Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Växter på taket är bra för både plånbok och miljön

https://www.klimatsmart.se/images/news/scandinavian-greenroof250x221.jpg

Mindre koldioxidutsläpp och buller, sänkt översvämningsrisk och lägre behov av kylning och uppvärmning. Växter på taken kan både spara energi och förbättra miljön. Redan nu kan du börja planera för egna gröna tak och väggar i vår. Det finns åtminstone sju fördelar med gröna tak. Eftersom fler och fler vill bo i storstäder blir bebyggelsen där allt tätare. För att ändå behålla grönskan (1) och öka den biologiska mångfalden (2) växer samtidigt intresset för att anlägga växter på hustaken. Klimatförändringarna bidrar också till efterfrågan på växter och blad. Ett tak på tio kvadratmeter kan binda lika mycket koldioxid som ett träd (3). Gröna tak kan också fungera energisparande för fastigheten (4). På sommaren absorberar växterna värmen från solstrålarna, vilket minskar energiförbrukningen från klimatanläggningar (även om detta främst gör skillnad i varmare delar av världen). I ekostaden Augustenborg i Malmö arbetar Klara Asp, trädgårdsmästare på Scandinavian Green Roof Institute. Med en hel botanisk trädgård på de kommunala byggnaderna har stadsdelen över 9000 kvadratmeter grönska. Vilka takväxter passar bäst i vårt svenska klimat? – Olika sedumarter, mossa och torktåliga ängsväxter som blåklint, vallmo, gräslök, blåeld, kungsmynta (oregano), smultron med mera trivs väldigt bra. Fler fördelar med gröna tak: Gröna tak sparar energi också genom att taken inte slits och påverkas av temperaturvariationer och solens strålar – livslängden på taken kan öka med upp till 50 procent (5). Ytterligare en vinst är att gröna tak hanterar stora mängder regnvatten – växterna suger upp vattnet och resten lagras i jorden och avdunstar. Därmed minskar risken för översvämningar (6). – Mängden regnvatten minskas av gröna tak. Vattnet rinner också i ett jämnare flöde, vilket gör att reningsverken kan slippa peakar vid stora regnmängder. Våra mätningar visar att våra tak minskar regnvattnet med 50 procent. I bullriga stadsmiljöer uppskattas också takens ljudisolerande effekt, växter på taket kan sänka bullernivåerna inomhus med tre till åtta decibel (7). Grönt hemma: Vill man själv anlägga ett grönt tak är det vanligt att köpa mattor av sedum – växter ur fetknoppssläktet. Saknar du ett eget tak att anlägga växter på kan du själv sätta upp en grön vägg på balkongen eller i trädgården. – Det är enkelt att klä en vägg utomhus genom att ställa upp lastpallar mot en vägg, och odla i dem. Utöver att bidra till en grönare stad lockar du även till dig pollinatorer som humlor och fjärilar, tipsar Klara Asp. Visst innebär ett grönt tak viss skötsel, men oftast inte mer än att man klarar det själv. Det är olika mycket arbete beroende på vilket typ av tak du har. Så kallade intensiva gröna tak med tjocka växtbäddar – takterrasser med buskar, rabatter och gräsmattor – kan till exempel behöva ses över en gång i veckan under sommaren. Ett sedumtak, å andra sidan, kräver ans och gödsling en till två gånger om året. Bevattning krävs bara vid extrem värme under lång tid.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Växter på taket är bra för både plånbok och miljön

2015-11-04
Mindre koldioxidutsläpp och buller, sänkt översvämningsrisk och lägre behov av kylning och uppvärmning. Växter på taken kan både spara energi och förbättra miljön. Redan nu kan du börja planera för egna gröna tak och väggar i vår.

Det finns åtminstone sju fördelar med gröna tak.

Eftersom fler och fler vill bo i storstäder blir
bebyggelsen där allt tätare. För att ändå behålla grönskan (1) och öka den biologiska mångfalden (2) växer samtidigt intresset för att anlägga växter på hustaken. Klimatförändringarna bidrar också till efterfrågan på växter och blad. Ett tak på tio kvadratmeter kan binda lika mycket koldioxid som ett träd (3).

Gröna tak kan också fungera energisparande för fastigheten (4). På sommaren absorberar växterna värmen från solstrålarna, vilket minskar energiförbrukningen från klimatanläggningar (även om detta främst gör skillnad i varmare delar av världen).

I ekostaden Augustenborg i Malmö arbetar Klara Asp, trädgårdsmästare på Scandinavian Green Roof Institute. Med en hel botanisk trädgård på de kommunala byggnaderna har stadsdelen över 9000 kvadratmeter grönska.

Vilka takväxter passar bäst i vårt svenska klimat?

– Olika sedumarter, mossa och torktåliga ängsväxter som blåklint, vallmo, gräslök, blåeld, kungsmynta (oregano), smultron med mera trivs väldigt bra.

Fler fördelar med gröna tak:
Gröna tak sparar energi också genom att taken inte slits och påverkas av temperaturvariationer och solens strålar – livslängden på taken kan öka med upp till 50 procent (5). Ytterligare en vinst är att gröna tak hanterar stora mängder regnvatten – växterna suger upp vattnet och resten lagras i jorden och avdunstar. Därmed minskar risken för översvämningar (6).

– Mängden regnvatten minskas av gröna tak. Vattnet rinner också i ett jämnare flöde, vilket gör att reningsverken kan slippa peakar vid stora regnmängder. Våra mätningar visar att våra tak minskar regnvattnet med 50 procent.

I bullriga stadsmiljöer uppskattas också takens ljudisolerande effekt, växter på taket kan sänka bullernivåerna inomhus med tre till åtta decibel (7).

Grönt hemma:
Vill man själv anlägga ett grönt tak är det vanligt att köpa mattor av sedum – växter ur fetknoppssläktet.

Saknar du ett eget tak att anlägga växter på kan du själv sätta upp en grön vägg på balkongen eller i trädgården.

– Det är enkelt att klä en vägg utomhus genom att ställa upp lastpallar mot en vägg, och odla i dem. Utöver att bidra till en grönare stad lockar du även till dig pollinatorer som humlor och fjärilar, tipsar Klara Asp.

Visst innebär ett grönt tak viss skötsel, men oftast inte mer än att man klarar det själv. Det är olika mycket arbete beroende på vilket typ av tak du har. Så kallade intensiva gröna tak med tjocka växtbäddar – takterrasser med buskar, rabatter och gräsmattor – kan till exempel behöva ses över en gång i veckan under sommaren. Ett sedumtak, å andra sidan, kräver ans och gödsling en till två gånger om året. Bevattning krävs bara vid extrem värme under lång tid.

Är du nyfiken på att anlägga ett eget grönt tak, eller läsa mer om Augustenborg i Malmö kan du besöka Scandinavian Green Roof Institute (www.greenroof.se).

Senaste nyheter