Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Klimatcenter - energieffektiva produkter

https://www.klimatsmart.se/images/news/klimatcenter250x143.jpg

Klimatcenter är ett koncept där energieffektiva produkter för värme, kyla och ventilation presenteras i driftsatt miljö Fyrtio procent av jordens energianvändning går inte till att försörja den växande befolkningen – den går till att värma och kyla fastigheter! Med den uppgiften som motivation har Sveriges ledande aktörer inom sina respektive specialistområden VVS och ventilation, Dahl Sverige AB och Bevego Byggplåt & Ventilation AB, initierat KlimatCenter. Tillsammans med utvalda leverantörer har smarta, driftsatta energisystem byggts upp i en inspirerande miljö. Nu invigs deras första KlimatCenter i Göteborg med bland andra Maria Wetterstrand som invigningstalare. – KlimatCenter är ett koncept där konsumenter tillsammans med installatörer får möjlighet att ta del av driftsatta produkter som samarbetar i system, säger Tomas Johansson, vd för Dahl Sverige AB. – Syftet är att sprida kunskap om möjligheter, när installerade produkter samarbetar i system för att minimera energiförbrukningen och maximera effekten, fortsätter Peter Hamberg, vd för Bevego Byggplåt & ventilation AB. Värme, kyla och ventilation är områden som kräver specialistkunskap och helhetssyn. För att skapa energieffektiva och ekonomiska lösningar krävs bred kompetens och ett flexibelt arbetssätt. Produkter och tjänster måste anpassas efter olika behov. KlimatCenter är ett forum för möten och insikt, där kunskap och erfarenhet delas. Besökarna kan få hjälp med energianalys, åtgärdsförslag, besparingskalkyler samt inspireras av lösningar hämtade från jordens fyra element. För mer information, kontakta: Tomas Johansson, vd, 08-583 595 00, tomas.johansson@dahl.se.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Klimatcenter - energieffektiva produkter

2012-04-19
Klimatcenter är ett koncept där energieffektiva produkter för värme, kyla och ventilation presenteras i driftsatt miljö

Fyrtio procent av jordens energianvändning går inte till att försörja den växande befolkningen – den går till att värma och kyla fastigheter!

Med den uppgiften som motivation har Sveriges ledande aktörer inom sina respektive specialistområden VVS och ventilation, Dahl Sverige AB och Bevego Byggplåt & Ventilation AB, initierat KlimatCenter. Tillsammans med utvalda leverantörer har smarta, driftsatta energisystem byggts upp i en inspirerande miljö. Nu invigs deras första KlimatCenter i Göteborg med bland andra Maria Wetterstrand som invigningstalare.

– KlimatCenter är ett koncept där konsumenter tillsammans med installatörer får möjlighet att ta del av driftsatta produkter som samarbetar i system, säger Tomas Johansson, vd för Dahl Sverige AB.

– Syftet är att sprida kunskap om möjligheter, när installerade produkter samarbetar i system för att minimera energiförbrukningen och maximera effekten, fortsätter Peter Hamberg, vd för Bevego Byggplåt & ventilation AB.

Värme, kyla och ventilation är områden som kräver specialistkunskap och helhetssyn. För att skapa energieffektiva och ekonomiska lösningar krävs bred kompetens och ett flexibelt arbetssätt. Produkter och tjänster måste anpassas efter olika behov.

KlimatCenter är ett forum för möten och insikt, där kunskap och erfarenhet delas. Besökarna kan få hjälp med energianalys, åtgärdsförslag, besparingskalkyler samt inspireras av lösningar hämtade från jordens fyra element.

För mer information, kontakta:
Tomas Johansson, vd, 08-583 595 00, tomas.johansson@dahl.se.
Källa: Dahl Sverige

Senaste nyheter