Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Tyresö satsar på gröna tak

https://www.klimatsmart.se/images/news/tyresokommun226x31.gif

Tyresö går i bräschen och satsar på att bli ännu grönare. Nu ska kommunen se över alla sina fastigheter för att se vilka som kan anläggas med gröna tak och fasader med sedumväxter. Det kommer att ge en renare miljö och energisnålare byggnader. I Skåne, Danmark och Tyskland är gröna tak vanliga. Anledningen till att gröna tak och fasader har blivit populära är att de förbättrar klimatet i städerna eftersom sedumväxterna: - Renar luften, binder upp vatten och minskar växthuseffekten. - Fungerar som små naturliga reningsverk. - Ger bullerdämpande effekt och en jämnare temperatur till husen eftersom de kyler på sommaren och isolerar på vintern, vilket ger minskade energikostnader. - Är väldigt tåliga och taken behöver inte någon egentlig skötsel. - Ger ett tak som inte väger mer än ett tegeltak. Eftersom det finns så många fördelar, har Tyresö kommun beslutat att satsa på grön design. Beslutet, som är baserat på en motion från Miljöpartiet i Tyresö och ligger i linje med Tyresö kommuns klimatstrategi från 2010, innebär att alla kommunens fastigheter ska ses över för att se på vilka det är lämpligt att anlägga gröna tak med tåliga sedumväxter. – Grön design finns redan i dag på sina håll i Tyresö men vi vill att det ska bli mycket vanligare. Vi går igenom alla kommunens egna byggnader och ser var vi kan öka det gröna. Vi jobbar också för grön design i olika byggprojekt tillsammans med byggbolag. Det här är ett bra sätt att spara energi och miljö och jag ser fram mot att se det mer och mer i Tyresö, säger Fredrik Saweståhl (M), kommunalråd i Tyresö kommun. Redan nu finns gröna tak på några platser i kommunen och det planeras för bebyggelsen i området Bäverbäcken och på ett parkeringsgarage i kvarteret Järnet. Förutom att kommunen kommer att undersöka möjligheter till grön design av såväl befintliga som nya egna byggnader, kommer kommunen även att bjuda in privata intressenter till kunskapsseminarium kring grön design. Allt för att främja utvecklingen av gröna tak och fasader på hus och byggnader i Tyresö kommun. – Det är glädjande att kommunstyrelsen har fattat det här beslutet och höjer ribban i klimat- och miljöarbetet. Vi ökar insatserna och gröna tak och fasader kan även bli ett estetiskt lyft för Tyresö. Gröna sköna Tyresö är en vision att arbeta mot, säger Peter Bylund (MP), gruppledare miljöpartiet i Tyresö. För ytterligare information, kontakta: Göran Norlin, miljö- och trafikchef, 08-5782 97 80 goran.norlin@tyreso.se. Fredrik Saweståhl (M), kommunstyrelsens ordförande 08-5782 91 31, fredrik.sawestahl@tyreso.se.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Tyresö satsar på gröna tak

2011-08-08
Tyresö går i bräschen och satsar på att bli ännu grönare. Nu ska kommunen se över alla sina fastigheter för att se vilka som kan anläggas med gröna tak och fasader med sedumväxter. Det kommer att ge en renare miljö och energisnålare byggnader.

I Skåne, Danmark och Tyskland är gröna tak vanliga. Anledningen till att gröna tak och fasader har blivit populära är att de förbättrar klimatet i städerna eftersom sedumväxterna:

- Renar luften, binder upp vatten och minskar växthuseffekten.
- Fungerar som små naturliga reningsverk.
- Ger bullerdämpande effekt och en jämnare temperatur till husen eftersom de kyler på sommaren och isolerar på vintern, vilket ger minskade energikostnader.
- Är väldigt tåliga och taken behöver inte någon egentlig skötsel.
- Ger ett tak som inte väger mer än ett tegeltak.

Eftersom det finns så många fördelar, har Tyresö kommun beslutat att satsa på grön design.

Beslutet, som är baserat på en motion från Miljöpartiet i Tyresö och ligger i linje med Tyresö kommuns klimatstrategi från 2010, innebär att alla kommunens fastigheter ska ses över för att se på vilka det är lämpligt att anlägga gröna tak med tåliga sedumväxter.
– Grön design finns redan i dag på sina håll i Tyresö men vi vill att det ska bli mycket vanligare. Vi går igenom alla kommunens egna byggnader och ser var vi kan öka det gröna. Vi jobbar också för grön design i olika byggprojekt tillsammans med byggbolag. Det här är ett bra sätt att spara energi och miljö och jag ser fram mot att se det mer och mer i Tyresö, säger Fredrik Saweståhl (M), kommunalråd i Tyresö kommun.

Redan nu finns gröna tak på några platser i kommunen och det planeras för bebyggelsen i området Bäverbäcken och på ett parkeringsgarage i kvarteret Järnet. Förutom att kommunen kommer att undersöka möjligheter till grön design av såväl befintliga som nya egna byggnader, kommer kommunen även att bjuda in privata intressenter till kunskapsseminarium kring grön design. Allt för att främja utvecklingen av gröna tak och fasader på hus och byggnader i Tyresö kommun.

– Det är glädjande att kommunstyrelsen har fattat det här beslutet och höjer ribban i klimat- och miljöarbetet. Vi ökar insatserna och gröna tak och fasader kan även bli ett estetiskt lyft för Tyresö. Gröna sköna Tyresö är en vision att arbeta mot, säger Peter Bylund (MP), gruppledare miljöpartiet i Tyresö.

För ytterligare information, kontakta:
Göran Norlin, miljö- och trafikchef, 08-5782 97 80
goran.norlin@tyreso.se.
Fredrik Saweståhl (M), kommunstyrelsens ordförande 08-5782 91 31, fredrik.sawestahl@tyreso.se.

Senaste nyheter