Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Axfood minskar elanvändning med 18 miljoner kWh

https://www.klimatsmart.se/images/news/axfood-asa-domeij-250x333.jpg

Släckt fasadbelysning, optimering av kylar, frysar, ugnar och grillar – och ökat tempo i omställning till LED-belysning. Det är bara några av de många åtgärder som Axfoods egenägda butiker inom Willys, Hemköp, Snabbgross och Eurocash nu tar till för att minska elanvändningen. Tillsammans beräknas detta minska elförbrukningen hos butikerna med närmare 18 miljoner kWh, motsvarande nästan 8 procent av butikernas elförbrukning. Axfood accelererar nu effektiviseringen av elanvändningen inom koncernen, och vidtar kraftfulla åtgärder för att minska elförbrukningen – och därmed minska risken för effektbrist och planerade driftstopp av elnätet i vinter. Genom att bidra till en lägre elförbrukning kan priserna för el också sänkas för både hushåll och företag. – Vi står inför en situation i vinter där Sverige riskerar både effektbrist och att delar av elnätet måste stängas av, och där vi inte vet hur höga elpriserna kan bli. Då är det viktigt att alla drar sitt strå till stacken, och gör det som är möjligt för att spara in på elen. Om alla bidrar kan vi faktiskt undvika både effektbrist och driftstörningar, och dessutom sänka priset på el för alla, säger Axfoods hållbarhetschef Åsa Domeij. I de egenägda butikerna inom Willys, Hemköp, Snabbgross och Eurocash beräknas de extra åtgärder som nu genomförs minska elanvändningen med upp till omkring 18 miljoner kWh, vilket motsvarar nära 8 procent av butikernas elförbrukning. Det handlar om både små och stora energibesparande åtgärder som nu bidrar till att minska elanvändningen både på kort och lång sikt, och utifrån varje butiks förutsättningar. Exempelvis optimeras temperaturen för och användningen av kylar, frysar, lagerutrymmen, e-handelsskåp, ugnar och grillar. Men också funktioner som under perioder kan stängas ned, som exempelvis fasad, utomhus- och parkeringsbelysning. Dessutom ökas takten i omställningen till LED-belysning. Bland de konkreta åtgärder som nu vidtas finns bland annat: • Minska användandet av fristående plug-in-kylar. • Optimera temperaturinställningen av kylrum, kylar och utrymmen där kylningen inte är nödvändig eller kan justeras, som exempelvis e-handelsskåp och e-handelskylrum. • Minska drifttiden och optimera användandet av bakugnar och grillar. • Släcka fasad-, utomhus- och parkeringsbelysning. • Justera drifttider för ventilation. • Öka takten i konvertering till LED-belysning. • Extra fokus på dagliga energibesparande rutiner som stängning av portar, rengöring och underhåll av entréer, fläktar, kyldiskar, med mera. Arbetet har redan inletts för att så snabbt som möjligt minska elanvändningen, men kommer successivt att fortsätta även under nästa år. Enligt en rapport från forskningsföretaget Energiforsk skulle elpriserna i Sverige kunna halveras om EU-länderna lyckades minska elanvändningen med 10 procent. – Energifrågor står alltid högt på agendan när det gäller våra butiksetableringar, både för nya butiker och när vi förnyar befintliga butiker. Vi har länge jobbat med att systematiskt minska vår elanvändning över tid. Det känns extra viktigt att vi nu sätter in extra åtgärder och ökar tempot i det här arbetet, säger Axfoods etableringschef Thomas Gäreskog.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Axfood minskar elanvändning med 18 miljoner kWh

2022-10-28
Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood
Släckt fasadbelysning, optimering av kylar, frysar, ugnar och grillar – och ökat tempo i omställning till LED-belysning. Det är bara några av de många åtgärder som Axfoods egenägda butiker inom Willys, Hemköp, Snabbgross och Eurocash nu tar till för att minska elanvändningen. Tillsammans beräknas detta minska elförbrukningen hos butikerna med närmare 18 miljoner kWh, motsvarande nästan 8 procent av butikernas elförbrukning.

Axfood accelererar nu effektiviseringen av elanvändningen inom koncernen, och vidtar kraftfulla åtgärder för att minska elförbrukningen – och därmed minska risken för effektbrist och planerade driftstopp av elnätet i vinter. Genom att bidra till en lägre elförbrukning kan priserna för el också sänkas för både hushåll och företag.

– Vi står inför en situation i vinter där Sverige riskerar både effektbrist och att delar av elnätet måste stängas av, och där vi inte vet hur höga elpriserna kan bli. Då är det viktigt att alla drar sitt strå till stacken, och gör det som är möjligt för att spara in på elen. Om alla bidrar kan vi faktiskt undvika både effektbrist och driftstörningar, och dessutom sänka priset på el för alla, säger Axfoods hållbarhetschef Åsa Domeij.

I de egenägda butikerna inom Willys, Hemköp, Snabbgross och Eurocash beräknas de extra åtgärder som nu genomförs minska elanvändningen med upp till omkring 18 miljoner kWh, vilket motsvarar nära 8 procent av butikernas elförbrukning.

Det handlar om både små och stora energibesparande åtgärder som nu bidrar till att minska elanvändningen både på kort och lång sikt, och utifrån varje butiks förutsättningar. Exempelvis optimeras temperaturen för och användningen av kylar, frysar, lagerutrymmen, e-handelsskåp, ugnar och grillar. Men också funktioner som under perioder kan stängas ned, som exempelvis fasad, utomhus- och parkeringsbelysning. Dessutom ökas takten i omställningen till LED-belysning.

Bland de konkreta åtgärder som nu vidtas finns bland annat:
• Minska användandet av fristående plug-in-kylar.
• Optimera temperaturinställningen av kylrum, kylar och utrymmen där kylningen inte är nödvändig eller kan justeras, som exempelvis e-handelsskåp och e-handelskylrum.
• Minska drifttiden och optimera användandet av bakugnar och grillar.
• Släcka fasad-, utomhus- och parkeringsbelysning.
• Justera drifttider för ventilation.
• Öka takten i konvertering till LED-belysning.
• Extra fokus på dagliga energibesparande rutiner som stängning av portar, rengöring och underhåll av entréer, fläktar, kyldiskar, med mera.

Arbetet har redan inletts för att så snabbt som möjligt minska elanvändningen, men kommer successivt att fortsätta även under nästa år. Enligt en rapport från forskningsföretaget Energiforsk skulle elpriserna i Sverige kunna halveras om EU-länderna lyckades minska elanvändningen med 10 procent.

– Energifrågor står alltid högt på agendan när det gäller våra butiksetableringar, både för nya butiker och när vi förnyar befintliga butiker. Vi har länge jobbat med att systematiskt minska vår elanvändning över tid. Det känns extra viktigt att vi nu sätter in extra åtgärder och ökar tempot i det här arbetet, säger Axfoods etableringschef Thomas Gäreskog.
Källa: Axfood

Senaste nyheter