Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Samarbete räddar 200000 ton felsorterade plastförpackningar

https://www.klimatsmart.se/images/news/plastatervinning-mattias-phillipsson250x285.jpg

Svensk Plaståtervinning, som driver Europas största och effektivaste plastsorteringsanläggning, har ingått ett 10-årsavtal med miljö- och returbolaget SÖRAB. Avtalet innebär att upp till 200 000 ton felsorterad plast, som annars hade gått till förbränning, nu kan återvinnas. Samtidigt bidrar det till att Svensk Plaståtervinnings producentkunder kommer att öka återvinningen av sina plastförpackningar med mer än 20 procent mot tidigare nivåer. Det är SÖRAB som bygger en helt ny typ av sorteringsanläggning vid kraftvärmeverket i Brista i Sigtuna. Anläggningen, som ska stå klar i slutet av året, är den första i Sverige och kompletterar hushållens plastsortering med en automatiserad efter-sortering. Här kommer även metall att sorteras. — I Sverige är det lag på att källsortera plastförpackningar. Ändå slängs mer än 60 procent direkt i hushållsavfallet som går till förbränning, vilket leder till onödiga utsläpp. Den nya anläggningen i Brista ska betraktas som en extra säkerhetsåtgärd som ser till att alla plastförpackningar sorteras ut och återvinns, och att fossil plast inte förbränns i onödan, säger Mattias Philipsson, vd på Svensk Plaståtervinning. Det unika samarbetet leder till att upp till 20 000 ton plastförpackningar per år, som av misstag hamnat i hushållsavfallet, nu avskiljs innan förbränning. Istället ska dessa skickas direkt till Svensk Plaståtervinning i Motala för återvinning. — Vi kan dock inte ersätta konsumentens källsortering med den här metoden då plastförpackningar som blandas med hushållsavfall blir mer förorenade, vilket innebär en svårare och dyrare återvinningsprocess. Därför är det viktigt att konsumenterna fortsätter att sortera, säger Mattias Philipsson. Viktigt steg för Plastsprånget: Svensk Plaståtervinnings målsättning är att 55 procent av deras producentkunders plastförpackningar ska återvinnas år 2025 – fem år tidigare än EU:s uppsatta återvinningsmål. Detta kallas ”Plastsprånget 2025”. — En viktig del i Plastsprånget är att vi ökar insamlingen av plastförpackningar, och avtalet med SÖRAB är ett stort språng i rätt riktning. Tack vare detta samarbete kommer våra producentkunder öka återvinningen av sina plastförpackningar med mer än 20 procent mot tidigare nivåer, säger Mattias Philipsson. Med samarbetet bidrar Svensk Plaståtervinning och SÖRAB också till Stockholm Exergis omställning till en fossilfri energiproduktion.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Samarbete räddar 200000 ton felsorterade plastförpackningar

2020-09-21
Mattias Philipsson, vd Svensk Plaståtervinning
Svensk Plaståtervinning, som driver Europas största och effektivaste plastsorteringsanläggning, har ingått ett 10-årsavtal med miljö- och returbolaget SÖRAB. Avtalet innebär att upp till 200 000 ton felsorterad plast, som annars hade gått till förbränning, nu kan återvinnas. Samtidigt bidrar det till att Svensk Plaståtervinnings producentkunder kommer att öka återvinningen av sina plastförpackningar med mer än 20 procent mot tidigare nivåer.

Det är SÖRAB som bygger en helt ny typ av sorteringsanläggning vid kraftvärmeverket i Brista i Sigtuna. Anläggningen, som ska stå klar i slutet av året, är den första i Sverige och kompletterar hushållens plastsortering med en automatiserad efter-sortering. Här kommer även metall att sorteras.

— I Sverige är det lag på att källsortera plastförpackningar. Ändå slängs mer än 60 procent direkt i hushållsavfallet som går till förbränning, vilket leder till onödiga utsläpp. Den nya anläggningen i Brista ska betraktas som en extra säkerhetsåtgärd som ser till att alla plastförpackningar sorteras ut och återvinns, och att fossil plast inte förbränns i onödan, säger Mattias Philipsson, vd på Svensk Plaståtervinning.

Det unika samarbetet leder till att upp till 20 000 ton plastförpackningar per år, som av misstag hamnat i hushållsavfallet, nu avskiljs innan förbränning. Istället ska dessa skickas direkt till Svensk Plaståtervinning i Motala för återvinning.

— Vi kan dock inte ersätta konsumentens källsortering med den här metoden då plastförpackningar som blandas med hushållsavfall blir mer förorenade, vilket innebär en svårare och dyrare återvinningsprocess. Därför är det viktigt att konsumenterna fortsätter att sortera, säger Mattias Philipsson.

Viktigt steg för Plastsprånget:

Svensk Plaståtervinnings målsättning är att 55 procent av deras producentkunders plastförpackningar ska återvinnas år 2025 – fem år tidigare än EU:s uppsatta återvinningsmål. Detta kallas ”Plastsprånget 2025”.

— En viktig del i Plastsprånget är att vi ökar insamlingen av plastförpackningar, och avtalet med SÖRAB är ett stort språng i rätt riktning. Tack vare detta samarbete kommer våra producentkunder öka återvinningen av sina plastförpackningar med mer än 20 procent mot tidigare nivåer, säger Mattias Philipsson.

Med samarbetet bidrar Svensk Plaståtervinning och SÖRAB också till Stockholm Exergis omställning till en fossilfri energiproduktion.

Senaste nyheter