Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Göteborgspriset för hållbar utveckling

https://www.klimatsmart.se/images/news/kenshermanrandallarauz250x128.jpg

Den 17 november är det prisutdelning i Göteborgspriset för hållbar utveckling, som nu delas ut för elfte gången. Under prisdagen ryms, förutom själva prisceremonin, som äger rum i Lindholmen Science Park i Göteborg, flera aktiviteter med närvaro av de båda pristagarna i bildmässigt intressanta miljöer där media är välkoma att delta. Pristagarna är två forskare som båda bidragit till lösningar för en hållbar relation till havet: - Ken Sherman, oceanograf och marinbiolog från USA vars idéer om havsförvaltning nu anammats av den amerikanska regeringen. - Randall Arauz, ordförande för miljöorganisationen PRETOMA i Costa Rica som fört en mångårig kamp för att uppmärksamma och förhindra hajfensfiske. Programmet onsdagen den 17 november ser ut så här: 10.00-14.00: Två studiebesök i följd: - Företaget Marin Mätteknik, Nya Varvet i Göteborg. - Båtfärd arrangerad av Sven Lovén-institutet vid Göteborgs universitet, avfärd från Nya Varvet. Klockan 14.30-18.15: Parallella seminarier på Lindholmen Science Park: - Hur förvaltar vi havet? Arrangör: Fiskeriverket och Havsmiljöinstitutet. - Sjötransporter. Arrangör: DB Schenker. - Workshop: Hur mobiliseras ungdomen? Arrangör: Global Forum. Klockan 18.00, Lindholmen Science Park: - Presskonferens med de två pristagarna. Klockan 19.30, Lindholmen Science Park: - Prisceremoni i närvaro av Kronprinsessan HKH Victoria. Klockan 21.00, Lindholmen Science Park: - Mingel. Motivering till 2010 års pristagare i Göteborgspriset för hållbar utveckling: - Havet utgör grunden för livets existens på jorden. Samtidigt sker människans kanske största rovdrift i just haven genom utsläpp, överfiske och annan miljöpåverkan. Detta skadar den biologiska mångfalden och försämrar förutsättningarna för livet såväl under ytan som för människorna på land. Mot denna bakgrund går Göteborgspriset för hållbar utveckling år 2010 till två framstående personer som på olika sätt starkt bidragit till lösningar för en hållbar relation till havet. - Det oerhörda, oemotståndliga, oljedrabbade och ofantligt överfiskade havet har väl sällan varit mer i fokus. Årets pristagare har gjort heroiska insatser — enträget, systematiskt arbete för att skapa internationella helhetslösningar respektive framgångsrik opinionsbildning från gräsrotsnivå, säger John Holmberg, Göteborgsprisets juryordförande samt professor och vicerektor vid Chalmers. Göteborgspriset för hållbar utveckling – instiftades för elva år sedan Göteborgspriset instiftades 1999 av Göteborgs Stad tillsammans med ett flertal företag med syftet att ”stimulera till fortsatt utveckling och uppmärksamma strategiskt arbete för hållbar utveckling, nationellt och internationellt”. Priset delas ut av Göteborgs Stad i samverkan mellan Andra AP-fonden, Carl Bennet AB, Elanders AB, Eldon Recycling, Folksam, Götaverken Miljö, Handelsbanken, Nordea, Peab, DB Schenker, SKF och KF. För mer information, kontakta: John Holmberg, juryordförande Göteborgspriset, 0706-45 72 66 Lennart Wassenius, projektledare Göteborgspriset, 0707-62 80 16 Anders Johansson, Media Center Göteborg & Co, 0706-01 16 63

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Göteborgspriset för hållbar utveckling

2010-11-16
Ken Sherman och Randall Arauz
Den 17 november är det prisutdelning i Göteborgspriset för hållbar utveckling, som nu delas ut för elfte gången.

Under prisdagen ryms, förutom själva prisceremonin, som äger rum i Lindholmen Science Park i Göteborg, flera aktiviteter med närvaro av de båda pristagarna i bildmässigt intressanta miljöer där media är välkoma att delta.

Pristagarna är två forskare som båda bidragit till lösningar för en hållbar relation till havet:
- Ken Sherman, oceanograf och marinbiolog från USA vars idéer om havsförvaltning nu anammats av den amerikanska regeringen.
- Randall Arauz, ordförande för miljöorganisationen PRETOMA i Costa Rica som fört en mångårig kamp för att uppmärksamma och förhindra hajfensfiske.

Programmet onsdagen den 17 november ser ut så här:
10.00-14.00: Två studiebesök i följd:
- Företaget Marin Mätteknik, Nya Varvet i Göteborg.
- Båtfärd arrangerad av Sven Lovén-institutet vid Göteborgs universitet, avfärd från Nya Varvet.
Klockan 14.30-18.15: Parallella seminarier på Lindholmen Science Park:
- Hur förvaltar vi havet? Arrangör: Fiskeriverket och Havsmiljöinstitutet.
- Sjötransporter. Arrangör: DB Schenker.
- Workshop: Hur mobiliseras ungdomen? Arrangör: Global Forum.
Klockan 18.00, Lindholmen Science Park:
- Presskonferens med de två pristagarna.
Klockan 19.30, Lindholmen Science Park:
- Prisceremoni i närvaro av Kronprinsessan HKH Victoria.
Klockan 21.00, Lindholmen Science Park:
- Mingel.

Motivering till 2010 års pristagare i Göteborgspriset för hållbar utveckling:
- Havet utgör grunden för livets existens på jorden. Samtidigt sker människans kanske största rovdrift i just haven genom utsläpp, överfiske och annan miljöpåverkan. Detta skadar den biologiska mångfalden och försämrar förutsättningarna för livet såväl under ytan som för människorna på land. Mot denna bakgrund går Göteborgspriset för hållbar utveckling år 2010 till två framstående personer som på olika sätt starkt bidragit till lösningar för en hållbar relation till havet.

- Det oerhörda, oemotståndliga, oljedrabbade och ofantligt överfiskade havet har väl sällan varit mer i fokus. Årets pristagare har gjort heroiska insatser — enträget, systematiskt arbete för att skapa internationella helhetslösningar respektive framgångsrik opinionsbildning från gräsrotsnivå, säger John Holmberg, Göteborgsprisets juryordförande samt professor och vicerektor vid Chalmers.

Göteborgspriset för hållbar utveckling – instiftades för elva år sedan

Göteborgspriset instiftades 1999 av Göteborgs Stad tillsammans med ett flertal företag med syftet att ”stimulera till fortsatt utveckling och uppmärksamma strategiskt arbete för hållbar utveckling, nationellt och internationellt”.

Priset delas ut av Göteborgs Stad i samverkan mellan Andra AP-fonden, Carl Bennet AB, Elanders AB, Eldon Recycling, Folksam, Götaverken Miljö, Handelsbanken, Nordea, Peab, DB Schenker, SKF och KF.

För mer information, kontakta:
John Holmberg, juryordförande Göteborgspriset, 0706-45 72 66
Lennart Wassenius, projektledare Göteborgspriset, 0707-62 80 16
Anders Johansson, Media Center Göteborg & Co, 0706-01 16 63
Foto: Göteborgspriset

Senaste nyheter