Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Gröna IT-innovationer för fjärrvärme

https://www.klimatsmart.se/images/news/fjarrsyn182x98.png

Energibranschens utmaning är att skapa nya lösningar som leder till ett ändrat beteende hos kunden. Samtidigt behöver företagen utöka marknaden och den egna tjänsteportföljen, säger Magnus Andersson, projektledare på IMCG Sweden AB (ett konsultföretag inom området miljöteknik). Vissa tider på året är det viktigare för miljön att vi sparar på energin, och det ska man som kund kunna se. Det skapar nya värden för kunderna, vilket gynnar såväl dem som fjärrvärmebolagen. Nu startar ett projekt i forskningsprogrammet Fjärrsyn som ska utveckla och demonstrera hur hållbara och innovativa IT- lösningar kan stärka fjärrvärmeaffären. Projektet ska ta fram en IT-baserad lösning för fjärrvärmekunder som övervakar, styr och visuellt åskådliggör energiförbrukningen i en fastighet. Det handlar om att utveckla fjärrvärmeföretagen framför allt genom att effektivisera produktionen, minska miljöbelastningen och erbjuda nya tjänster. Energisektorn står inför en avgörande strukturomvandling. Regelverk och direktiv kring energieffektivisering skärps allt mer. Det ställer stora krav på energibolagen att se över sina traditionella erbjudanden och affärsmodeller. Mer om projektet Gröna IT-innovationer för fjärrvärme: http://www.svenskfjarrvarme.se/Fjarrsyn/Forskning--Resultat/Pagaende-projekt/Marknad/Energitjanster---med-kunden-i-centrum/

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Senaste nyheter