Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Lagra egen solenergi med smart batteri

https://www.klimatsmart.se/images/news/eon-fronius-solcellsbatteri250x289.jpg

Att solen kan generera elektricitet har vi vetat länge, ända sedan 1839 faktiskt. Men när solen går ner slutar solcellerna att generera el. Med ett solcellsbatteri kan du lagra solenergin på dagen för att använda på kvällen. Det innebär nya möjligheter för den som vill få hushållet mer självförsörjande på el. Mycket har hänt sedan fransmannen Edmond Becquerel år 1839 upptäckte att solenergi kan omvandlas till elektricitet – men det finns fortfarande utmaningar med teknologin. En av dem är hur elöverskottet effektivt ska lagras för att kunna användas vid tillfällen då solen inte skiner. Tekniken har dock utvecklats snabbt de senaste åren, vilket bland annat resulterat i smarta solcellsbatterier. – Våra kunder som investerar i batteri gör det främst av två anledningar: de drivs av den senaste tekniken och de vill ta vara på den solel de själva inte använder. Med nuvarande bidrag är det mer lönsamt med batteri, säger Pernilla Persson, produktutvecklare på energiföretaget E.ON. De smarta solcellsbatterierna kan lagra upp till 3,6 kWh i grundutförande, med möjlighet att bygga ut lagringskapaciteten upp till 9,6 kWh. Trots att solen gått ner har man alltså möjlighet att förse sitt hushåll med grön solel. Och om man producerar mer el än vad batteriet rymmer, säljs det tillbaka till elnätet. På så sätt går ingen solel till spillo. Hur fungerar ett solcellsbatteri? Rent funktionellt fungerar solcellsbatteriet som ett vanligt uppladdningsbart batteri. Solcellerna genererar el som går ut till elnätet om du inte använder elen vid samma tillfälle och du får betalt för den el du säljer. Med ett batteri lagrar du istället överskottet för att använda elen när du behöver den. Upp till 60 procent i investeringsstöd för batteri: Att bli mer självförsörjande och använda egenproducerad el till hushållet är en tanke som lockar allt fler. Sedan den 1 maj 2019 kan du få ett investeringsstöd för upp till 20 procent av kostnaderna vid installation av solceller och du blir samtidigt mindre beroende av elnätet och elpriser. Om du investerar i ett solcellsbatteri får du 60 procent av investeringen i form av investeringsstöd.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Lagra egen solenergi med smart batteri

2019-08-21
Fronius solcellsbatteri och växelriktare
Att solen kan generera elektricitet har vi vetat länge, ända sedan 1839 faktiskt. Men när solen går ner slutar solcellerna att generera el. Med ett solcellsbatteri kan du lagra solenergin på dagen för att använda på kvällen. Det innebär nya möjligheter för den som vill få hushållet mer självförsörjande på el.

Mycket har hänt sedan fransmannen Edmond Becquerel år 1839 upptäckte att solenergi kan omvandlas till elektricitet – men det finns fortfarande utmaningar med teknologin. En av dem är hur elöverskottet effektivt ska lagras för att kunna användas vid tillfällen då solen inte skiner. Tekniken har dock utvecklats snabbt de senaste åren, vilket bland annat resulterat i smarta solcellsbatterier.

– Våra kunder som investerar i batteri gör det främst av två anledningar: de drivs av den senaste tekniken och de vill ta vara på den solel de själva inte använder. Med nuvarande bidrag är det mer lönsamt med batteri, säger Pernilla Persson, produktutvecklare på energiföretaget E.ON.

De smarta solcellsbatterierna kan lagra upp till 3,6 kWh i grundutförande, med möjlighet att bygga ut lagringskapaciteten upp till 9,6 kWh. Trots att solen gått ner har man alltså möjlighet att förse sitt hushåll med grön solel. Och om man producerar mer el än vad batteriet rymmer, säljs det tillbaka till elnätet. På så sätt går ingen solel till spillo.

Hur fungerar ett solcellsbatteri?

Rent funktionellt fungerar solcellsbatteriet som ett vanligt uppladdningsbart batteri. Solcellerna genererar el som går ut till elnätet om du inte använder elen vid samma tillfälle och du får betalt för den el du säljer. Med ett batteri lagrar du istället överskottet för att använda elen när du behöver den.

Upp till 60 procent i investeringsstöd för batteri:

Att bli mer självförsörjande och använda egenproducerad el till hushållet är en tanke som lockar allt fler. Sedan den 1 maj 2019 kan du få ett investeringsstöd för upp till 20 procent av kostnaderna vid installation av solceller och du blir samtidigt mindre beroende av elnätet och elpriser. Om du investerar i ett solcellsbatteri får du 60 procent av investeringen i form av investeringsstöd.
Källa: EON

Senaste nyheter