Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Först ut med klimatcertifierade tomater i Skåne

https://www.klimatsmart.se/images/news/svensktsigill-ingelstorp250x201.jpg

Ingelstorp Trädgård i Glemmingebro är den första skånska tomatodlaren som har klimatcertifierat sin produktion. Det betyder att tomaterna kommer från växthus som är uppvärmda med förnyelsebara bränslen, ett bra alternativ när du letar efter tomater i din butik! Under alla år som tomatodlare har Karin och Johnny Nilsson i Ingelstorp strävat efter att använda så lite energi som möjligt. Nu använder de endast en fjärdedel av den energi som de förbrukade vid starten 1976. Dessutom är mer än 95 % av den totala energiförbrukning förnyelsebar, dvs minimalt med fossila bränslen. Detta har medfört att Ingelstorps Trädgård under vintern blivit Klimatcertifierade enligt Svenskt Sigill. - Det gläder oss mycket att vi på detta sätt kan bidra till minskad klimatpåverkan, med bibehållen kvalitet och vår erkänt goda smak på tomaterna, säger Karin och Johnny. Klimatcertifieringen bygger på att odlaren har genomfört åtgärder för att minska klimatpåverkan, och att ett certifieringsorgan kontrollerar att alla regler är uppfyllda så att konsumenten kan vara trygg i att det är ett klokt val för både klimatet och miljön. För mer information, kontakta: Karin & Johnny Nilsson, Ingelstorp Trädgård Telefon 0411-52 26 90

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Senaste nyheter