Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Gröna Bilister välkomnar 4 nya tankställen för fordonsgas i Fyrbodal

https://www.klimatsmart.se/images/news/gronabilister-biogas250x210.jpg

Trollhätteföretaget BRC, som utvecklar och bygger gastankstationer och gasfordon, har beviljats statligt stöd från Klimatklivet för att bygga fyra nya tankställen för fordonsgas senast våren 2018. - Detta är en vinstlott för klimatet, lokala företag och våra kommuner. Vi lyfter på hatten för BRC som vågar gå före och skyndar på utvecklingen mot ett fossilfritt Fyrbodal, säger Karin Stenlund, affärsstrateg på Fyrbodals kommunalförbund. Fordonsgas med hög inblandning av lokalproducerad biogas har en viktig roll att spela i omställningen till en fossilfri fordonsflotta 2030. Men hittills har fordon drivna med fordonsgas endast varit möjligt för de fem sydliga kommunerna i Fyrbodal som har tankställen. Stora delar av Dalsland och norra Bohuslän har varit vita fläckar på fordonsgaskartan. Men nu ser det alltså ut att ändra sig. De nya tankstationerna är tänkta att uppföras i Mellerud, Åmål, Bengtsfors och Strömstad. - Det här är en mycket positiv utveckling för Mellerud. Vi har länge velat ha en etablering av en tankstation, och nu ser det äntligen ut att bli verklighet, säger Tommy Johansson, kommunalråd (s) i Mellerud. Även Gröna Bilisters ordförande Johanna Grant välkomnar utbyggnaden av tankstationer för fordonsgas i Fyrbodal - Fordonsgas med hög andel biogas är ett bra val ur klimatsynpunkt och har en viktig roll att spela i omställningen till fossilfria transporter. Det är viktigt att privata företag och kommuner går före och vågar satsa på det här sättet, säger Johanna Grant. Enligt energimyndigheten (2015) har fordonsgas en andel på 72 procent som är förnybart. Detta kan jämföras med diesel och bensin, vars andelar förnybart endast uppgår till 17 respektive 5 procent. – Infrastrukturen för fossilfria bilar är eftersatt på landsbygden. Det vill vi ändra på. Därför sökte vi pengar hos Naturvårdsverket. Det känns roligt att vi kan vara med och bidra till att även bilägare på landsbygden kan välja att köra biogasbil. Vi kommer att köpa lokalproducerad biogas från Biogas Brålanda och Trollhättan Energi i så stor utsträckning som möjligt. Och vi behöver anställa mer personal, säger Dennis Staaf, vd på BRC Sweden. De 14 kommunerna i Fyrbodal arbetar gemensamt för att nå målet en fossilfri fordonsflotta senast 2030. Arbetet sker tillsammans med de norska kommunerna i Östfold och Follo, samt de ideella organisationerna Gröna Bilister och Norska elbilsföreningen. Arbetet sker inom ramen för projektet Hela Gröna Vägen, som är delfinansierat av EU:s interreg-program och Västra Götalandsregionen. Läs mer om det arbetet på fossilfri2030.se. - Idag rullar mer än 1100 gasbilar i Fyrbodal. Med fyra nya tankstationer i regionen blir möjligheten att tanka med fordonsgas bättre, i nio av 14 kommuner, vilket förhoppningsvis leder till att fler bilister väljer den miljövänligare gasbilen framför en fossil bensin- eller dieselbil, säger Martin Prieto Beaulieu som är projektledare för Gröna Bilister. Fordonsgas består av biogas, naturgas eller kombinationer av de båda och är ett avsevärt mycket renare bränsle än bensin och diesel. Gasen är till största delen metan, skillnaden består i hur den produceras. Biogas är förnybart och tillför inte någon ny koldioxid och naturgas är ett fossilt bränsle som dock medför en minskad miljöpåverkan jämfört med bensin och diesel. Under åren har andelen biogas i fordonsgas ökat. Under år 2015 var andelen biogas långt över 60%.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Gröna Bilister välkomnar 4 nya tankställen för fordonsgas i Fyrbodal

2016-10-16
Trollhätteföretaget BRC, som utvecklar och bygger gastankstationer och gasfordon, har beviljats statligt stöd från Klimatklivet för att bygga fyra nya tankställen för fordonsgas senast våren 2018.

- Detta är en vinstlott för klimatet, lokala företag och våra kommuner. Vi lyfter på hatten för BRC som vågar gå före och skyndar på utvecklingen mot ett fossilfritt Fyrbodal, säger Karin Stenlund, affärsstrateg på Fyrbodals kommunalförbund.

Fordonsgas med hög inblandning av lokalproducerad biogas har en viktig roll att spela i omställningen till en fossilfri fordonsflotta 2030. Men hittills har fordon drivna med fordonsgas endast varit möjligt för de fem sydliga kommunerna i Fyrbodal som har tankställen. Stora delar av Dalsland och norra Bohuslän har varit vita fläckar på fordonsgaskartan. Men nu ser det alltså ut att ändra sig. De nya tankstationerna är tänkta att uppföras i Mellerud, Åmål, Bengtsfors och Strömstad.

- Det här är en mycket positiv utveckling för Mellerud. Vi har länge velat ha en etablering av en tankstation, och nu ser det äntligen ut att bli verklighet, säger Tommy Johansson, kommunalråd (s) i Mellerud.

Även Gröna Bilisters ordförande Johanna Grant välkomnar utbyggnaden av tankstationer för fordonsgas i Fyrbodal

- Fordonsgas med hög andel biogas är ett bra val ur klimatsynpunkt och har en viktig roll att spela i omställningen till fossilfria transporter. Det är viktigt att privata företag och kommuner går före och vågar satsa på det här sättet, säger Johanna Grant.

Enligt energimyndigheten (2015) har fordonsgas en andel på 72 procent som är förnybart. Detta kan jämföras med diesel och bensin, vars andelar förnybart endast uppgår till 17 respektive 5 procent.

– Infrastrukturen för fossilfria bilar är eftersatt på landsbygden. Det vill vi ändra på. Därför sökte vi pengar hos Naturvårdsverket. Det känns roligt att vi kan vara med och bidra till att även bilägare på landsbygden kan välja att köra biogasbil. Vi kommer att köpa lokalproducerad biogas från Biogas Brålanda och Trollhättan Energi i så stor utsträckning som möjligt. Och vi behöver anställa mer personal, säger Dennis Staaf, vd på BRC Sweden.

De 14 kommunerna i Fyrbodal arbetar gemensamt för att nå målet en fossilfri fordonsflotta senast 2030. Arbetet sker tillsammans med de norska kommunerna i Östfold och Follo, samt de ideella organisationerna Gröna Bilister och Norska elbilsföreningen. Arbetet sker inom ramen för projektet Hela Gröna Vägen, som är delfinansierat av EU:s interreg-program och Västra Götalandsregionen. Läs mer om det arbetet på fossilfri2030.se.

- Idag rullar mer än 1100 gasbilar i Fyrbodal. Med fyra nya tankstationer i regionen blir möjligheten att tanka med fordonsgas bättre, i nio av 14 kommuner, vilket förhoppningsvis leder till att fler bilister väljer den miljövänligare gasbilen framför en fossil bensin- eller dieselbil, säger Martin Prieto Beaulieu som är projektledare för Gröna Bilister.

Fordonsgas består av biogas, naturgas eller kombinationer av de båda och är ett avsevärt mycket renare bränsle än bensin och diesel. Gasen är till största delen metan, skillnaden består i hur den produceras. Biogas är förnybart och tillför inte någon ny koldioxid och naturgas är ett fossilt bränsle som dock medför en minskad miljöpåverkan jämfört med bensin och diesel. Under åren har andelen biogas i fordonsgas ökat. Under år 2015 var andelen biogas långt över 60%.
Foto: Joakim Ståhl, BiogasAkademin/Gröna Bilister

Senaste nyheter