Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Årets första klimatcertifierade hallon och blåbär

https://www.klimatsmart.se/images/news/svensktsigill-hallon250x217.jpg

Nu finns årets första klimatcertifierade hallon och blåbär i butik! - Vår inriktning är att odla med minsta möjliga energiåtgång. Växthusen värms med förnyelsebar energi. Våra bär odlas med biologisk kontroll av skadedjur vilket betyder att de är helt utan bekämpningsmedelsrester, säger Karin Nilsson i Ingelstorp. Bären kyls ner till 2-4 plusgrader direkt efter skörd och transporteras sedan till kund i obruten kylkedja. Detta gör vi för bästa hållbarhet och kvalitet. Karin och Jonny Nilsson har under alla år som bärodlare strävat efter att använda så lite energi som möjligt. Idag använder de endast en fjärdedel av den energi som de förbrukade vid starten 1976. Dessutom är mer än 95 % av den totala energiförbrukningen förnyelsebar, dvs mindre än 5% fossila bränslen. Detta har medfört att Ingelstorp Trädgård nu kunnat bli Klimatcertifierade enligt Svenskt Sigill. - Det gläder oss mycket att vi på detta sätt kan bidra till minskad klimatpåverkan, med bibehållen kvalitet på vår erkänt goda bär, säger Johnny. Förutom hallon och blåbär odlar vi också en mindre del björnbär samt vita och röda vinbär - samtliga är givetvis klimatcertifierade. Svenskt Sigills Klimatcertifiering bygger på att odlaren har genomfört åtgärder för att minska klimatpåverkan, och att ett certifieringsorgan kontrollerar att alla regler är uppfyllda så att konsumenten kan vara trygg i att det är ett klokt val för både klimatet och miljön. Klimatcertifieringen har utvecklats gemensamt av Sigill Kvalitetssystem AB och KRAV. För mer information, kontakta:
 Karin & Johnny Nilsson, Ingelstorp Trädgård
, 0411-52 26 90

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Årets första klimatcertifierade hallon och blåbär

2014-06-13
Klimatcertifierade svenska hallon
Nu finns årets första klimatcertifierade hallon och blåbär i butik!

- Vår inriktning är att odla med minsta möjliga energiåtgång. Växthusen värms med förnyelsebar energi. Våra bär odlas med biologisk kontroll av skadedjur vilket betyder att de är helt utan bekämpningsmedelsrester, säger Karin Nilsson i Ingelstorp. Bären kyls ner till 2-4 plusgrader direkt efter skörd och transporteras sedan till kund i obruten kylkedja. Detta gör vi för bästa hållbarhet och kvalitet.

Karin och Jonny Nilsson har under alla år som bärodlare strävat efter att använda så lite energi som möjligt. Idag använder de endast en fjärdedel av den energi som de förbrukade vid starten 1976. Dessutom är mer än 95 % av den totala energiförbrukningen förnyelsebar, dvs mindre än 5% fossila bränslen. Detta har medfört att Ingelstorp Trädgård nu kunnat bli Klimatcertifierade enligt Svenskt Sigill.

- Det gläder oss mycket att vi på detta sätt kan bidra till minskad klimatpåverkan, med bibehållen kvalitet på vår erkänt goda bär, säger Johnny. Förutom hallon och blåbär odlar vi också en mindre del björnbär samt vita och röda vinbär - samtliga är givetvis klimatcertifierade.

Svenskt Sigills Klimatcertifiering bygger på att odlaren har genomfört åtgärder för att minska klimatpåverkan, och att ett certifieringsorgan kontrollerar att alla regler är uppfyllda så att konsumenten kan vara trygg i att det är ett klokt val för både klimatet och miljön. Klimatcertifieringen har utvecklats gemensamt av Sigill Kvalitetssystem AB och KRAV.

För mer information, kontakta:

Karin & Johnny Nilsson, Ingelstorp Trädgård
, 0411-52 26 90
Foto: Karin Nilsson, Ingelstorp Trädgård


Senaste nyheter