Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Finland satsar på Greenlane Biogas

https://www.klimatsmart.se/images/news/greenlane250x68a.jpg

Greenlane Biogas AB är världsledande på att utveckla och leverera produktlösningar föra att uppgradera biogas till grön fordonsgas. I juli säkrade bolaget en order från Finländska bolaget Sarlin Oy, som bland annat levererar kompletta anläggningar för biogasproduktion. Kanuka är en av bolagets mindre enheter med konkurrenskraftig prisbild och småskalig produktion i nya produktserien Greenlane. Den kommer att installeras på orten Mäkikylä i Finland under första kvartalet 2011. Enheten Kanuka kommer att uppgradera biogas med slam från ett avloppsreningsverk. Resultatet blir grön fordonsgas* och kan också distribueras via lokala naturgasnätet. Uppgraderingsprocessen är energisnål och bygger på en miljövänlig lösning med hög reningsgrad där biogasen uppgraderas utan kemikalier och med vanligt vatten. * Fordonsgas det första Svanenmärkta bilbränslet - Det är på tiden att även Finland börjar uppgradera biogas. Det här projektet är därför ett viktigt första steg inom vårt nya affärsområde och jag är glad över vårt nya samarbete med Greenlane Biogas, säger Kari Lammi, ansvarig för affärsområdet energi & miljö på Sarlin Oy. - Det är alltid positivt att vara först på en ny marknad och jag ser fram emot ett givande samarbete mellan våra bägge företag. Vår bedömning är att Finlands intresse för biogas snart matchar engagemanget vi ser i övriga Skandinavien vilket är en viktig marknad för oss, säger Morgan Jansson-Ternow, vd för Greenlane Biogas AB. Styrkan med produktserien Greenlane är enkelheten, standardiseringen och priset. Processen är miljövänlig och biogasen renas enbart med vatten och är kemikaliefri. Produktserien har stor spännvidd. Minsta modellen Manuka är speciellt utformad för kommuner och avloppsreningsverk med lägre kapacitetsbehov. Motala, Katrineholm och Västervik är kommuner som har varit med och utvecklat tekniken genom sin investering i Manuka. I Örebro finns idag den största enheten Totara, anpassad för storskalig och industriell biogasproduktion, Europas största biogasanläggning i Güstrow Tyskland har fem Totara. Kanuka ,en mindre enhet kan uppgradera upp till 300 kubikmeter rågas per timme i jämförelse med Manuka som kan uppgradera upp till 80 kubikmeter rågas per timme. För mer information, kontakta: Nicholas Rundbom, AxiCom Global Technology PR, 070-266 55 38, nicholas.rundbom@axicom.se Greenlane Biogas AB är världsledande på att utveckla och leverera produktlösningar för att omvandla biogas till grön fordonsgas, ett miljövänligt alternativ till bensin och diesel och det första Svanenmärkta bilbränslet. Företaget har lett utvecklingen på området sedan början av 90-talet. Synergierna från moderkoncernen Flotech med specialisterfarenhet från gas- och kompressorindustrin är en stor styrka, då val av kompressorteknik i uppgraderingen är nyckeln till effektivitet. Vi växer både organiskt och genom samarbeten med utvalda partners och licenstagare världen över och vi är verksamma på ett stort antal marknader från Europa och Nordamerika till Asien och Oceanien. Vårt Sverigekontor ansvarar även för Europa. Tekniken används bland annat vid Europas största anläggning för biogasuppgradering i Güstrow i Tyskland. Anläggningens produktion av fordonsgas ersätter 40 miljoner liter bensin varje år vilket motsvarar ett års bränsleförbrukning för ca 34.000 nyare personbilar*. Greenlane möjliggör skiftet från icke-förnybara energikällor som fossila bränslen som olja, bensin och naturgas med en negativ inverkan på miljön. Genom att erbjuda en standardiserad och fabriksbyggd produktserie medför det både en lägre investering och effektivare konsultkostnader. Det blir ekonomiskt möjligt för kommuner och jordbruk att investera i biogasuppgradering som bidrar till en kostnadseffektiv och klimatneutral gasproduktion och ger trygg energiförsörjning. Det gör det möjligt för kommuner att nå sina miljömål om ekologisk hållbar utveckling i samhället. *Källa: Biogasportalen. Baserat på en genomsnittlig körsträcka för nyare personbil på 1500 mil per år och en genomsnittlig bensinförbrukning på 0,8 l/mil.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Finland satsar på Greenlane Biogas

2010-08-30
Greenlane Biogas AB är världsledande på att utveckla och leverera produktlösningar föra att uppgradera biogas till grön fordonsgas. I juli säkrade bolaget en order från Finländska bolaget Sarlin Oy, som bland annat levererar kompletta anläggningar för biogasproduktion. Kanuka är en av bolagets mindre enheter med konkurrenskraftig prisbild och småskalig produktion i nya produktserien Greenlane. Den kommer att installeras på orten Mäkikylä i Finland under första kvartalet 2011.

Enheten Kanuka kommer att uppgradera biogas med slam från ett avloppsreningsverk. Resultatet blir grön fordonsgas* och kan också distribueras via lokala naturgasnätet. Uppgraderingsprocessen är energisnål och bygger på en miljövänlig lösning med hög reningsgrad där biogasen uppgraderas utan kemikalier och med vanligt vatten.

* Fordonsgas det första Svanenmärkta bilbränslet

- Det är på tiden att även Finland börjar uppgradera biogas. Det här projektet är därför ett viktigt första steg inom vårt nya affärsområde och jag är glad över vårt nya samarbete med Greenlane Biogas, säger Kari Lammi, ansvarig för affärsområdet energi & miljö på Sarlin Oy.

- Det är alltid positivt att vara först på en ny marknad och jag ser fram emot ett givande samarbete mellan våra bägge företag. Vår bedömning är att Finlands intresse för biogas snart matchar engagemanget vi ser i övriga Skandinavien vilket är en viktig marknad för oss, säger Morgan Jansson-Ternow, vd för Greenlane Biogas AB.

Styrkan med produktserien Greenlane är enkelheten, standardiseringen och priset. Processen är miljövänlig och biogasen renas enbart med vatten och är kemikaliefri. Produktserien har stor spännvidd. Minsta modellen Manuka är speciellt utformad för kommuner och avloppsreningsverk med lägre kapacitetsbehov. Motala, Katrineholm och Västervik är kommuner som har varit med och utvecklat tekniken genom sin investering i Manuka. I Örebro finns idag den största enheten Totara, anpassad för storskalig och industriell biogasproduktion, Europas största biogasanläggning i Güstrow Tyskland har fem Totara. Kanuka ,en mindre enhet kan uppgradera upp till 300 kubikmeter rågas per timme i jämförelse med Manuka som kan uppgradera upp till 80 kubikmeter rågas per timme.

För mer information, kontakta: Nicholas Rundbom, AxiCom Global Technology PR, 070-266 55 38, nicholas.rundbom@axicom.se

Greenlane Biogas AB är världsledande på att utveckla och leverera produktlösningar för att omvandla biogas till grön fordonsgas, ett miljövänligt alternativ till bensin och diesel och det första Svanenmärkta bilbränslet. Företaget har lett utvecklingen på området sedan början av 90-talet. Synergierna från moderkoncernen Flotech med specialisterfarenhet från gas- och kompressorindustrin är en stor styrka, då val av kompressorteknik i uppgraderingen är nyckeln till effektivitet. Vi växer både organiskt och genom samarbeten med utvalda partners och licenstagare världen över och vi är verksamma på ett stort antal marknader från Europa och Nordamerika till Asien och Oceanien. Vårt Sverigekontor ansvarar även för Europa. Tekniken används bland annat vid Europas största anläggning för biogasuppgradering i Güstrow i Tyskland. Anläggningens produktion av fordonsgas ersätter 40 miljoner liter bensin varje år vilket motsvarar ett års bränsleförbrukning för ca 34.000 nyare personbilar*.

Greenlane möjliggör skiftet från icke-förnybara energikällor som fossila bränslen som olja, bensin och naturgas med en negativ inverkan på miljön. Genom att erbjuda en standardiserad och fabriksbyggd produktserie medför det både en lägre investering och effektivare konsultkostnader. Det blir ekonomiskt möjligt för kommuner och jordbruk att investera i biogasuppgradering som bidrar till en kostnadseffektiv och klimatneutral gasproduktion och ger trygg energiförsörjning. Det gör det möjligt för kommuner att nå sina miljömål om ekologisk hållbar utveckling i samhället.

*Källa: Biogasportalen. Baserat på en genomsnittlig körsträcka för nyare personbil på 1500 mil per år och en genomsnittlig bensinförbrukning på 0,8 l/mil.


För mer information om Sarlin Oy besök: www.sarlin.com/

För mer information om Kanuka och produktserien Greenlane klicka här.

Senaste nyheter