sju Gårdar. Den ena tavlan innehöll information om företaget och den andra innehöll samma information kompletterad med information om gårdarnas klimatcertifiering. Resultatet av studien visar att informationsskylten som var kompletterad med innehållet om klimatcertifieringen ökade efterfrågan på klimatcertifierad mjölk med upp till 8 procent.

- Jag tycker att studien visar att det finns anledning för livsmedelsbutiker att vara behjälpliga med exponering och information om vilka livsmedel som är bra ur klimat- och miljösynpunkt. Svenska livsmedel håller en mycket hög nivå i detta avseende. De producenter som är klimatcertifierade och använder märkingen Svenskt Sigill kan på ett tydligt och trovärdigt sätt visa på en ännu högre nivå. Något att vara stolt över och exponera mer, säger Elina Matsdotter, Klimatexpert på LRF samt medförfattare till rapporten.

Av fältstudien framgår det tydligt att det finns en stark efterfrågan på klimatcertifierade livsmedel bland Sveriges konsumenter men att information om certifieringen behöver utökas och intensifieras.

I dagsläget finns det cirka 65 företag som är användare av märkningen Svenskt Sigill Klimatcertifierad. Klimatcertifieringen går att finna på ett flertal olika livsmedel, allt från nötkött till tulpaner och ärtor.

Klimatcertifierade företag inom djuruppfödning och odling förbinder sig bland annat:
• Att minska användningen av fossil energi
• Att bara använda el från förnybara källor, t.ex. miljömärkt el
• Att använda foder och gödselmedel med lägre klimatpåverkan
• Att på mulljordsmark inte etablera nyodling
• Att all personal utbildas i sparsamt körsätt
• Att hushålla med kvävet vid gödsling för minskad lustgasavgång från jordarna

Senaste nyheter