Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Trettiotre nya projekt för en hållbar textilkonsumtion

https://www.klimatsmart.se/images/news/Naturvardsverket-logga_1_72x80.gif

Runt om i landet har kommuner, länsstyrelser och regioner genomfört projekt som klädbytardagar, skaparfestivaler, utställningar, föreläsningar och informationskampanjer för en mer hållbar textilkonsumtion. Nu finns en ny samling exempel som ska inspirera fler till att bidra till arbetet. Kommuner, regioner och länsstyrelser har en viktig roll i att bidra till en mer hållbar textilkonsumtion. Det kan de göra genom att öka medborgarnas kunskap om textiliers påverkan på miljö och hälsa och inspirera dem till förändrade attityder och beteenden. – Vi har tagit fram en samling exempel med 33 exempel för att visa vad som händer på området, och för att inspirera kommuner i arbetet, berättar Katarina Järverup Frisk, handläggare på Naturvårdsverket. Projekt som beskrivs bland exemplen är bland annat: - Helt sjukt - koll på konsumtionen i Falun där man lyfte frågan om överkonsumtion - Våga fråga! i Västerås som fokuserar på konsumentens rätt att få veta vilka kemikalier kläder innehåller. De goda exempel som lyfts fram är geografiskt spridda i landet och har utförts i varierande storlek – stort som smått och utifrån olika delar i den så kallade textila värdekedjan: från råvara, användning, hur kan göra sig av med textilen till återanvändning/återvinning. – Kommunerna är "nära" konsumenterna och kan bidra till att minska den negativa miljöpåverkan som dagens textilkonsumtion orsakar, genom till exempel budskap om medveten konsumtion och förlängd livslängd på kläder, fortsätter Katarina Järverup Frisk.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Gita Ljunggren

Dela på Facebook

Trettiotre nya projekt för en hållbar textilkonsumtion

2019-08-12
Runt om i landet har kommuner, länsstyrelser och regioner genomfört projekt som klädbytardagar, skaparfestivaler, utställningar, föreläsningar och informationskampanjer för en mer hållbar textilkonsumtion. Nu finns en ny samling exempel som ska inspirera fler till att bidra till arbetet.

Kommuner, regioner och länsstyrelser har en viktig roll i att bidra till en mer hållbar textilkonsumtion. Det kan de göra genom att öka medborgarnas kunskap om textiliers påverkan på miljö och hälsa och inspirera dem till förändrade attityder och beteenden.

– Vi har tagit fram en samling exempel med 33 exempel för att visa vad som händer på området, och för att inspirera kommuner i arbetet, berättar Katarina Järverup Frisk, handläggare på Naturvårdsverket.

Projekt som beskrivs bland exemplen är bland annat:

- Helt sjukt - koll på konsumtionen i Falun där man lyfte frågan om överkonsumtion

- Våga fråga! i Västerås som fokuserar på konsumentens rätt att få veta vilka kemikalier kläder innehåller.

De goda exempel som lyfts fram är geografiskt spridda i landet och har utförts i varierande storlek – stort som smått och utifrån olika delar i den så kallade textila värdekedjan: från råvara, användning, hur kan göra sig av med textilen till återanvändning/återvinning.

– Kommunerna är "nära" konsumenterna och kan bidra till att minska den negativa miljöpåverkan som dagens textilkonsumtion orsakar, genom till exempel budskap om medveten konsumtion och förlängd livslängd på kläder, fortsätter Katarina Järverup Frisk.

Senaste nyheter