Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Garo går i täten för utbyggd laddinfrastruktur

https://www.klimatsmart.se/images/news/garo-laddstation250x.jpg

Garo AB i småländska Gnosjö som redan 2008 utvecklade sin första elbilsladdare är i dag marknadsledande i Skandinavien. Företagets produkter och tjänster erbjuds till privatpersoner, företag, elhandelsbolag, kommuner och regioner och är därmed heltäckande över hela marknadssegmentet. Garos produktområdeschef för laddverksamheten beskriver att företagets satsning har gett frukt och framtiden ser ljus ut. Marknaden har exploderat och elbilsdiskussionen drivs dels av politiska initiativ och dels av bilbranschens beslut att nu satsa på elbilar. Bollen är nu i rullning och blir svår att stoppa. Det är egentligen endast ett försämrat konjunkturläge som kan hindra farten på utvecklingen, menar han. Han fortsätter: Vi har varit pionjärer på området och idag jobbar 20 personer i organisationen inom laddstrukturområdet. Ledningen anser att detta är ett prioriterat område och vi tänker fortsatt driva utvecklingen till att omfatta fler produkter, tjänster och bredare samarbeten. Vi ska inte sticka under stol med att politiska beslut påverkar riktningen och hastigheten på utvecklingen. Vi kan jämföra de länder i vilka vi är verksamma i. Om vi tar Norge och Sverige som exempel så har statsmakternas inverkan gjort skillnad. I Norge är 19 % av bilflottan elektrisk och idag består den till två tredjedelar av elbilar och en tredjedel av laddhybrider. I Sverige är 4 % av fordonen elektriska och fördelningen är den omvända. I Norge var det till för några år sedan bara 100 % elbilar som fick subventioner och då var laddhybriderna väldigt ovanliga. Men efter beslutet att även laddhybrider får ta del av subventionerna har de också ökat i antal. Förklaringen till det gissar jag kan vara att räckviddsångesten hos bilägarna inte känns lika stor om de kan köra laddhybriden med en förbränningsmotor och tanka bränslet utmed vägen. Men det kan finnas andra skäl också. Personligen tror jag laddhybriderna är en övergångsfas. Nu när effekten på batterierna ökar så förlängs räckvidden samtidigt som kostnaden för körd kilometer sjunker. Det talar till elbilens fördel. Här hemma styrs utbyggnaden av laddningsplatser av två olika krafter. Den offentliga infrastrukturen styrs av politiska och miljömässiga skäl, vilket innebär att det längs våra större trafikstråk byggs ut laddplatser för framtiden. Där är de offentliga aktörerna tongivande. Medan för hemmaladdningen, där mindre laddboxar används, styrs utbyggnaden av hur många elfordon som säljs, så den är mer marknadsorienterad. När dessa två krafter samverkar åt samma håll, då kommer det gå undan. Det är förstås glädjande att utbyggnaden går i en allt snabbare takt. Genom att elkapaciteten i Sverige är så god, ser jag inga hinder att elektrifiera hela Sveriges fordonsflotta till år 2050 som är målsättningen. Skulle vi idag byta ut alla bilar till elbilar skulle det endast utgöra 3-4% av Sveriges totala energiförbrukning. Och med tanke på att omställningen till förnybara energikällor i Sverige ökar så blir den också allt renare. Därvid är all expertis enig. Däremot är det viktigt att påpeka att det finns regionala och lokala utmaningar vad gäller att dra fram elen till dit den behövs. Men det är mer en fråga om hur man prioriterar investeringarna. Där ser vi nu att kommunerna har blivit mycket mer engagerade, vilket innebär att vi lättare kommer till beslut och därigenom kan bygga ut snabbare. Detta har vi att tacka Klimatklivet och andra stödinsatser för som gör det ekonomiskt mer fördelaktigt att investera. Nu är inte bara det offentligas inställning till laddinfrastruktur och elbilar som är avgörande. Jag bedömer också att vi inom en generation helt har förändrat vårt sätt att se på bilen som fortskaffningsmedel. Vi kommer i högre utsträckning dela bilar med varandra, använda rätt fordon till rätt behov och därigenom kommer antalet bilar att minska per 100 invånare. Bilarna kommer heller inte se ut som de gör idag. Det blir spännande att följa hur bilägandet kommer förändras ur ett socialstrukturellt perspektiv. Hur det än blir kommer Garo vara beredda att förse våra kunder med rätt lösning baserat på rätt behov. Det är vi säkra på, avslutar produktområdeschefen för laddverksamheten. / Jonas Jernberg, KlimatSmart.se

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Garo går i täten för utbyggd laddinfrastruktur

2017-11-06
Garo AB i småländska Gnosjö som redan 2008 utvecklade sin första elbilsladdare är i dag marknadsledande i Skandinavien. Företagets produkter och tjänster erbjuds till privatpersoner, företag, elhandelsbolag, kommuner och regioner och är därmed heltäckande över hela marknadssegmentet.

Garos produktområdeschef för laddverksamheten beskriver att företagets satsning har gett frukt och framtiden ser ljus ut. Marknaden har exploderat och elbilsdiskussionen drivs dels av politiska initiativ och dels av bilbranschens beslut att nu satsa på elbilar. Bollen är nu i rullning och blir svår att stoppa. Det är egentligen endast ett försämrat konjunkturläge som kan hindra farten på utvecklingen, menar han.

Han fortsätter:

Vi har varit pionjärer på området och idag jobbar 20 personer i organisationen inom laddstrukturområdet. Ledningen anser att detta är ett prioriterat område och vi tänker fortsatt driva utvecklingen till att omfatta fler produkter, tjänster och bredare samarbeten.

Vi ska inte sticka under stol med att politiska beslut påverkar riktningen och hastigheten på utvecklingen. Vi kan jämföra de länder i vilka vi är verksamma i. Om vi tar Norge och Sverige som exempel så har statsmakternas inverkan gjort skillnad.

I Norge är 19 % av bilflottan elektrisk och idag består den till två tredjedelar av elbilar och en tredjedel av laddhybrider. I Sverige är 4 % av fordonen elektriska och fördelningen är den omvända. I Norge var det till för några år sedan bara 100 % elbilar som fick subventioner och då var laddhybriderna väldigt ovanliga. Men efter beslutet att även laddhybrider får ta del av subventionerna har de också ökat i antal. Förklaringen till det gissar jag kan vara att räckviddsångesten hos bilägarna inte känns lika stor om de kan köra laddhybriden med en förbränningsmotor och tanka bränslet utmed vägen. Men det kan finnas andra skäl också.

Personligen tror jag laddhybriderna är en övergångsfas. Nu när effekten på batterierna ökar så förlängs räckvidden samtidigt som kostnaden för körd kilometer sjunker. Det talar till elbilens fördel.

Här hemma styrs utbyggnaden av laddningsplatser av två olika krafter.

Den offentliga infrastrukturen styrs av politiska och miljömässiga skäl, vilket innebär att det längs våra större trafikstråk byggs ut laddplatser för framtiden. Där är de offentliga aktörerna tongivande.

Medan för hemmaladdningen, där mindre laddboxar används, styrs utbyggnaden av hur många elfordon som säljs, så den är mer marknadsorienterad.

När dessa två krafter samverkar åt samma håll, då kommer det gå undan.

Det är förstås glädjande att utbyggnaden går i en allt snabbare takt. Genom att elkapaciteten i Sverige är så god, ser jag inga hinder att elektrifiera hela Sveriges fordonsflotta till år 2050 som är målsättningen.

Skulle vi idag byta ut alla bilar till elbilar skulle det endast utgöra 3-4% av Sveriges totala energiförbrukning. Och med tanke på att omställningen till förnybara energikällor i Sverige ökar så blir den också allt renare. Därvid är all expertis enig.

Däremot är det viktigt att påpeka att det finns regionala och lokala utmaningar vad gäller att dra fram elen till dit den behövs. Men det är mer en fråga om hur man prioriterar investeringarna.
Där ser vi nu att kommunerna har blivit mycket mer engagerade, vilket innebär att vi lättare kommer till beslut och därigenom kan bygga ut snabbare. Detta har vi att tacka Klimatklivet och andra stödinsatser för som gör det ekonomiskt mer fördelaktigt att investera.

Nu är inte bara det offentligas inställning till laddinfrastruktur och elbilar som är avgörande. Jag bedömer också att vi inom en generation helt har förändrat vårt sätt att se på bilen som fortskaffningsmedel. Vi kommer i högre utsträckning dela bilar med varandra, använda rätt fordon till rätt behov och därigenom kommer antalet bilar att minska per 100 invånare. Bilarna kommer heller inte se ut som de gör idag. Det blir spännande att följa hur bilägandet kommer förändras ur ett socialstrukturellt perspektiv.

Hur det än blir kommer Garo vara beredda att förse våra kunder med rätt lösning baserat på rätt behov. Det är vi säkra på, avslutar produktområdeschefen för laddverksamheten.

/ Jonas Jernberg, KlimatSmart.se
Källa: Garo

Senaste nyheter