Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Svenskarna använde 102 plastbärkassar var 2018

https://www.klimatsmart.se/images/news/Naturvardsverket-logga_72x80.gif

Årets rapportering visar att vi använde 102 plastbärkassar per person 2018. Det är en minskning med 12 plastbärkassar per person och år jämfört med 2017. Målet är att minska antalet till 90 plastbärkassar per person år 2019 och till 40 plastbärkassar år 2025. Det var den 1 juni 2017 som förordningen om plastbärkassar trädde ikraft och alla butiker och restauranger har sedan dess haft som ansvar att informera om plastbärkassars miljöpåverkan och medverka till att förbrukningen ska minska. ̶ Vi ser många bra exempel på hur olika butiker och kedjor får oss att använda färre plastbärkassar. För att vi ska nå målen behöver fler butiker och restauranger kommunicera aktivt med oss konsumenter, menar Jon Engström, chef på Återvinningsenheten, på Naturvårdsverket. Den minskning vi nu kan se, från 2017, har förmodligen varit den lättaste att åstadkomma. Nu behöver det läggas i ytterligare en växel om vi ska nå målen. En attitydundersökning som NOVUS i slutet av 2018 genomförde på uppdrag av Naturvårdsverket och Håll Sverige Rent visar att 91 procent av Sveriges befolkning tycker att det är mycket eller ganska viktigt att minska användningen av plastbärkassar. Sex av tio personer uppger att de använder en medhavd väska eller plast- och papperskasse när de gör inköp. Två av tre som väljer bort plastkassen gör det med hänsyn till miljön. ̶ Att tillverka plastbärkassar är energikrävande och påverkar klimatet negativt. Även om trenden sakta förändras så använder vi oftast fortfarande plastbärkassen bara en gång vilket är slöseri med resurserna. Oavsett material är det viktigt att vi använder kassarna så många gånger som möjligt, säger Malin Göransson, handläggare på Återvinningsenheten på Naturvårdsverket. Plastbärkassen är också en stor källa till nedskräpning. Årets rapportering bedöms ha en bra kvalitet; alla stora aktörer har rapporterat in till Naturvårdsverket. Vid första rapporteringstillfället, för ett år sedan, saknades ett par stora aktörers underlag. Deras kompletteringar för 2017 innebär att Naturvårdsverket har fått korrigera den tidigare kommunicerade förbrukningen för 2017 till 114 plastkassar per person.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Svenskarna använde 102 plastbärkassar var 2018

2019-04-29
Årets rapportering visar att vi använde 102 plastbärkassar per person 2018. Det är en minskning med 12 plastbärkassar per person och år jämfört med 2017. Målet är att minska antalet till 90 plastbärkassar per person år 2019 och till 40 plastbärkassar år 2025.

Det var den 1 juni 2017 som förordningen om plastbärkassar trädde ikraft och alla butiker och restauranger har sedan dess haft som ansvar att informera om plastbärkassars miljöpåverkan och medverka till att förbrukningen ska minska.

̶ Vi ser många bra exempel på hur olika butiker och kedjor får oss att använda färre plastbärkassar. För att vi ska nå målen behöver fler butiker och restauranger kommunicera aktivt med oss konsumenter, menar Jon Engström, chef på Återvinningsenheten, på Naturvårdsverket. Den minskning vi nu kan se, från 2017, har förmodligen varit den lättaste att åstadkomma. Nu behöver det läggas i ytterligare en växel om vi ska nå målen.

En attitydundersökning som NOVUS i slutet av 2018 genomförde på uppdrag av Naturvårdsverket och Håll Sverige Rent visar att 91 procent av Sveriges befolkning tycker att det är mycket eller ganska viktigt att minska användningen av plastbärkassar. Sex av tio personer uppger att de använder en medhavd väska eller plast- och papperskasse när de gör inköp. Två av tre som väljer bort plastkassen gör det med hänsyn till miljön.

̶ Att tillverka plastbärkassar är energikrävande och påverkar klimatet negativt. Även om trenden sakta förändras så använder vi oftast fortfarande plastbärkassen bara en gång vilket är slöseri med resurserna. Oavsett material är det viktigt att vi använder kassarna så många gånger som möjligt, säger Malin Göransson, handläggare på Återvinningsenheten på Naturvårdsverket. Plastbärkassen är också en stor källa till nedskräpning.

Årets rapportering bedöms ha en bra kvalitet; alla stora aktörer har rapporterat in till Naturvårdsverket. Vid första rapporteringstillfället, för ett år sedan, saknades ett par stora aktörers underlag. Deras kompletteringar för 2017 innebär att Naturvårdsverket har fått korrigera den tidigare kommunicerade förbrukningen för 2017 till 114 plastkassar per person.

Senaste nyheter