Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

JM's bilpark 100% miljöbilar

https://www.klimatsmart.se/images/news/jmlogo82x108.jpg

För tre år sedan fattade JM beslut om en successiv övergång till miljöbilar. Idag är målet uppnått: 100 procent av bilparken består av miljöbilar, enligt Skatteverkets definition. Därmed räknar JM med en besparing på uppemot 900 ton CO2 per år. – Men minst lika viktigt som koldioxidbesparingen är att vi genom beslutet förhoppningsvis inspirerat andra - samarbetspartners, leverantörer och branschen i övrigt, säger Lennart Henriz, Kvalitets- och Miljödirektör. Nästa steg är att fokusera på anläggningstransporterna som vi vet står för en tiondel av koldioxidutsläppen från transportsektorn. Tidigare i år initierade dotterbolaget JM Entreprenad utvecklingsprojektet SmartLog. Genom en satsning på logistikcenter och bättre samordning mellan projekten hoppas man spara 300 ton koldioxid varje år. Det motsvarar 1.600 flygresor mellan Stockholm och Malmö årligen. Projektet testas och utvärderas nu i Stockholm. Faller det väl ut kan det bli aktuellt att satsa på liknande logistikcenter på fler platser i landet. JM antog redan 1994 en miljöpolicy. Idag är JM Europaledande på hållbart bostadsbyggande; sedan 2008 är klimatsmarta lågenergihus standard i all nyproduktion i Sverige.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

JM's bilpark 100% miljöbilar

2009-05-27
För tre år sedan fattade JM beslut om en successiv övergång till miljöbilar. Idag är målet uppnått: 100 procent av bilparken består av miljöbilar, enligt Skatteverkets definition. Därmed räknar JM med en besparing på uppemot 900 ton CO2 per år.

– Men minst lika viktigt som koldioxidbesparingen är att vi genom beslutet förhoppningsvis inspirerat andra - samarbetspartners, leverantörer och branschen i övrigt, säger Lennart Henriz, Kvalitets- och Miljödirektör.

Nästa steg är att fokusera på anläggningstransporterna som vi vet står för en tiondel av koldioxidutsläppen från transportsektorn.

Tidigare i år initierade dotterbolaget JM Entreprenad utvecklingsprojektet SmartLog. Genom en satsning på logistikcenter och bättre samordning mellan projekten hoppas man spara 300 ton koldioxid varje år. Det motsvarar 1.600 flygresor mellan Stockholm och Malmö årligen. Projektet testas och utvärderas nu i Stockholm. Faller det väl ut kan det bli aktuellt att satsa på liknande logistikcenter på fler platser i landet.

JM antog redan 1994 en miljöpolicy. Idag är JM Europaledande på hållbart bostadsbyggande; sedan 2008 är klimatsmarta lågenergihus standard i all nyproduktion i Sverige.
Källor:

Senaste nyheter