Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Experimentum är vinnare av Örebro kommuns interna miljöpris

https://www.klimatsmart.se/images/news/miljoprisetorebro250x163.jpg

Örebro kommuns interna miljöpris går i år till Experimentum, Varberga förskolor, för deras innovativa arbete att förvandla skräp till en resurs, och sitt engagemang kring hållbar utveckling. Priset delades ut vid en prisceremoni i samband med kommunfullmäktiges sammanträde 18 december. Örebro kommun delar sedan 1995 ut ett internt miljöpris. Priset går till en person, en verksamhet eller ett bolag inom den kommunala organisationen som på ett utmärkande sätt arbetar för en bättre miljö. Utifrån de nomineringar som kommit in har en enad jury utsett en vinnare, Experimentum, Varberga förskolor. I motiveringen står bland annat: "Experimentum bedriver en verksamhet som på ett innovativt och framsynt vis blir en naturlig del av många barns vardag. Genom att skapa utrymme för barnen att med hjälp av sin egen kreativitet och idérikedom ta sig an sådant som vi annars betraktar som skräp, skapas en lärandemiljö med innefattande miljövinster. Barnen får inte bara utlopp för sin skapandekraft, utan lär sig också att se på saker med nya ögon, utforska och våga tänka nytt, samt får förståelse för resursanvändning och återvinning." "Pedagogerna på Experimentum visar på engagemang och intresse för hållbar utveckling och ett mod till att utmana de samhällsrådande normerna. Tidigare skräp har fått en ny betydelse och är numera en resurs som med hjälp av fantasin kan bli såväl spindlar och blommor som rymdraketer och slott. I tider av teknikfixering behövs en motvikt, likt Experimentum, där handens arbete blir det centrala." I motiveringen nämns också barnens påverkan på sina föräldrar och mor- och farföräldrar, samt att Experimentum är en god förebild som andra förskolor kan inspireras av. Priset på 10 000 kronor att använda i det fortsatta miljöarbetet delades ut under en prisceremoni vid kommunfullmäktiges sammanträde 18 december. Hedersomnämnande Juryn delade även ut ett hedersomnämnande till Hans Andersson och Hans Kreü för deras arbete med att använda liar som verktyg på grönområdena kring Naturens hus "för deras innovativitet och mod att tänka annorlunda och tillvarata gammal teknik som gynnar människa och miljö." Nominera till det externa miljöpriset 2013: Örebro kommun delar årligen även ut ett externt miljöpris till en person, organisation eller ett företag i Örebro kommun. Sista dag att nominera är 23 december.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Experimentum är vinnare av Örebro kommuns interna miljöpris

2013-12-18
Örebro kommuns interna miljöpris går i år till Experimentum, Varberga förskolor, för deras innovativa arbete att förvandla skräp till en resurs, och sitt engagemang kring hållbar utveckling. Priset delades ut vid en prisceremoni i samband med kommunfullmäktiges sammanträde 18 december.

Örebro kommun delar sedan 1995 ut ett internt miljöpris. Priset går till en person, en verksamhet eller ett bolag inom den kommunala organisationen som på ett utmärkande sätt arbetar för en bättre miljö.

Utifrån de nomineringar som kommit in har en enad jury utsett en vinnare, Experimentum, Varberga förskolor. I motiveringen står bland annat:

"Experimentum bedriver en verksamhet som på ett innovativt och framsynt vis blir en naturlig del av många barns vardag. Genom att skapa utrymme för barnen att med hjälp av sin egen kreativitet och idérikedom ta sig an sådant som vi annars betraktar som skräp, skapas en lärandemiljö med innefattande miljövinster. Barnen får inte bara utlopp för sin skapandekraft, utan lär sig också att se på saker med nya ögon, utforska och våga tänka nytt, samt får förståelse för resursanvändning och återvinning."

"Pedagogerna på Experimentum visar på engagemang och intresse för hållbar utveckling och ett mod till att utmana de samhällsrådande normerna. Tidigare skräp har fått en ny betydelse och är numera en resurs som med hjälp av fantasin kan bli såväl spindlar och blommor som rymdraketer och slott. I tider av teknikfixering behövs en motvikt, likt Experimentum, där handens arbete blir det centrala."

I motiveringen nämns också barnens påverkan på sina föräldrar och mor- och farföräldrar, samt att Experimentum är en god förebild som andra förskolor kan inspireras av.

Priset på 10 000 kronor att använda i det fortsatta miljöarbetet delades ut under en prisceremoni vid kommunfullmäktiges sammanträde 18 december.
Hedersomnämnande

Juryn delade även ut ett hedersomnämnande till Hans Andersson och Hans Kreü för deras arbete med att använda liar som verktyg på grönområdena kring Naturens hus "för deras innovativitet och mod att tänka annorlunda och tillvarata gammal teknik som gynnar människa och miljö."

Nominera till det externa miljöpriset 2013:
Örebro kommun delar årligen även ut ett externt miljöpris till en person, organisation eller ett företag i Örebro kommun. Sista dag att nominera är 23 december.

Här kan du läsa mer om hur du nominerar:
www.orebro.se/3900.html
Foto: Örebro kommun

Senaste nyheter