Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Electrolux har minskat klimatpåverkan med 78% sedan 2015

https://www.klimatsmart.se/images/news/electrolux-vanessa-butani242x267.jpg

Electrolux Hållbarhetsrapport för 2021 visar att utsläppen av växthusgaser från den egna verksamheten har minskat med 78 procent jämfört med 2015. Det innebär att koncernen ligger hela fyra år före sin plan för att nå det vetenskapligt baserade målet på 80 procent till 2025 (SBTi, Scope 1 och 2). Ytterligare en punkt som lyfts fram i rapporten är att koncernens Scope 3-utsläpp (användning av produkterna) har minskat med cirka 20 procent jämfört med 2015, vilket gör att Electrolux är på god väg att nå SBTi målet 25 procent minskning till 2025. Rapporten redovisar Electrolux resultat när det gäller hållbarhetsmålen inom hållbarhetsramverket For the Better 2030. - Hållbarhetsramverket ger oss riktningen för att vi ska uppnå våra mål inom Better Company, Better Solutions och Better Living, och för att vi ska bli klimatneutrala i vår leveranskedja till 2050, säger Electrolux VD och koncernchef Jonas Samuelson. - Vårt fokus och engagemang gör att vi ligger fyra år före plan när det gäller minskade utsläpp i vår egen verksamhet. Vi bygger nu vidare på detta fantastiska resultat, fortsätter han. Under året uppmärksammades Electrolux också av den globala ideella organisationen CDP för sitt ledarskap inom hållbarhet genom dubbla A-betyg för bolagets åtgärder inom klimat och vatten. Bolaget ses också som en ledare när det gäller arbetet med leverantörskedjan. - Jag är särskilt stolt över de stora framsteg vi gjort när det gäller våra vetenskapligt baserade mål för 2021 och det erkännande av vårt ledarskap som vi fick från CDP, säger Vanessa Butani, hållbarhetschef Electrolux. - Vårt samarbete med unga för att tillsammans titta på framtida generationers behov när det gäller hållbara hem var också viktigt. Det kommer även att bidra till kommande års innovationsstrategi som ska möta behoven hos framtida generationer. Under 2021 genomförde Electrolux en studie där 14 000 ungdomar från 13 länder gav företaget en inblick i deras förhoppningar och farhågor för framtiden inom mat och matlagning, klädvård och välbefinnande i hemmet. Studien, ”Change-Makers Report”, lyfte fram den oro för framtiden som många unga känner, men pekade också på att de har en stor förståelse för de utmaningar som samhället står inför och tron på att de kan vara en del av lösningen. De ungas insikter kommer att användas för att driva produktinnovation under de kommande åren, och för att säkerställa att Electrolux skapar förutsättningar för ett mer hållbart sätt att leva genom att även möta unga konsumenters behov.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Electrolux har minskat klimatpåverkan med 78% sedan 2015

2022-03-28
Vanessa Butani, Electrolux
Electrolux Hållbarhetsrapport för 2021 visar att utsläppen av växthusgaser från den egna verksamheten har minskat med 78 procent jämfört med 2015.

Det innebär att koncernen ligger hela fyra år före sin plan för att nå det vetenskapligt baserade målet på 80 procent till 2025 (SBTi, Scope 1 och 2).

Ytterligare en punkt som lyfts fram i rapporten är att koncernens Scope 3-utsläpp (användning av produkterna) har minskat med cirka 20 procent jämfört med 2015, vilket gör att Electrolux är på god väg att nå SBTi målet 25 procent minskning till 2025.

Rapporten redovisar Electrolux resultat när det gäller hållbarhetsmålen inom hållbarhetsramverket For the Better 2030.

- Hållbarhetsramverket ger oss riktningen för att vi ska uppnå våra mål inom Better Company, Better Solutions och Better Living, och för att vi ska bli klimatneutrala i vår leveranskedja till 2050, säger Electrolux VD och koncernchef Jonas Samuelson.

- Vårt fokus och engagemang gör att vi ligger fyra år före plan när det gäller minskade utsläpp i vår egen verksamhet. Vi bygger nu vidare på detta fantastiska resultat, fortsätter han.

Under året uppmärksammades Electrolux också av den globala ideella organisationen CDP för sitt ledarskap inom hållbarhet genom dubbla A-betyg för bolagets åtgärder inom klimat och vatten. Bolaget ses också som en ledare när det gäller arbetet med leverantörskedjan.

- Jag är särskilt stolt över de stora framsteg vi gjort när det gäller våra vetenskapligt baserade mål för 2021 och det erkännande av vårt ledarskap som vi fick från CDP, säger Vanessa Butani, hållbarhetschef Electrolux.

- Vårt samarbete med unga för att tillsammans titta på framtida generationers behov när det gäller hållbara hem var också viktigt. Det kommer även att bidra till kommande års innovationsstrategi som ska möta behoven hos framtida generationer.

Under 2021 genomförde Electrolux en studie där 14 000 ungdomar från 13 länder gav företaget en inblick i deras förhoppningar och farhågor för framtiden inom mat och matlagning, klädvård och välbefinnande i hemmet. Studien, ”Change-Makers Report”, lyfte fram den oro för framtiden som många unga känner, men pekade också på att de har en stor förståelse för de utmaningar som samhället står inför och tron på att de kan vara en del av lösningen.

De ungas insikter kommer att användas för att driva produktinnovation under de kommande åren, och för att säkerställa att Electrolux skapar förutsättningar för ett mer hållbart sätt att leva genom att även möta unga konsumenters behov.
Källa: Electrolux

Senaste nyheter