Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Klimatsmart betong med 50% minskad klimatpåverkan

https://www.klimatsmart.se/images/news/byggelement-klimatsmartbetong250x157.jpg

Med en nyutvecklad form för betong tas nu ytterligare ett stort klimatvänligt kliv för miljö och hållbarhet inom byggbranschen. Genom att använda en ännu större andel alternativa bindemedel kan utsläppen av koldioxid minskas med upp till 50 procent. Bakom satsningen ligger ett gediget utvecklingsarbete med omfattande tester i laboratoriemiljö. – Vår ambition är att vara bäst i branschen på att ställa om prefab-industrin för framtiden, och vi är stolta över att våra kunder nu blir delaktiga i ett ännu större miljöansvar, säger Carl Rülcker, VD på Byggelement. Byggelement, en del av Peabkoncernen, är en av Sveriges ledande leverantörer av prefabricerade betongelement och stomsystem i betong. Det gäller exempelvis väggar och bjälklag där en högre andel alternativa bindemedel i stället för cement nu möjliggör minskade utsläpp med upp till 50 procent. Det bindemedel som används är Merit som produceras vid Peab-ägda Swecems anläggning i Oxelösund. Merit tillverkas av restprodukter från stålindustrin som tillsammans med bland annat armering av återvunnet stål, användning av grön el i produktionen och transporter av byggelement på tåg ingår i den fortsatta satsningen på hållbarhet. – Utvecklingen har gått fort, och det beror på det grundliga arbete som vårt utvecklingsteam genomfört med tester och analyser i både laboratoriemiljö och skarpt i produktion, säger Carl Rülcker. Vårt mål är att klimatförbättra konventionella betongprodukter för byggande där kvalitet och konstruktion självklart bibehålls och utvecklas ytterligare. Fördelen med ECO-Prefab är att det ger en behaglig inomhusmiljö genom att bibehålla betongens goda egenskaper med avseende på brandsäkerhet, ljudmiljö och mögelrisk. – För oss är det högsta prioritet att på alla sätt bidra till en hållbar byggbransch med minskade koldioxidutsläpp, säger Carl Rülcker. Från årsskiftet gäller krav på klimatdeklaration för alla byggnader. Den nya lagen innebär att byggherrar ska redovisa vilken påverkan på klimatet en byggnad har. Här spelar miljövarudeklaration, så kallad EPD, en viktig roll. EPD står för Environmental product declaration och kommunicerar transparent och jämförbar information om produkters miljöpåverkan under en livscykel. Både livscykelanalys och EPD för Byggelements produkter granskas av det statliga forskningsinstitutet RISE. – Vi anser att vi har marknadens bästa produkter och det avspeglar sig i våra EPD. Genom dessa kan vi också leverera vad vi anser är marknadsledande klimatkalkyler, säger Carl Rülcker. Att kontinuerligt förbättra och utveckla produkterna med avseende på hållbarhet och klimatavtryck ligger i linje med det övergripande målet att företaget ska vara klimatneutralt till år 2045.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Klimatsmart betong med 50% minskad klimatpåverkan

2022-01-05
Klimatsmart betong minskar utsläppen
Med en nyutvecklad form för betong tas nu ytterligare ett stort klimatvänligt kliv för miljö och hållbarhet inom byggbranschen. Genom att använda en ännu större andel alternativa bindemedel kan utsläppen av koldioxid minskas med upp till 50 procent.

Bakom satsningen ligger ett gediget utvecklingsarbete med omfattande tester i laboratoriemiljö.

– Vår ambition är att vara bäst i branschen på att ställa om prefab-industrin för framtiden, och vi är stolta över att våra kunder nu blir delaktiga i ett ännu större miljöansvar, säger Carl Rülcker, VD på Byggelement.

Byggelement, en del av Peabkoncernen, är en av Sveriges ledande leverantörer av prefabricerade betongelement och stomsystem i betong. Det gäller exempelvis väggar och bjälklag där en högre andel alternativa bindemedel i stället för cement nu möjliggör minskade utsläpp med upp till 50 procent.

Det bindemedel som används är Merit som produceras vid Peab-ägda Swecems anläggning i Oxelösund. Merit tillverkas av restprodukter från stålindustrin som tillsammans med bland annat armering av återvunnet stål, användning av grön el i produktionen och transporter av byggelement på tåg ingår i den fortsatta satsningen på hållbarhet.

– Utvecklingen har gått fort, och det beror på det grundliga arbete som vårt utvecklingsteam genomfört med tester och analyser i både laboratoriemiljö och skarpt i produktion, säger Carl Rülcker. Vårt mål är att klimatförbättra konventionella betongprodukter för byggande där kvalitet och konstruktion självklart bibehålls och utvecklas ytterligare.

Fördelen med ECO-Prefab är att det ger en behaglig inomhusmiljö genom att bibehålla betongens goda egenskaper med avseende på brandsäkerhet, ljudmiljö och mögelrisk.

– För oss är det högsta prioritet att på alla sätt bidra till en hållbar byggbransch med minskade koldioxidutsläpp, säger Carl Rülcker.

Från årsskiftet gäller krav på klimatdeklaration för alla byggnader. Den nya lagen innebär att byggherrar ska redovisa vilken påverkan på klimatet en byggnad har. Här spelar miljövarudeklaration, så kallad EPD, en viktig roll.

EPD står för Environmental product declaration och kommunicerar transparent och jämförbar information om produkters miljöpåverkan under en livscykel. Både livscykelanalys och EPD för Byggelements produkter granskas av det statliga forskningsinstitutet RISE.

– Vi anser att vi har marknadens bästa produkter och det avspeglar sig i våra EPD. Genom dessa kan vi också leverera vad vi anser är marknadsledande klimatkalkyler, säger Carl Rülcker.

Att kontinuerligt förbättra och utveckla produkterna med avseende på hållbarhet och klimatavtryck ligger i linje med det övergripande målet att företaget ska vara klimatneutralt till år 2045.
Källa: Peab

Senaste nyheter