Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Energifrukost med Svensk Energi 26/3

https://www.klimatsmart.se/images/news/svensk-energilogoc.gif

Kraftproducenterna i Europa har lovat EU att all elproduktion ska vara klimatneutral till år 2050. Det är ett viktigt åtagande och en stor utmaning – i synnerhet som fossila bränslen står för drygt 50 procent av elproduktionen idag inom EU. Även den svenska regeringen har en motsvarande ambition för hela samhället: ”Inga nettoutsläpp till atmosfären från år 2050”. Den svenska elproduktionen är redan idag i stort sett klimatneutral, eftersom cirka 97 procent av elproduktionen inte avger utsläpp som förvärrar växthuseffekten. Skälet till det är vattenkraften och kärnkraften. Men våra större aktörer finns på en internationell marknad där kolet fortfarande har en viktig roll. Vattenfall är en av de stora aktörerna internationellt för att förverkliga den s k CCS-tekniken – infångning och lagring av koldioxid. Lars G Josefsson, Vattenfall, är ordförande i Eurelectric, den europeiska branschföreningen för Europas elföretag. Ett 70-tal koncernchefer har skrivit på ett åtagande att arbeta för en europeisk kraftindustri som är klimatneutral till år 2050. Dessa representerar merparten av kraftindustrin. Svensk Energi bjuder in till en energifrukost om detta med Lars G Josefsson, Vattenfalls avgående koncernchef. Han kommer bl a att presentera Eurelectrics 2050-studie:”Power Choices: Pathways to Carbon-Neutral Electricity in Europe by 2050”. Vad måste göras redan idag för att nå målet? Tid: Fredagen den 26 mars kl 09.15-10.30 Plats: World Trade Center, lokal Sydney, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm Medverkande: Lars G Josefsson, Vattenfall, ordförande i Eurelectric. Anders Wijkman, Tällberg Foundation. John Scowcroft, Head of Environment & Sustainable Development Policy Committee, Eurelectric. Frukostbuffén står uppdukad från kl 8.30. Vi vore tacksamma för en snabb bekräftelse på närvaro till Marita Maca, 08-677 26 36, marita.maca@svenskenergi.se. Välkomna! Kalle Karlsson Informationschef Svensk Energi- Swedenergy - AB, 101 53 Stockholm, 08-677 25 00.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Energifrukost med Svensk Energi 26/3

2010-03-25
Kraftproducenterna i Europa har lovat EU att all elproduktion ska vara klimatneutral till år 2050. Det är ett viktigt åtagande och en stor utmaning – i synnerhet som fossila bränslen står för drygt 50 procent av elproduktionen idag inom EU. Även den svenska regeringen har en motsvarande ambition för hela samhället: ”Inga nettoutsläpp till atmosfären från år 2050”.

Den svenska elproduktionen är redan idag i stort sett klimatneutral, eftersom cirka 97 procent av elproduktionen inte avger utsläpp som förvärrar växthuseffekten. Skälet till det är vattenkraften och kärnkraften. Men våra större aktörer finns på en internationell marknad där kolet fortfarande har en viktig roll. Vattenfall är en av de stora aktörerna internationellt för att förverkliga den s k CCS-tekniken – infångning och lagring av koldioxid.

Lars G Josefsson, Vattenfall, är ordförande i Eurelectric, den europeiska branschföreningen för Europas elföretag. Ett 70-tal koncernchefer har skrivit på ett åtagande att arbeta för en europeisk kraftindustri som är klimatneutral till år 2050. Dessa representerar merparten av kraftindustrin.

Svensk Energi bjuder in till en energifrukost om detta med Lars G Josefsson, Vattenfalls avgående koncernchef. Han kommer bl a att presentera Eurelectrics 2050-studie:”Power Choices: Pathways to Carbon-Neutral Electricity in Europe by 2050”. Vad måste göras redan idag för att nå målet?

Tid: Fredagen den 26 mars kl 09.15-10.30

Plats: World Trade Center, lokal Sydney, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm

Medverkande:
Lars G Josefsson, Vattenfall, ordförande i Eurelectric.
Anders Wijkman, Tällberg Foundation.
John Scowcroft, Head of Environment & Sustainable Development Policy Committee, Eurelectric.

Frukostbuffén står uppdukad från kl 8.30. Vi vore tacksamma för en snabb bekräftelse på närvaro till Marita Maca, 08-677 26 36, marita.maca@svenskenergi.se.

Välkomna!
Kalle Karlsson
Informationschef

Svensk Energi- Swedenergy - AB, 101 53 Stockholm, 08-677 25 00.

Senaste nyheter