Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Innovationer för hållbara städer 20 okt

https://www.klimatsmart.se/images/news/vinnova120x44b.gif

Världens städer växer vilket ställer allt större krav på bostäder, vägar, avlopp och energiförsörjning. Det innebär också stora behov av nya innovationer. Det är ämnet för Vinnovas årskonferens den 20 oktober. Deltar gör bland andra guvernör Jennifer M. Granholm, State of Michigan, och närings- och energiminister Maud Olofsson. Hälften av jordens befolkning bor i städer och urbaniseringen fortsätter. I tillväxtekonomierna växer städerna lavinartat och i västvärlden är renoveringsbehoven omfattande. Därför behövs en kraftig utbyggnad av bland annat bostäder, vägar, kollektiva transporter, vatten-, avlopps- och energiförsörjning samt vården. Detta medför också ett stort behov av ny teknik, nya systemlösningar och nya affärsmodeller. Hur går vi från att attraktiva och hållbara städer är en miljöangelägenhet till att också bli en drivkraft för näringslivet? Sverige ligger redan långt framme vad gäller satsningar på grön omställning av samhället. Hur kan detta också leda till affärsmöjligheter, nya marknader och fortsatt tillväxt och konkurrenskraft för Sverige? Hur ser vi till att Sverige tar täten vad gäller innovation för attraktiva och hållbara städer? Vilka konkurrensfördelar har Sverige? Hur kan test- och demonstrationsanläggningar utvecklas till nationella och internationella tillgångar? Det är några av de frågeställningar som tas upp under Vinnovas Årskonferens den 20 oktober. Deltar gör bland andra Jennifer M. Granholm, guvernör, State of Michigan, USA, Maud Olofsson, närings- och energiminister, Lin Peng, Head of Caofeidian Eco City, Kina, Anders Wijkman, vice ordförande, Tällberg Foundation, Malin Persson, vd, Volvo Technology, Peter Sharrat, Global Director Energy & Sustainability Services, WSP Environment & Energy, och Charlotte Brogren, generaldirektör, Vinnova. Tid: Onsdagen den 20 oktober, klockan 11.00-16.30 Plats: Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2, Stockholm

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Innovationer för hållbara städer 20 okt

2010-10-20
Världens städer växer vilket ställer allt större krav på bostäder, vägar, avlopp och energiförsörjning. Det innebär också stora behov av nya innovationer. Det är ämnet för Vinnovas årskonferens den 20 oktober. Deltar gör bland andra guvernör Jennifer M. Granholm, State of Michigan, och närings- och energiminister Maud Olofsson.

Hälften av jordens befolkning bor i städer och urbaniseringen fortsätter. I tillväxtekonomierna växer städerna lavinartat och i västvärlden är renoveringsbehoven omfattande. Därför behövs en kraftig utbyggnad av bland annat bostäder, vägar, kollektiva transporter, vatten-, avlopps- och energiförsörjning samt vården. Detta medför också ett stort behov av ny teknik, nya systemlösningar och nya affärsmodeller. Hur går vi från att attraktiva och hållbara städer är en miljöangelägenhet till att också bli en drivkraft för näringslivet?

Sverige ligger redan långt framme vad gäller satsningar på grön omställning av samhället. Hur kan detta också leda till affärsmöjligheter, nya marknader och fortsatt tillväxt och konkurrenskraft för Sverige? Hur ser vi till att Sverige tar täten vad gäller innovation för attraktiva och hållbara städer? Vilka konkurrensfördelar har Sverige? Hur kan test- och demonstrationsanläggningar utvecklas till nationella och internationella tillgångar?

Det är några av de frågeställningar som tas upp under Vinnovas Årskonferens den 20 oktober. Deltar gör bland andra Jennifer M. Granholm, guvernör, State of Michigan, USA, Maud Olofsson, närings- och energiminister, Lin Peng, Head of Caofeidian Eco City, Kina, Anders Wijkman, vice ordförande, Tällberg Foundation, Malin Persson, vd, Volvo Technology, Peter Sharrat, Global Director Energy & Sustainability Services, WSP Environment & Energy, och Charlotte Brogren, generaldirektör, Vinnova.

Tid: Onsdagen den 20 oktober, klockan 11.00-16.30
Plats: Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2, Stockholm

För program och ytterligare information: www.vinnova.se/Arskonferens2010
Källa: Vinnova

Senaste nyheter