Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Grilla klimatsmart och miljövänligt

https://www.klimatsmart.se/images/news/tandare221x256.jpg

Även om du har ett brinnande intresse för miljön, så kanske du inte tänker på att tända miljövänligt. För att kunna grilla så behövs det en bra glöd. Att få denna glöd ger i flera fall stora utsläpp av växthusgasen koldioxid. Vanlig tändvätska, tändpåsar och tändblock görs nästan uteslutande av paraffin som är en fossil oljeprodukt. Vid förbränning avges koldioxid till atmosfären och nettobidraget förstärker "växthuseffekten". Vanlig tändvätska, tändpåsar och tändblock ger ett nettoutsläpp av 3,3 - 3,4 kg CO2 per kg tändmedel. Tändbitar och braständare av trä och paraffin ger en emission av 2,0 - 2,1 kg CO2 per kg tändmedel (allt enligt Macoma miljöutredningar). Även "luktfria" tändprodukter kan vara skadliga för miljön. Vanlig tändvätska är i regel petroleumbaserad och årligen uppstår förgiftningsskador när barn dricker tändvätska samt även brännskador när man sprutar tändvätska på glödande kol. Dessutom kan paraffin vara ett miljögift om det kommer ut i naturen. Klimatsmarta sätt att tända grillen: Det finns många olika produkter och tändsätt som inte ger ett nettoutsläpp av växthusgasen koldioxid. Om man använder det miljöriktiga alternativ som passar en själv bäst bidrar man på ett enkelt sätt till ett bättre klimat. Några klimatsmarta exempel: El-tändare, Looftlighter el-grilltändare, el-grill (använd el som är klassad som "Bra Miljöval"), tändbägare, Pelargrill, tändklossar i trä, Majastickor, tändkuber av träspån och vegetabilisk olja, etanolbaserad tändgelé och stearinbaserat tändpapper. Stearinbaserat tändpapper från Hammarö kan du alltid lita på: Ger inget nettoutsläpp av CO2. Inga rapporterade skador eller tillbud sedan starten 1984. Jan Schyllander vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), anser att tändpapper är det bästa för att tända grillen eller lägerelden. Rekommenderat av Naturskyddsföreningen som en klimatsmart produkt. Finns hos butikskedjor som bryr sig om miljön. Kontakt: Sören Linzie, 070–5611551, Hammarö Tändprodukter KB.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Grilla klimatsmart och miljövänligt

2009-06-09
Även om du har ett brinnande intresse för miljön, så kanske du inte tänker på att tända miljövänligt. För att kunna grilla så behövs det en bra glöd. Att få denna glöd ger i flera fall stora utsläpp av växthusgasen koldioxid. Vanlig tändvätska, tändpåsar och tändblock görs nästan uteslutande av paraffin som är en fossil oljeprodukt. Vid förbränning avges koldioxid till atmosfären och nettobidraget förstärker "växthuseffekten". Vanlig tändvätska, tändpåsar och tändblock ger ett nettoutsläpp av 3,3 - 3,4 kg CO2 per kg tändmedel. Tändbitar och braständare av trä och paraffin ger en emission av 2,0 - 2,1 kg CO2 per kg tändmedel (allt enligt Macoma miljöutredningar). Även "luktfria" tändprodukter kan vara skadliga för miljön.

Vanlig tändvätska är i regel petroleumbaserad och årligen uppstår förgiftningsskador när barn dricker tändvätska samt även brännskador när man sprutar tändvätska på glödande kol. Dessutom kan paraffin vara ett miljögift om det kommer ut i naturen.

Klimatsmarta sätt att tända grillen:
Det finns många olika produkter och tändsätt som inte ger ett nettoutsläpp av växthusgasen koldioxid. Om man använder det miljöriktiga alternativ som passar en själv bäst bidrar man på ett enkelt sätt till ett bättre klimat. Några klimatsmarta exempel: El-tändare, Looftlighter el-grilltändare, el-grill (använd el som är klassad som "Bra Miljöval"), tändbägare, Pelargrill, tändklossar i trä, Majastickor, tändkuber av träspån och vegetabilisk olja, etanolbaserad tändgelé och stearinbaserat tändpapper.

Stearinbaserat tändpapper från Hammarö kan du alltid lita på:
Ger inget nettoutsläpp av CO2. Inga rapporterade skador eller tillbud sedan starten 1984. Jan Schyllander vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), anser att tändpapper är det bästa för att tända grillen eller lägerelden. Rekommenderat av Naturskyddsföreningen som en klimatsmart produkt. Finns hos butikskedjor som bryr sig om miljön.

Kontakt: Sören Linzie, 070–5611551, Hammarö Tändprodukter KB.
Källor:

Senaste nyheter