Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Ny guide gör det lättare att bygga med återbruk

https://www.klimatsmart.se/images/news/avfallsverige-byggaterbruk250x357.jpg

Bristande kunskaper är ett skäl till att återanvändning av byggmaterial fortfarande är ovanligt. Det ska en ny guide, riktad mot privatpersoner, från Avfall Sverige och IVL Svenska Miljöinstitutet ändra på. Syftet med guiden är att öka kunskapen om byggprodukter och byggmaterial, så att den cirkulära användningen blir större. - Guiden visar vad som går bra att återanvända och vad som innehåller potentiellt farliga ämnen och därför måste bli avfall så att vi får ett giftfritt kretslopp, säger Camilla Nilsson, rådgivare för bland annat återbruk på Avfall Sverige. Byggsektorn i Sverige genererar cirka 12 miljoner ton avfall varje år. Mycket av det som slängs skulle kunna återanvändas, enligt undersökningar som gjorts på återvinnings¬centraler. På så sätt nyttjar man resurserna bättre och minskar klimatpåverkan från resursutvinning, produktion och avfallshantering. Byggåterbruksguiden är riktad till privatpersoner som vill använda begagnade byggvaror eller vill veta om fönster, dörrar och annat de har i sina bostäder är lämpliga för återbruk. - Den ger en enkel och lättavläst utvärdering av byggvarorna och visar om de går att återanvända. Många gånger är tillverknings- eller monteringsår en viktig aspekt, eftersom farliga ämnen kan ha använts under vissa tidsperioder, säger projektledaren Jurate Miliute-Plepiene, IVL Svenska Miljöinstitutet. Guiden omfattar ett 70-tal produkter – från fundament till taknock – och ger tips på hur man känner igen farliga material och om hur man sorterar avfallet. Den presenterar också aktörer över hela landet som man kan vända sig till, antingen man vill köpa eller lämna byggvaror för återbruk. Byggåterbruksguiden är inspirerad av en liknande dansk guide, Materieleatlas. Bakom den svenska guiden ligger en rapport från IVL, Bedömning av möjlighet till återanvändning av byggvaror med hänsyn till innehåll av kemiska ämnen, som ger en mer grundlig bakgrund till bedömningen av byggprodukterna. Arbetet är finansierat av Stiftelsen IVL och Avfall Sverige.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Ny guide gör det lättare att bygga med återbruk

2022-01-31
Bristande kunskaper är ett skäl till att återanvändning av byggmaterial fortfarande är ovanligt. Det ska en ny guide, riktad mot privatpersoner, från Avfall Sverige och IVL Svenska Miljöinstitutet ändra på.

Syftet med guiden är att öka kunskapen om byggprodukter och byggmaterial, så att den cirkulära användningen blir större.

- Guiden visar vad som går bra att återanvända och vad som innehåller potentiellt farliga ämnen och därför måste bli avfall så att vi får ett giftfritt kretslopp, säger Camilla Nilsson, rådgivare för bland annat återbruk på Avfall Sverige.

Byggsektorn i Sverige genererar cirka 12 miljoner ton avfall varje år. Mycket av det som slängs skulle kunna återanvändas, enligt undersökningar som gjorts på återvinnings¬centraler. På så sätt nyttjar man resurserna bättre och minskar klimatpåverkan från resursutvinning, produktion och avfallshantering.

Byggåterbruksguiden är riktad till privatpersoner som vill använda begagnade byggvaror eller vill veta om fönster, dörrar och annat de har i sina bostäder är lämpliga för återbruk.

- Den ger en enkel och lättavläst utvärdering av byggvarorna och visar om de går att återanvända. Många gånger är tillverknings- eller monteringsår en viktig aspekt, eftersom farliga ämnen kan ha använts under vissa tidsperioder, säger projektledaren Jurate Miliute-Plepiene, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Guiden omfattar ett 70-tal produkter – från fundament till taknock – och ger tips på hur man känner igen farliga material och om hur man sorterar avfallet. Den presenterar också aktörer över hela landet som man kan vända sig till, antingen man vill köpa eller lämna byggvaror för återbruk.

Byggåterbruksguiden är inspirerad av en liknande dansk guide, Materieleatlas. Bakom den svenska guiden ligger en rapport från IVL, Bedömning av möjlighet till återanvändning av byggvaror med hänsyn till innehåll av kemiska ämnen, som ger en mer grundlig bakgrund till bedömningen av byggprodukterna. Arbetet är finansierat av Stiftelsen IVL och Avfall Sverige.

Senaste nyheter