Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Priset på utsläppsrätter når 100 euro per ton

https://www.klimatsmart.se/images/news/mp-jakop-dalunde250x229.jpg

EU:s enskilt viktigaste instrument i klimatpolitiken är utsläppshandeln. Så sent som julen 2020 passerades det dåvarande rekordet på 30 euro per ton koldioxid och i maj 2021 passerades för första gången 50 euro per ton. Sedan dess har priset för det mesta legat runt 40-80 euro. För första gången någonsin kostar det nu över 100 euro att släppa ut ett ton koldioxid, då priset runt 13:00-tiden på tisdagen 21 februari 2023 var uppe på 104 euro och 80 cent. Jakop Dalunde, EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna kommenterar: – Den fossila erans dagar är räknade, framtiden är förnybar. När det kostar att släppa ut koldioxid så skapar vi starka incitament för Europas industrier att ställa om till förnybara och innovativa tekniker, säger Jakop Dalunde, Europaparlamentariker – Det här är en fantastisk utveckling och visar att utsläppshandeln äntligen fungerar som det är tänkt. Enligt bedömare förväntas snittpriset ligga på runt 80 euro under 2023 och runt 95 euro under 2024, men det är möjligt att de prognoserna nu slås, säger Jakop Dalunde, Europaparlamentariker – Nu under våren kommer Europaparlamentet rösta om överenskommelsen om en revidering av utsläppshandeln. Även om vi gröna hade velat gå ännu längre så är det otroligt viktigt att vi nu får igenom den skärpning av systemet som gör så att EU kan nå nollutsläpp inom industrin till runt 2038 säger Jakop Dalunde. Bakgrund, det här är EU:s utsläppshandelssystem: Utsläppshandeln, EU ETS, är den europeiska motsvarigheten till en koldioxidskatt, men istället för en skatt på utsläpp är det ett handelssystem. Det fungerar så att EU har begränsat hur många utsläppsrätter det finns, det vill säga hur mycket koldioxid som får släppas ut av industrin och energiproducenterna. Utsläppsrätterna auktioneras därefter ut till industrin och energiproducenter, vilket gör att det är marknaden själv som sätter priset. Därefter kan aktörerna själva köpa och sälja utsläppsrätterna på en marknad. Bakgrund, revideringen av utsläppshandeln: Sommaren 2021 presenterade EU-kommissionen sitt stora lagpaket på klimatområdet, Fit for 55, där en av de viktigaste pusselbitarna var en revidering av EU:s utsläppshandeln (EU ETS). I december 2022 nåddes en överenskommelse mellan Europaparlamentet, Ministerrådet och Kommissionen som innebär en minskningstakt av den årliga mängd utsläppsrätter som delas ut som gör så att vi når nollutsläpp inom industrin och kraftproduktionen till 2038. Därtill vidgas utsläppshandeln till bland annat sjöfarten. Dessutom kommer den fria tilldelningen, det vill säga de utsläppsrätter som delas ut gratis till industrin istället för att auktioneras, att halveras till 2030. Jakop Dalunde har varit den gröna gruppens förhandlare kring revideringen av utsläppshandeln i både transportutskottet och industriutskottet under det senaste året.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Priset på utsläppsrätter når 100 euro per ton

2023-03-06
Jakop Dalunde i EU-parlamentet
EU:s enskilt viktigaste instrument i klimatpolitiken är utsläppshandeln. Så sent som julen 2020 passerades det dåvarande rekordet på 30 euro per ton koldioxid och i maj 2021 passerades för första gången 50 euro per ton. Sedan dess har priset för det mesta legat runt 40-80 euro.

För första gången någonsin kostar det nu över 100 euro att släppa ut ett ton koldioxid, då priset runt 13:00-tiden på tisdagen 21 februari 2023 var uppe på 104 euro och 80 cent.

Jakop Dalunde, EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna kommenterar: – Den fossila erans dagar är räknade, framtiden är förnybar. När det kostar att släppa ut koldioxid så skapar vi starka incitament för Europas industrier att ställa om till förnybara och innovativa tekniker, säger Jakop Dalunde, Europaparlamentariker

– Det här är en fantastisk utveckling och visar att utsläppshandeln äntligen fungerar som det är tänkt. Enligt bedömare förväntas snittpriset ligga på runt 80 euro under 2023 och runt 95 euro under 2024, men det är möjligt att de prognoserna nu slås, säger Jakop Dalunde, Europaparlamentariker

– Nu under våren kommer Europaparlamentet rösta om överenskommelsen om en revidering av utsläppshandeln. Även om vi gröna hade velat gå ännu längre så är det otroligt viktigt att vi nu får igenom den skärpning av systemet som gör så att EU kan nå nollutsläpp inom industrin till runt 2038 säger Jakop Dalunde.

Bakgrund, det här är EU:s utsläppshandelssystem:

Utsläppshandeln, EU ETS, är den europeiska motsvarigheten till en koldioxidskatt, men istället för en skatt på utsläpp är det ett handelssystem. Det fungerar så att EU har begränsat hur många utsläppsrätter det finns, det vill säga hur mycket koldioxid som får släppas ut av industrin och energiproducenterna. Utsläppsrätterna auktioneras därefter ut till industrin och energiproducenter, vilket gör att det är marknaden själv som sätter priset. Därefter kan aktörerna själva köpa och sälja utsläppsrätterna på en marknad.

Bakgrund, revideringen av utsläppshandeln:

Sommaren 2021 presenterade EU-kommissionen sitt stora lagpaket på klimatområdet, Fit for 55, där en av de viktigaste pusselbitarna var en revidering av EU:s utsläppshandeln (EU ETS). I december 2022 nåddes en överenskommelse mellan Europaparlamentet, Ministerrådet och Kommissionen som innebär en minskningstakt av den årliga mängd utsläppsrätter som delas ut som gör så att vi når nollutsläpp inom industrin och kraftproduktionen till 2038. Därtill vidgas utsläppshandeln till bland annat sjöfarten. Dessutom kommer den fria tilldelningen, det vill säga de utsläppsrätter som delas ut gratis till industrin istället för att auktioneras, att halveras till 2030.

Jakop Dalunde har varit den gröna gruppens förhandlare kring revideringen av utsläppshandeln i både transportutskottet och industriutskottet under det senaste året.

Senaste nyheter