Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Konsumenter vill ha mer info om kläders miljöpåverkan

https://www.klimatsmart.se/images/news/Naturvardsverket-logga_1_72x80.gif

Dagens svenska textilkonsumtion är ännu inte hållbar. Miljömärkta kläder efterfrågas inte i någon högre grad trots att konsumenter anger att hållbarhetsfrågor är viktiga. Många konsumenter vill ha tydligare information i butiken om kläders miljö- och hälsopåverkan. Det visar en ny undersökning i butiker som Naturvårdsverket låtit genomföra. I en tidigare konsumentundersökning som Naturvårdsverket låtit genomföra anger en majoritet av konsumenter i Sverige att de kan tänka sig att förändra sitt beteende när det gäller hur mycket och vad man handlar. I köpögonblicket avgör dock utseende, pris och passform och i mindre grad hållbarhetsaspekter visar både den nya butiksundersökningen och den tidigare konsumentundersökningen. – Det kan bero på både att hållbarhets- och miljötänk kring klädköp inte är något man funderar på i köpögonblicket om man inte blir påmind om det, berättar Yvonne Augustsson, handläggare på Naturvårdsverket. Butiksundersökningen visar att det framför allt är kvinnor i storstäder som tänker på hållbarhet. De vill ha tydligare information i butikerna till exempel märkning på plagget eller skyltar med information i butikerna, Fler kvinnor i åldersgruppen 30 - 45 år i storstäder handlar mer second hand jämfört med andra grupper. Butiksundersökningen som genomfördes kring julen 2018 visar också att konsumenter sällan köper second hand som presenter. – Det måste bli lättare för konsumenter att agera hållbart. Modebranschen behöver arbeta för att underlätta för konsumenter att göra hållbara val genom att erbjuda såväl mer hållbara produkter som mer hållbara affärsmodeller. Det behövs mer och bättre miljöinformation och ett större hållbart utbud, fortsätter Yvonne Augustsson, handläggare på Naturvårdsverket. Butiksundersökningen genomfördes i form av enkätintervjuer med kunder i tre olika typer av klädbutiker - exklusiv, lågpris och second hand. Syftet med undersökningen är att öka förståelsen för vad som sker/hur konsumenterna tänker, resonerar och agerar i konsumtionsögonblicket. Totalt intervjuades cirka 230 personer och datainsamlingen skedde i mitten av december 2018. Naturvårdsverket har tillsammans med Konsumentverket och Kemikalieinspektionen fått i uppdrag att ansvara för att informationsinsatser genomförs för att öka kunskapen hos konsumenter för en mer hållbar konsumtion av textilier, genom till exempel ökad återanvändning och återvinning. Inom uppdraget kommer myndigheterna att bjuda in textilaktörer och handel för att undersöka om det finns möjligheter att samarbeta för att ge konsumenterna mer information om textiliers påverkan på miljö och hälsa i köpögonblicket oavsett om köpet sker i butik eller via e-handel.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Konsumenter vill ha mer info om kläders miljöpåverkan

2019-03-12
Dagens svenska textilkonsumtion är ännu inte hållbar. Miljömärkta kläder efterfrågas inte i någon högre grad trots att konsumenter anger att hållbarhetsfrågor är viktiga. Många konsumenter vill ha tydligare information i butiken om kläders miljö- och hälsopåverkan. Det visar en ny undersökning i butiker som Naturvårdsverket låtit genomföra.

I en tidigare konsumentundersökning som Naturvårdsverket låtit genomföra anger en majoritet av konsumenter i Sverige att de kan tänka sig att förändra sitt beteende när det gäller hur mycket och vad man handlar. I köpögonblicket avgör dock utseende, pris och passform och i mindre grad hållbarhetsaspekter visar både den nya butiksundersökningen och den tidigare konsumentundersökningen.

– Det kan bero på både att hållbarhets- och miljötänk kring klädköp inte är något man funderar på i köpögonblicket om man inte blir påmind om det, berättar Yvonne Augustsson, handläggare på Naturvårdsverket.

Butiksundersökningen visar att det framför allt är kvinnor i storstäder som tänker på hållbarhet. De vill ha tydligare information i butikerna till exempel märkning på plagget eller skyltar med information i butikerna,

Fler kvinnor i åldersgruppen 30 - 45 år i storstäder handlar mer second hand jämfört med andra grupper. Butiksundersökningen som genomfördes kring julen 2018 visar också att konsumenter sällan köper second hand som presenter.

– Det måste bli lättare för konsumenter att agera hållbart. Modebranschen behöver arbeta för att underlätta för konsumenter att göra hållbara val genom att erbjuda såväl mer hållbara produkter som mer hållbara affärsmodeller. Det behövs mer och bättre miljöinformation och ett större hållbart utbud, fortsätter Yvonne Augustsson, handläggare på Naturvårdsverket.

Butiksundersökningen genomfördes i form av enkätintervjuer med kunder i tre olika typer av klädbutiker - exklusiv, lågpris och second hand. Syftet med undersökningen är att öka förståelsen för vad som sker/hur konsumenterna tänker, resonerar och agerar i konsumtionsögonblicket. Totalt intervjuades cirka 230 personer och datainsamlingen skedde i mitten av december 2018.

Naturvårdsverket har tillsammans med Konsumentverket och Kemikalieinspektionen fått i uppdrag att ansvara för att informationsinsatser genomförs för att öka kunskapen hos konsumenter för en mer hållbar konsumtion av textilier, genom till exempel ökad återanvändning och återvinning. Inom uppdraget kommer myndigheterna att bjuda in textilaktörer och handel för att undersöka om det finns möjligheter att samarbeta för att ge konsumenterna mer information om textiliers påverkan på miljö och hälsa i köpögonblicket oavsett om köpet sker i butik eller via e-handel.

Senaste nyheter