Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Greenlane Biogas teknik till England

https://www.klimatsmart.se/images/news/greenlane250x68b.jpg

Ett samarbete har inletts mellan Greenlane Biogas, ett världsledande företag på att utveckla och leverera produktlösningar för att uppgradera biogas till grön* fordonsgas, och Chesterfield BioGas i Storbritannien för att introducera nya energisnåla och miljösmarta anläggningar för att uppgradera biogas till grön fordonsgas. Samarbetet innebär att Chesterfield Biogas numera är licenstagare för Greenlane Biogas teknik. Den första anläggningen beställdes till ett vattenreningsverk som ägs och drivs av Thames Water i staden Didcot, Oxfordshire. Anläggningen producerar nu fordonsgas som sedan injiceras i det lokala gasnätet och räcker till att värma upp cirka 130 hus i området. Det är första gången som fordonsgas injiceras i ett brittiskt gasnät. Biogasen som uppgraderas till fordonsgas vid vattenreningsverket uppstår vid rötning (nedbrytning) av avfall från vattenreningsprocessen. - Vattenreningsverket i Didcot facklade (eldade) tidigare bort biogasen då det inte fanns någon uppenbar nytta i den. Men den teknikutveckling som skett på området gör att både offentliga och privata aktörer uppmärksammat de fördelar som finns kring biogas som miljövänligt alternativ till fossila bränslen och som både kan användas till fordonsbränsle och till att värma hus. Sedan förra året har vi upplevt kraftigt ökad efterfrågan på kompletta biogaslösningar som inkluderar biogasproduktion, uppgraderingsteknik och tankstationer, kommenterar Philip Redfern, försäljningschef på Chesterfield Biogas Ltd. Biogasuppgraderingsanläggningen i Didcot är en av de tekniker som den brittiska regeringen kommer att utnyttja för att hjälpa dem nå de mål EU satt för användning av förnyelsebara energikällor och för att minska sina växthusgasutsläpp. - Anledningen till att vi valde att samarbeta med just Greenlane Biogas var främst på grund av teknikens miljöfördelar. Uppgraderingsprocessen i Greenlanes enheter är vattenbaserad och använder därmed inga kemikalier. Det var också den mest energisnåla processen vi kunde hitta. Det är en beprövad teknik som används runt om i världen, avslutar Philip Redfern. Enheten i Didcot heter Manuka+ och är en del av nya produktserien Greenlane. Produktserien består av standardiserade och fabriksbyggda enheter som finns i sex olika utföranden och är framtagna för att bredda bolagets produktutbud och tillgodose samhällets differentierade behov, från mindre kommuner till stora städer. Manuka+ kan uppgradera upp till 130 Nm3/h rågas och levereras som en fabrikstillverkad standardprodukt som snabbt kan installeras, och är enkel att underhålla. I Sverige finns Greenlane Biogas enheter i städer som Katrineholm, Motala och Örebro. - Vi är stolta över samarbetet med Chesterfield Biogas och anläggningen i Didcot, då den representerar vår lansering på den brittiska marknaden. Vi ser fram emot det fortsatta arbetet med Chesterfield, tillsammans kan vi hjälpa jordbruk, kommuner och andra aktörer i Storbritannien att dra nytta av fördelarna med biogas eller vad jag brukar kalla det Gröna Guldet, en förnyelsebar tillgång som utgör en ren energikälla som möjliggör ett mer hållbart samhälle, kommenterar Morgan Jansson Ternow, vd på Greenlane Biogas i Sverige. Greenlane Biogas AB är världsledande på att utveckla och leverera produktlösningar för att omvandla biogas till grön fordonsgas, ett miljövänligt alternativ till bensin och diesel och det första Svanenmärkta bilbränslet. Företaget har lett utvecklingen på området sedan början av 90-talet. Synergierna från moderkoncernen Flotech med specialisterfarenhet från gas- och kompressorindustrin är en stor styrka, då val av kompressorteknik i uppgraderingen är nyckeln till effektivitet. Vi växer både organiskt och genom samarbeten med utvalda partners och licenstagare världen över och vi är verksamma på ett stort antal marknader från Europa och Nordamerika till Asien och Oceanien. Vårt Sverigekontor ansvarar även för Europa. Tekniken används bland annat vid Europas största anläggning för biogasuppgradering i Güstrow i Tyskland. Anläggningens produktion av fordonsgas ersätter 40 miljoner liter bensin varje år vilket motsvarar ett års bränsleförbrukning för ca 34.000 nyare personbilar**. Greenlane möjliggör skiftet från icke-förnybara energikällor som fossila bränslen som olja, bensin och naturgas med en negativ inverkan på miljön. Genom att erbjuda en standardiserad och fabriksbyggd produktserie medför det både en lägre investering och effektivare konsultkostnader. Det blir ekonomiskt möjligt för kommuner och jordbruk att investera i biogasuppgradering som bidrar till en kostnadseffektiv och klimatneutral gasproduktion och ger trygg energiförsörjning. Det gör det möjligt för kommuner att nå sina miljömål om ekologisk hållbar utveckling i samhället. *Fordonsgas, det första Svanenmärkta bilbränslet. **Källa: Biogasportalen. Baserat på en genomsnittlig körsträcka för nyare personbil på 1500 mil per år och en genomsnittlig bensinförbrukning på 0,8 l/mil.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Greenlane Biogas teknik till England

2010-10-28
Ett samarbete har inletts mellan Greenlane Biogas, ett världsledande företag på att utveckla och leverera produktlösningar för att uppgradera biogas till grön* fordonsgas, och Chesterfield BioGas i Storbritannien för att introducera nya energisnåla och miljösmarta anläggningar för att uppgradera biogas till grön fordonsgas. Samarbetet innebär att Chesterfield Biogas numera är licenstagare för Greenlane Biogas teknik.

Den första anläggningen beställdes till ett vattenreningsverk som ägs och drivs av Thames Water i staden Didcot, Oxfordshire. Anläggningen producerar nu fordonsgas som sedan injiceras i det lokala gasnätet och räcker till att värma upp cirka 130 hus i området. Det är första gången som fordonsgas injiceras i ett brittiskt gasnät. Biogasen som uppgraderas till fordonsgas vid vattenreningsverket uppstår vid rötning (nedbrytning) av avfall från vattenreningsprocessen.

- Vattenreningsverket i Didcot facklade (eldade) tidigare bort biogasen då det inte fanns någon uppenbar nytta i den. Men den teknikutveckling som skett på området gör att både offentliga och privata aktörer uppmärksammat de fördelar som finns kring biogas som miljövänligt alternativ till fossila bränslen och som både kan användas till fordonsbränsle och till att värma hus. Sedan förra året har vi upplevt kraftigt ökad efterfrågan på kompletta biogaslösningar som inkluderar biogasproduktion, uppgraderingsteknik och tankstationer, kommenterar Philip Redfern, försäljningschef på Chesterfield Biogas Ltd.

Biogasuppgraderingsanläggningen i Didcot är en av de tekniker som den brittiska regeringen kommer att utnyttja för att hjälpa dem nå de mål EU satt för användning av förnyelsebara energikällor och för att minska sina växthusgasutsläpp.

- Anledningen till att vi valde att samarbeta med just Greenlane Biogas var främst på grund av teknikens miljöfördelar. Uppgraderingsprocessen i Greenlanes enheter är vattenbaserad och använder därmed inga kemikalier. Det var också den mest energisnåla processen vi kunde hitta. Det är en beprövad teknik som används runt om i världen, avslutar Philip Redfern.

Enheten i Didcot heter Manuka+ och är en del av nya produktserien Greenlane. Produktserien består av standardiserade och fabriksbyggda enheter som finns i sex olika utföranden och är framtagna för att bredda bolagets produktutbud och tillgodose samhällets differentierade behov, från mindre kommuner till stora städer. Manuka+ kan uppgradera upp till 130 Nm3/h rågas och levereras som en fabrikstillverkad standardprodukt som snabbt kan installeras, och är enkel att underhålla. I Sverige finns Greenlane Biogas enheter i städer som Katrineholm, Motala och Örebro.

- Vi är stolta över samarbetet med Chesterfield Biogas och anläggningen i Didcot, då den representerar vår lansering på den brittiska marknaden. Vi ser fram emot det fortsatta arbetet med Chesterfield, tillsammans kan vi hjälpa jordbruk, kommuner och andra aktörer i Storbritannien att dra nytta av fördelarna med biogas eller vad jag brukar kalla det Gröna Guldet, en förnyelsebar tillgång som utgör en ren energikälla som möjliggör ett mer hållbart samhälle, kommenterar Morgan Jansson Ternow, vd på Greenlane Biogas i Sverige.

Greenlane Biogas AB är världsledande på att utveckla och leverera produktlösningar för att omvandla biogas till grön fordonsgas, ett miljövänligt alternativ till bensin och diesel och det första Svanenmärkta bilbränslet. Företaget har lett utvecklingen på området sedan början av 90-talet. Synergierna från moderkoncernen Flotech med specialisterfarenhet från gas- och kompressorindustrin är en stor styrka, då val av kompressorteknik i uppgraderingen är nyckeln till effektivitet. Vi växer både organiskt och genom samarbeten med utvalda partners och licenstagare världen över och vi är verksamma på ett stort antal marknader från Europa och Nordamerika till Asien och Oceanien. Vårt Sverigekontor ansvarar även för Europa. Tekniken används bland annat vid Europas största anläggning för biogasuppgradering i Güstrow i Tyskland. Anläggningens produktion av fordonsgas ersätter 40 miljoner liter bensin varje år vilket motsvarar ett års bränsleförbrukning för ca 34.000 nyare personbilar**.

Greenlane möjliggör skiftet från icke-förnybara energikällor som fossila bränslen som olja, bensin och naturgas med en negativ inverkan på miljön. Genom att erbjuda en standardiserad och fabriksbyggd produktserie medför det både en lägre investering och effektivare konsultkostnader. Det blir ekonomiskt möjligt för kommuner och jordbruk att investera i biogasuppgradering som bidrar till en kostnadseffektiv och klimatneutral gasproduktion och ger trygg energiförsörjning. Det gör det möjligt för kommuner att nå sina miljömål om ekologisk hållbar utveckling i samhället.

*Fordonsgas, det första Svanenmärkta bilbränslet.
**Källa: Biogasportalen. Baserat på en genomsnittlig körsträcka för nyare personbil på 1500 mil per år och en genomsnittlig bensinförbrukning på 0,8 l/mil.

Senaste nyheter