Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Sverige satsar 10 miljarder på grön återhämtning

https://www.klimatsmart.se/images/news/REgerinskansiliet.jpg

Den globala uppvärmningen fortsätter utan hänsyn till coronakrisen. Klimatförändringarna förblir vår generations ödesfråga. Därför föreslår regeringen 9,7 miljarder kronor i satsningar på grön återhämtning i budgetpropositionen för 2021. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Hela Sverige har kraftsamlat för att klara av det nya coronaviruset och minska smittspridningen. Det är nu avgörande med en grön omställning som utgångspunkt för återhämtningen efter krisen. Investeringar i industrins klimatomställning, hållbara transporter och biologisk mångfald ska bidra till att vi tar oss ur krisen. Investeringar i klimatneutrala och giftfria cirkulära lösningar i hela landet minskar koldioxidutsläpp, lägger grunden för nya jobb och stärker vår konkurrenskraft. Nya jobb genom industrins omställning: Regeringen föreslår flera stora industrisatsningar i budgetpropositionen för 2021 som kan minska utsläppen, skapa nya jobb och stärka konkurrenskraften. Med offentliga investeringar i grön omställning skapar vi jobb i hela Sverige och lägger grunden för industrins omställning. Med hjälp av gröna kreditgarantier kan staten främja stora industriinvesteringar som bidrar till att nå målen i miljömålssystemet och det klimatpolitiska ramverket. Industriklivet utvecklas och breddas för att möjliggöra fler investeringar i anläggningar som minskar utsläppen inom industrin och bidrar till omställningen till ett fossilfritt och cirkulärt samhälle. Genom kortare handläggningstider för utbyggnad av elnäten och fullständig skattebefrielse för fler aktörer som producerar egen el inkluderas också fler i omställningen. Ökad biologisk mångfald och andra insatser för Sveriges natur: En miljon arter riskerar att utrotas från jordens yta. I Sverige har antalet arter som riskerar att försvinna ökat med 11 procent de senaste fem åren. Denna kris försämrar förutsättningarna för mänskligt liv på vår planet och förstärks av klimatförändringarna. Regeringen föreslår en satsning på Sveriges natur. Satsningen ska bland annat bidra till att hejda artutrotningen och omfattar åtgärder för att skydda och sköta värdefull natur samt stärka arbetet för rent hav och vatten. Bland annat ingår medel för ett hållbart fiske med stopp för bottentrålning i skyddade områden. Möjlighet till begränsade undantag kan ges i förvaltningsplanen. En del av regeringens satsning går också till att restaurera våtmarker. Utsläpp från dikade torvmarker, som tidigare var våtmarker, står för 11 miljoner ton koldioxidekvivalenter, alltså mer än Sveriges personbilstrafik. Genom att restaurera våtmarker förhindrar man att klimatgaserna släpps ut i atmosfären – så att naturen gör klimatjobbet åt oss. Hållbara transporter minskar utsläppen: Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser, och utsläppen behöver minska i betydligt snabbare takt fram till 2030. Regeringen föreslår satsningar i budgetpropositionen för 2021 för att det ska bli enklare för både privatpersoner och företag att minska utsläppen. Omställningen till en fossilfri fordonsflotta stärks genom förändringar av bonus–malus-systemet. Reduktionsplikten skärps så att mer förnybara drivmedel blandas in i bensin och diesel, och så att långsiktiga förutsättningar skapas för produktion av svenska biodrivmedel. Det görs en storsatsning på järnvägen genom ökat underhåll. För att fortsätta bidra till en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg föreslår regeringen att miljökompensationen förlängs och vidareutvecklas. Green Cargo har i dagsläget en utmanande finansiell situation som ytterligare försvårats av den pågående pandemin. Green Cargo ges ett kapitaltillskott för att nödvändiga investeringar ska kunna genomföras och säkra långsiktig stabilitet och lönsamhet i bolaget. Kapitaltillskottet ges mot bakgrund av den miljökompensation för godstransporter på järnväg som samtidigt föreslås för riksdagen. Energieffektivisering i bostäder: Regeringen bedömer att det fortsatt krävs stora investeringar för att uppnå både förbättrad energiprestanda och åtgärda renoveringsbehovet i det befintliga byggnadsbeståndet. Därför skjuter nu regeringen till 900 miljoner kronor för 2021 till ett nytt stöd för energieffektivisering och renovering av flerbostadshus. Insatser för lokal grön omställning: Regeringen föreslår satsningar för att stödja det lokala och regionala arbetet för grön omställning. I detta ingår bland annat kommunal energi- och klimatrådgivning samt åtgärder för att minska risk för ras och skred. Förbättrade klimatberäkningar och internationellt klimatarbete: Regeringen föreslår även satsningar för att stödja det nationella och internationella miljö- och klimatarbetet i budgetpropositionen för 2021.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Sverige satsar 10 miljarder på grön återhämtning

2020-09-14
Den globala uppvärmningen fortsätter utan hänsyn till coronakrisen. Klimatförändringarna förblir vår generations ödesfråga. Därför föreslår regeringen 9,7 miljarder kronor i satsningar på grön återhämtning i budgetpropositionen för 2021. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Hela Sverige har kraftsamlat för att klara av det nya coronaviruset och minska smittspridningen. Det är nu avgörande med en grön omställning som utgångspunkt för återhämtningen efter krisen. Investeringar i industrins klimatomställning, hållbara transporter och biologisk mångfald ska bidra till att vi tar oss ur krisen. Investeringar i klimatneutrala och giftfria cirkulära lösningar i hela landet minskar koldioxidutsläpp, lägger grunden för nya jobb och stärker vår konkurrenskraft.

Nya jobb genom industrins omställning:

Regeringen föreslår flera stora industrisatsningar i budgetpropositionen för 2021 som kan minska utsläppen, skapa nya jobb och stärka konkurrenskraften. Med offentliga investeringar i grön omställning skapar vi jobb i hela Sverige och lägger grunden för industrins omställning.

Med hjälp av gröna kreditgarantier kan staten främja stora industriinvesteringar som bidrar till att nå målen i miljömålssystemet och det klimatpolitiska ramverket. Industriklivet utvecklas och breddas för att möjliggöra fler investeringar i anläggningar som minskar utsläppen inom industrin och bidrar till omställningen till ett fossilfritt och cirkulärt samhälle.

Genom kortare handläggningstider för utbyggnad av elnäten och fullständig skattebefrielse för fler aktörer som producerar egen el inkluderas också fler i omställningen.

Ökad biologisk mångfald och andra insatser för Sveriges natur:

En miljon arter riskerar att utrotas från jordens yta. I Sverige har antalet arter som riskerar att försvinna ökat med 11 procent de senaste fem åren. Denna kris försämrar förutsättningarna för mänskligt liv på vår planet och förstärks av klimatförändringarna.

Regeringen föreslår en satsning på Sveriges natur. Satsningen ska bland annat bidra till att hejda artutrotningen och omfattar åtgärder för att skydda och sköta värdefull natur samt stärka arbetet för rent hav och vatten. Bland annat ingår medel för ett hållbart fiske med stopp för bottentrålning i skyddade områden. Möjlighet till begränsade undantag kan ges i förvaltningsplanen.

En del av regeringens satsning går också till att restaurera våtmarker. Utsläpp från dikade torvmarker, som tidigare var våtmarker, står för 11 miljoner ton koldioxidekvivalenter, alltså mer än Sveriges personbilstrafik. Genom att restaurera våtmarker förhindrar man att klimatgaserna släpps ut i atmosfären – så att naturen gör klimatjobbet åt oss.

Hållbara transporter minskar utsläppen:

Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser, och utsläppen behöver minska i betydligt snabbare takt fram till 2030. Regeringen föreslår satsningar i budgetpropositionen för 2021 för att det ska bli enklare för både privatpersoner och företag att minska utsläppen.

Omställningen till en fossilfri fordonsflotta stärks genom förändringar av bonus–malus-systemet. Reduktionsplikten skärps så att mer förnybara drivmedel blandas in i bensin och diesel, och så att långsiktiga förutsättningar skapas för produktion av svenska biodrivmedel. Det görs en storsatsning på järnvägen genom ökat underhåll. För att fortsätta bidra till en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg föreslår regeringen att miljökompensationen förlängs och vidareutvecklas.

Green Cargo har i dagsläget en utmanande finansiell situation som ytterligare försvårats av den pågående pandemin. Green Cargo ges ett kapitaltillskott för att nödvändiga investeringar ska kunna genomföras och säkra långsiktig stabilitet och lönsamhet i bolaget. Kapitaltillskottet ges mot bakgrund av den miljökompensation för godstransporter på järnväg som samtidigt föreslås för riksdagen.

Energieffektivisering i bostäder:

Regeringen bedömer att det fortsatt krävs stora investeringar för att uppnå både förbättrad energiprestanda och åtgärda renoveringsbehovet i det befintliga byggnadsbeståndet. Därför skjuter nu regeringen till 900 miljoner kronor för 2021 till ett nytt stöd för energieffektivisering och renovering av flerbostadshus.

Insatser för lokal grön omställning:

Regeringen föreslår satsningar för att stödja det lokala och regionala arbetet för grön omställning. I detta ingår bland annat kommunal energi- och klimatrådgivning samt åtgärder för att minska risk för ras och skred.

Förbättrade klimatberäkningar och internationellt klimatarbete:

Regeringen föreslår även satsningar för att stödja det nationella och internationella miljö- och klimatarbetet i budgetpropositionen för 2021.

Senaste nyheter