Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

COWI står för planering av nytt kontorshus på Lindholmen

https://www.klimatsmart.se/images/news/cowi-byggnad250x167.jpg

Mitt i det kunskapsintensiva Lindholmen Science Park i Göteborg planerar Eklandia att uppföra en helt ny, miljöklassad kontorsfastighet: Blenda. Byggnaden kommer ha en glasfasad mot vattnet och ska BREEAM-certifieras till nivå excellent. COWI har fått uppdraget att utföra förprojektering av byggnadskonstruktionen och bistår även med BREEAM-certifieringen med utredningar kring den ekologiska mångfalden på platsen. Flera av Sveriges mest framstående företag inom bland annat IT, fordonsutveckling, media och design finns representerade på Lindholmen, liksom Chalmers och Göteborgs universitet. Eklandias nya kontorshus kommer bestå av cirka 9000 m2 och sex våningar med en glasfasad som öppnar upp byggnaden mot vattnet. Beräknad inflyttning är oktober 2016. Byggnaden kommer att utföras med två källarvåningar under mark och grundläggningen sker fyra meter under den normala vattennivån i Göta Älv. – Det är ett mycket roligt uppdrag med hög ambitionsnivå inom byggnadens kvaliteter och miljöprofil. Samtidigt finns det utmaningar att ta hänsyn till: stora vattentryck och djupa schakter mellan befintliga byggnader och kajkonstruktioner ger utmaningar i att lösa grundläggning, källare och spontkonstruktion, säger Johan Ström, uppdragsansvarig på COWI.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Senaste nyheter