Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Borlänge Energi uppgraderar biogas med stöd från Klimatklivet

https://www.klimatsmart.se/images/news/dalarnaslansstyrelse-annika-varghans220x275.jpg

Biogas är en förnybar gas som framställs av organiskt nedbrytningsbart material. Produktionen av biogas, som sker på flera avloppsreningsverk i Dalarna, innebär att vi tar hand om vårt eget avfall samtidigt som vi skapar miljövänlig energi. Nu får Borlänge Energi 9,4 miljoner kronor i stöd från Klimatklivet för uppgradering av sin biogas till fordonsgas vid det kommunala reningsverket i Fagersta by. Ur miljösynpunkt har biogasen stora fördelar då det är ett 100 procent förnybart bränsle. En vanlig miljöbil får högst släppa ut 120 gram koldioxid per kilometer. Kör du på ren biogas, Biogas 100, släpper du bara ut mellan 8 till 15 gram. I Fagersta by har Borlänge Energi tidigare gjort el och värme av biogasen som produceras från avloppsslammet. Nu vill man istället uppgradera biogasen till fordonsgas med en högre metanhalt. Gasen ska både användas internt för Borlänge Energis fordon och samtidigt fylla på mobila gaslager för transport till externa kunder och publika gas-tankställen. - Än så länge finns bara en biogas-mack i Dalarna, i Borlänge. Men i och med Klimatklivets tidigare beslut om stöd till Nordic Gas Solutions, planeras en biogas-mack även i Falun. Vi hoppas nu att Borlänge Energis byggande av Dalarnas första anläggning för produktion av fordonsgas kan stimulera till fler biogas-bilar här i länet, säger Annika Varghans, klimatstrateg på Länsstyrelsen i Dalarnas län. Hela investeringen är på nästan 21 miljoner och Borlänge Energi har fått beslut om stöd för 45 procent av investeringen från Klimatklivet. En åtgärd som beräknas spara över 19 000 ton koldioxid. - Vi är mycket glada över stödet! Utan klimatklivet hade vi inte kunnat göra den här satsningen i dagsläget. Vi ser detta som ett ytterligare steg mot ett hållbart samhälle och att vi kan bidra till en fossilfri fordonsflotta, säger Lars Larsson, vd på Borlänge Energi. För mer information kontakta: Annika Varghans, energi- och klimatstrateg, Länsstyrelsen i Dalarnas län E-post: annika.varghans@lansstyrelsen.se Telefon: 010 225 04 80 Bakgrund Klimatklivet: Totalt fördelas 3,5 miljarder kronor under perioden 2015-2020, vilket tillsammans med stödmottagarnas investeringar innebär 8 miljarder till klimatåtgärder på lokal nivå. Dalarna har sedan starten 2015 fått drygt 41 miljoner i stöd fördelat på 48 beviljade projekt. Länsstyrelsen har i uppdrag att hantera ansökningarna till Klimatklivet, medan Naturvårdsverket fattar beslut om vilka investeringar som ges stöd. Pengarna går till klimatinvesteringar i exempelvis i kommuner, företag, bostadsrättsföreningar eller landsting (inte till privatpersoner). Det gäller alla typer av klimatinvesteringar som energikonverteringar, laddstationer för elbilar, fjärrvärme och minskade lustgasutsläpp m.m.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Borlänge Energi uppgraderar biogas med stöd från Klimatklivet

2018-01-02
Annika Varghans, energi- och klimatstrateg
Biogas är en förnybar gas som framställs av organiskt nedbrytningsbart material. Produktionen av biogas, som sker på flera avloppsreningsverk i Dalarna, innebär att vi tar hand om vårt eget avfall samtidigt som vi skapar miljövänlig energi.

Nu får Borlänge Energi 9,4 miljoner kronor i stöd från Klimatklivet för uppgradering av sin biogas till fordonsgas vid det kommunala reningsverket i Fagersta by.

Ur miljösynpunkt har biogasen stora fördelar då det är ett 100 procent förnybart bränsle. En vanlig miljöbil får högst släppa ut 120 gram koldioxid per kilometer. Kör du på ren biogas, Biogas 100, släpper du bara ut mellan 8 till 15 gram.

I Fagersta by har Borlänge Energi tidigare gjort el och värme av biogasen som produceras från avloppsslammet. Nu vill man istället uppgradera biogasen till fordonsgas med en högre metanhalt.

Gasen ska både användas internt för Borlänge Energis fordon och samtidigt fylla på mobila gaslager för transport till externa kunder och publika gas-tankställen.

- Än så länge finns bara en biogas-mack i Dalarna, i Borlänge. Men i och med Klimatklivets tidigare beslut om stöd till Nordic Gas Solutions, planeras en biogas-mack även i Falun. Vi hoppas nu att Borlänge Energis byggande av Dalarnas första anläggning för produktion av fordonsgas kan stimulera till fler biogas-bilar här i länet, säger Annika Varghans, klimatstrateg på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Hela investeringen är på nästan 21 miljoner och Borlänge Energi har fått beslut om stöd för 45 procent av investeringen från Klimatklivet. En åtgärd som beräknas spara över 19 000 ton koldioxid.

- Vi är mycket glada över stödet! Utan klimatklivet hade vi inte kunnat göra den här satsningen i dagsläget. Vi ser detta som ett ytterligare steg mot ett hållbart samhälle och att vi kan bidra till en fossilfri fordonsflotta, säger Lars Larsson, vd på Borlänge Energi.

För mer information kontakta:
Annika Varghans, energi- och klimatstrateg, Länsstyrelsen i Dalarnas län
E-post: annika.varghans@lansstyrelsen.se
Telefon: 010 225 04 80

Bakgrund Klimatklivet:
Totalt fördelas 3,5 miljarder kronor under perioden 2015-2020, vilket tillsammans med stödmottagarnas investeringar innebär 8 miljarder till klimatåtgärder på lokal nivå.

Dalarna har sedan starten 2015 fått drygt 41 miljoner i stöd fördelat på 48 beviljade projekt. Länsstyrelsen har i uppdrag att hantera ansökningarna till Klimatklivet, medan Naturvårdsverket fattar beslut om vilka investeringar som ges stöd.

Pengarna går till klimatinvesteringar i exempelvis i kommuner, företag, bostadsrättsföreningar eller landsting (inte till privatpersoner). Det gäller alla typer av klimatinvesteringar som energikonverteringar, laddstationer för elbilar, fjärrvärme och minskade lustgasutsläpp m.m.

Senaste nyheter