Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Fortums laddstationer i Indien ger bättre stadsluft

https://www.klimatsmart.se/images/news/zbee-indien250x169.jpg

På den indiska marknaden är de traditionella trehjulingarna, auto rickshaws, populärt kallade Tuk-tuks, en viktig del av transportsystemet. För en storskalig omställning till eldrift måste det finnas kostnadseffektiva alternativ för operatörer och förare. Den insikten ligger bakom samarbetet mellan svenska elfordonstillverkaren Clean Motion och finska energiföretaget Fortum. Bolagen kommer att genomföra ett demonstrations- och valideringsprojekt för ett batteribytessystem under 2018 i ett av Clean Motions fordonskluster utanför New Delhi. Målet med projektet är att tekniken för batteribyte ska erbjudas till alla trehjulingstillverkare och därmed snabba på omställningen. Fortum finns sedan ett antal år tillbaka på den indiska marknaden, främst som solkraftsproducent, men har också genom Fortum Charge & Drive nyligen invigt den första laddstolpen för elbilar. Med en marknad för trehjuliga lättviktsfordon på runt tio miljoner fordon de kommande tre åren behövs dock en annan infrastruktur för just den typen av elfordon. - Laddinfrastrukturen behöver bygga på de behov som finns och den modell som Fortum nu utvecklar tillsammans med Clean Motion, med batteribytesstationer där den enskilde föraren snabbt och enkelt byter till ett fulladdat batteri istället för att ladda, är ett sätt att göra det, säger Erik Tutzauer, projektledare på Fortum. En storskalig omställning till eldrivna fordon är begränsad av en hög initialkostnad för fordonen, vilket är något som i sin tur drivs av kostnaden för batterierna. Detta gäller på alla marknader och kanske i synnerhet för marknader som domineras av lätta trehjulingar. Fordonstypens marknadsandel gör dem viktiga för en omställning av Indiens fordonsflotta vilket var utgångspunkten för samarbetet mellan Fortum och Clean Motion. - Genom utbytbara batterier kan både initialkostnaden minska och användningstiden maximeras då laddtiden tas bort. Detta sammantaget ger högre intäkter för operatörer samtidigt som det initiala investeringsbehovet minskar, säger Göran Folkesson, VD på Clean Motion. Ambitionen är att skapa en lösning som bidrar till att öka andelen lätta elfordon i världen och demonstrationsprojektet sker i ett kluster med Clean Motions eldrivna trehjuling, Zbee, som redan finns i trafik. Då Indien saknar en allmän tillgång till laddning har man valt att implementera elfordon i kluster vilket innebär en ökad koncentration i ett begränsat geografiskt område. Dessa fordonskluster är optimala för batteribytessystem då man kan koncentrera batteristationerna och få maximal nytta med begränsad infrastrukturinvestering. Systemet kommer i första hand att erbjudas till Clean Motions kunder, i nästa steg kommer systemet erbjudas samtliga tillverkare mindre elfordon. Detta är bara ett exempel på att ny grön teknik kan skapa nya affärer i hela världen. Och det är bara där engagemanget finns som lösningarna dyker upp.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Fortums laddstationer i Indien ger bättre stadsluft

2018-03-05
Svensk elbil i Indien
På den indiska marknaden är de traditionella trehjulingarna, auto rickshaws, populärt kallade Tuk-tuks, en viktig del av transportsystemet. För en storskalig omställning till eldrift måste det finnas kostnadseffektiva alternativ för operatörer och förare. Den insikten ligger bakom samarbetet mellan svenska elfordonstillverkaren Clean Motion och finska energiföretaget Fortum.

Bolagen kommer att genomföra ett demonstrations- och valideringsprojekt för ett batteribytessystem under 2018 i ett av Clean Motions fordonskluster utanför New Delhi. Målet med projektet är att tekniken för batteribyte ska erbjudas till alla trehjulingstillverkare och därmed snabba på omställningen.

Fortum finns sedan ett antal år tillbaka på den indiska marknaden, främst som solkraftsproducent, men har också genom Fortum Charge & Drive nyligen invigt den första laddstolpen för elbilar. Med en marknad för trehjuliga lättviktsfordon på runt tio miljoner fordon de kommande tre åren behövs dock en annan infrastruktur för just den typen av elfordon.

- Laddinfrastrukturen behöver bygga på de behov som finns och den modell som Fortum nu utvecklar tillsammans med Clean Motion, med batteribytesstationer där den enskilde föraren snabbt och enkelt byter till ett fulladdat batteri istället för att ladda, är ett sätt att göra det, säger Erik Tutzauer, projektledare på Fortum.

En storskalig omställning till eldrivna fordon är begränsad av en hög initialkostnad för fordonen, vilket är något som i sin tur drivs av kostnaden för batterierna. Detta gäller på alla marknader och kanske i synnerhet för marknader som domineras av lätta trehjulingar. Fordonstypens marknadsandel gör dem viktiga för en omställning av Indiens fordonsflotta vilket var utgångspunkten för samarbetet mellan Fortum och Clean Motion.

- Genom utbytbara batterier kan både initialkostnaden minska och användningstiden maximeras då laddtiden tas bort. Detta sammantaget ger högre intäkter för operatörer samtidigt som det initiala investeringsbehovet minskar, säger Göran Folkesson, VD på Clean Motion.

Ambitionen är att skapa en lösning som bidrar till att öka andelen lätta elfordon i världen och demonstrationsprojektet sker i ett kluster med Clean Motions eldrivna trehjuling, Zbee, som redan finns i trafik.

Då Indien saknar en allmän tillgång till laddning har man valt att implementera elfordon i kluster vilket innebär en ökad koncentration i ett begränsat geografiskt område. Dessa fordonskluster är optimala för batteribytessystem då man kan koncentrera batteristationerna och få maximal nytta med begränsad infrastrukturinvestering.

Systemet kommer i första hand att erbjudas till Clean Motions kunder, i nästa steg kommer systemet erbjudas samtliga tillverkare mindre elfordon.

Detta är bara ett exempel på att ny grön teknik kan skapa nya affärer i hela världen. Och det är bara där engagemanget finns som lösningarna dyker upp.

Senaste nyheter