Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Nya krafttag för att öka grön design

https://www.klimatsmart.se/images/news/gronatak250x188.JPG

Stockholm läns landsting bör täcka 75 procent av sina fastigheter med grön vegetation, enligt Miljöpartiet – Enbart ett grönt tak på Huddinge sjukhus, skulle fånga upp lika mycket koldioxid som en skog på 8 000 träd, säger Raymond Wigg (MP) Oppositionslandstingsråd Miljöpartiet, Stockholms läns landsting Luftföroreningar är mer skadliga för människors hälsa än vad som tidigare varit känt. Små partiklar från bilavgaser ses mer och mer som ett stort hälsoproblem. Samtidigt överskrids normerna för grova partiklar i flera av Stockholms läns kommuner. Miljöpartiet vill därför att landstinget satsar på så kallad grön design genom att täcka 75 procent av sina fastigheter, bland dem stora sjukhusbyggnader, med grön vegetation. – En ökad andel växtlighet genom grön vegetation på fasader och hustak, fångar upp regnvatten, binder koldioxid och partiklar, sänker utomhustemperaturen sommartid, och minskar belastningen på avloppssystemen. Det skulle påverka hälsan positivt och innebära ökade hälsoekonomiska vinster för samhället. Inte minst för sjukvården och landstinget, säger Raymond Wigg Takvegetation och vertikal vegetation, sedumtak som suger upp regnvatten, häng- och stuprännor som leds till dammar och små vattendrag. Det handlar om så kallad grön design. Den här typen av tak, väggar regn- och dagvattenlösningar, finns på olika fastigheter i världen och Sverige. I Stockholmsområdet har flera skolor, industribyggnader, kontor, butiker, bibliotek, flerfamiljshus och villor fått gröna tak. Grön vegetation på tak och fasader, vattendammar i sjukhusparker eller vid bussdepåer, skulle ge många fördelar. Tio kvadratmeter takväxtlighet, med dagens teknik, fångar upp lika mycket koldioxid som ett träd – Huddinge sjukhus som har en total takyta på cirka 80 000 kvadratmeter skulle alltså fånga upp lika mycket koldioxid som en skog på 8 000 träd, säger Raymond Wigg. Föreställ dig vad det betyder för klimatbelastningen. För mer information, kontakta: Raymond Wigg (MP), Oppositionslandstingsråd Stockholmsläns landsting, 0707374416 Helena Mehra, Stockholms läns landsting, 070-737 45 09, helena.mehra@politik.sll.se.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Nya krafttag för att öka grön design

2012-02-14
Stockholm läns landsting bör täcka 75 procent av sina fastigheter med grön vegetation, enligt Miljöpartiet – Enbart ett grönt tak på Huddinge sjukhus, skulle fånga upp lika mycket koldioxid som en skog på 8 000 träd, säger Raymond Wigg (MP) Oppositionslandstingsråd Miljöpartiet, Stockholms läns landsting

Luftföroreningar är mer skadliga för människors hälsa än vad som tidigare varit känt. Små partiklar från bilavgaser ses mer och mer som ett stort hälsoproblem. Samtidigt överskrids normerna för grova partiklar i flera av Stockholms läns kommuner. Miljöpartiet vill därför att landstinget satsar på så kallad grön design genom att täcka 75 procent av sina fastigheter, bland dem stora sjukhusbyggnader, med grön vegetation.

– En ökad andel växtlighet genom grön vegetation på fasader och hustak, fångar upp regnvatten, binder koldioxid och partiklar, sänker utomhustemperaturen sommartid, och minskar belastningen på avloppssystemen. Det skulle påverka hälsan positivt och innebära ökade hälsoekonomiska vinster för samhället. Inte minst för sjukvården och landstinget, säger Raymond Wigg

Takvegetation och vertikal vegetation, sedumtak som suger upp regnvatten, häng- och stuprännor som leds till dammar och små vattendrag. Det handlar om så kallad grön design. Den här typen av tak, väggar regn- och dagvattenlösningar, finns på olika fastigheter i världen och Sverige. I Stockholmsområdet har flera skolor, industribyggnader, kontor, butiker, bibliotek, flerfamiljshus och villor fått gröna tak.

Grön vegetation på tak och fasader, vattendammar i sjukhusparker eller vid bussdepåer, skulle ge många fördelar.

Tio kvadratmeter takväxtlighet, med dagens teknik, fångar upp lika mycket koldioxid som ett träd

– Huddinge sjukhus som har en total takyta på cirka 80 000 kvadratmeter skulle alltså fånga upp lika mycket koldioxid som en skog på 8 000 träd, säger Raymond Wigg. Föreställ dig vad det betyder för klimatbelastningen.

För mer information, kontakta:
Raymond Wigg (MP), Oppositionslandstingsråd Stockholmsläns landsting, 0707374416
Helena Mehra, Stockholms läns landsting, 070-737 45 09, helena.mehra@politik.sll.se.

Senaste nyheter