Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Greenlane Biogas gör biogasaffär i Japan

https://www.klimatsmart.se/images/news/greenlane250x68c.jpg

Greenlane Biogas, som utvecklar och levererar produktlösningar för att uppgradera biogas till grön* fordonsgas, har mottagit ytterligare en order i Japan. Affären skedde genom bolagets japanska licenstagaren Kobelco Eco Solutions. Anläggningen ska levereras till staden Hitachi där den ska användas till att uppgradera biogas som uppstår vid rötning av vattenslam vid ett lokalt avloppsreningsverk. Fordonsgasen ska användas som fordonsbränsle. – Affären i Japan är ett tecken på att vi växer i hela världen. Den är ett resultat av ett flerårigt samarbete tillsammans med Kobelco på den japanska marknaden. Målsättningen här i Sverige är att de samarbeten vi nu inlett med partners i Europa och Nordamerika ska bli lika framgångsrika. Det har börjat bra med partneraffärer i såväl Tyskland och England som Nordamerika.kommenterar Morgan Jansson Ternow, vd på Greenlane Biogas i Sverige. – Greenlane Biogas uppgraderingsenheter är nu en av våra viktigaste produkter. Att minska koldioxidutsläppen är idag en mycket viktig fråga i Japan. Att uppgradera biogas till fordonsgas är ett sätt att nå detta mål. Kobelco har satsat stora resurser på att marknadsföra och distribuera uppgraderingsenheter i Japan och därmed även bidragit till att göra marknaden mer mogen och mottaglig, säger Shiro Toyohisa på Kobelco. I augusti i år levererade Greenlane Biogas två enheter till staden Kobe. Modellen till Hitachi ska levereras i november, 2010 och tas i bruk under nästa år. Den nya affären är det femte projektet som bolaget genomför i Japan, och det är Greenlane Biogas i Nya Zeeland som ansvarar för hela den asiatiska verksamheten. Greenlane Biogas grundades i Nya Zeeland och det är också där moderbolaget Flotech har sitt huvudkontor. Bolaget erbjuder sina partners en flexibel produktstrategi som innebär att de antingen kan producera uppgraderingsenheter eller komponenter på licens i egen regi eller beställa färdigproducerade enheter. Greenlane Biogas uppgraderingsanläggningar består av standardiserade och fabriksbyggda enheter som finns i sex olika utföranden och är framtagna för att bredda bolagets produktutbud och tillgodose samhällets differentierade behov, från mindre kommuner och lantbruk till stora städer. Uppgraderingsprocessen är energisnål och vattenbaserad, vilket innebär att inga kemikalier används. I Sverige finns Greenlane Biogas enheter i flera städer som Katrineholm, Motala och Örebro. Greenlane Biogas AB är världsledande på att utveckla och leverera produktlösningar för att omvandla biogas till grön fordonsgas, ett miljövänligt alternativ till bensin och diesel och det första Svanenmärkta bilbränslet. Företaget har lett utvecklingen på området sedan början av 90-talet. Synergierna från moderkoncernen Flotech med specialisterfarenhet från gas- och kompressorindustrin är en stor styrka, då val av kompressorteknik i uppgraderingen är nyckeln till effektivitet. Vi växer både organiskt och genom samarbeten med utvalda partners och licenstagare världen över och vi är verksamma på ett stort antal marknader från Europa och Nordamerika till Asien och Oceanien. Vårt Sverigekontor ansvarar även för Europa. Tekniken används bland annat vid Europas största anläggning för biogasuppgradering i Güstrow i Tyskland. Anläggningens produktion av fordonsgas ersätter 40 miljoner liter bensin varje år vilket motsvarar ett års bränsleförbrukning för ca 34.000 nyare personbilar**. Greenlane möjliggör skiftet från icke-förnybara energikällor som fossila bränslen som olja, bensin och naturgas med en negativ inverkan på miljön. Genom att erbjuda en standardiserad och fabriksbyggd produktserie medför det både en lägre investering och effektivare konsultkostnader. Det blir ekonomiskt möjligt för kommuner och jordbruk att investera i biogasuppgradering som bidrar till en kostnadseffektiv och klimatneutral gasproduktion och ger trygg energiförsörjning. Det gör det möjligt för kommuner att nå sina miljömål om ekologisk hållbar utveckling i samhället. * Fordonsgas är det första Svanenmärkta bilbränslet. **Källa: Biogasportalen. Baserat på en genomsnittlig körsträcka för nyare personbil på 1500 mil per år och en genomsnittlig bensinförbrukning på 0,8 l/mil.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Greenlane Biogas gör biogasaffär i Japan

2010-11-16
Greenlane Biogas, som utvecklar och levererar produktlösningar för att uppgradera biogas till grön* fordonsgas, har mottagit ytterligare en order i Japan. Affären skedde genom bolagets japanska licenstagaren Kobelco Eco Solutions. Anläggningen ska levereras till staden Hitachi där den ska användas till att uppgradera biogas som uppstår vid rötning av vattenslam vid ett lokalt avloppsreningsverk. Fordonsgasen ska användas som fordonsbränsle.

– Affären i Japan är ett tecken på att vi växer i hela världen. Den är ett resultat av ett flerårigt samarbete tillsammans med Kobelco på den japanska marknaden. Målsättningen här i Sverige är att de samarbeten vi nu inlett med partners i Europa och Nordamerika ska bli lika framgångsrika. Det har börjat bra med partneraffärer i såväl Tyskland och England som Nordamerika.kommenterar Morgan Jansson Ternow, vd på Greenlane Biogas i Sverige.

– Greenlane Biogas uppgraderingsenheter är nu en av våra viktigaste produkter. Att minska koldioxidutsläppen är idag en mycket viktig fråga i Japan. Att uppgradera biogas till fordonsgas är ett sätt att nå detta mål. Kobelco har satsat stora resurser på att marknadsföra och distribuera uppgraderingsenheter i Japan och därmed även bidragit till att göra marknaden mer mogen och mottaglig, säger Shiro Toyohisa på Kobelco.

I augusti i år levererade Greenlane Biogas två enheter till staden Kobe. Modellen till Hitachi ska levereras i november, 2010 och tas i bruk under nästa år.

Den nya affären är det femte projektet som bolaget genomför i Japan, och det är Greenlane Biogas i Nya Zeeland som ansvarar för hela den asiatiska verksamheten. Greenlane Biogas grundades i Nya Zeeland och det är också där moderbolaget Flotech har sitt huvudkontor. Bolaget erbjuder sina partners en flexibel produktstrategi som innebär att de antingen kan producera uppgraderingsenheter eller komponenter på licens i egen regi eller beställa färdigproducerade enheter.

Greenlane Biogas uppgraderingsanläggningar består av standardiserade och fabriksbyggda enheter som finns i sex olika utföranden och är framtagna för att bredda bolagets produktutbud och tillgodose samhällets differentierade behov, från mindre kommuner och lantbruk till stora städer. Uppgraderingsprocessen är energisnål och vattenbaserad, vilket innebär att inga kemikalier används. I Sverige finns Greenlane Biogas enheter i flera städer som Katrineholm, Motala och Örebro.

Greenlane Biogas AB är världsledande på att utveckla och leverera produktlösningar för att omvandla biogas till grön fordonsgas, ett miljövänligt alternativ till bensin och diesel och det första Svanenmärkta bilbränslet. Företaget har lett utvecklingen på området sedan början av 90-talet. Synergierna från moderkoncernen Flotech med specialisterfarenhet från gas- och kompressorindustrin är en stor styrka, då val av kompressorteknik i uppgraderingen är nyckeln till effektivitet. Vi växer både organiskt och genom samarbeten med utvalda partners och licenstagare världen över och vi är verksamma på ett stort antal marknader från Europa och Nordamerika till Asien och Oceanien. Vårt Sverigekontor ansvarar även för Europa. Tekniken används bland annat vid Europas största anläggning för biogasuppgradering i Güstrow i Tyskland. Anläggningens produktion av fordonsgas ersätter 40 miljoner liter bensin varje år vilket motsvarar ett års bränsleförbrukning för ca 34.000 nyare personbilar**.

Greenlane möjliggör skiftet från icke-förnybara energikällor som fossila bränslen som olja, bensin och naturgas med en negativ inverkan på miljön. Genom att erbjuda en standardiserad och fabriksbyggd produktserie medför det både en lägre investering och effektivare konsultkostnader. Det blir ekonomiskt möjligt för kommuner och jordbruk att investera i biogasuppgradering som bidrar till en kostnadseffektiv och klimatneutral gasproduktion och ger trygg energiförsörjning. Det gör det möjligt för kommuner att nå sina miljömål om ekologisk hållbar utveckling i samhället.


* Fordonsgas är det första Svanenmärkta bilbränslet.
**Källa: Biogasportalen. Baserat på en genomsnittlig körsträcka för nyare personbil på 1500 mil per år och en genomsnittlig bensinförbrukning på 0,8 l/mil.

Senaste nyheter