Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

En av Sveriges största solcellsparker planeras i Halland

https://www.klimatsmart.se/images/news/statkraft-henrik-jatkola200x200.jpg

Statkraft lämnade förra veckan in anmälan om samråd, enligt 12 kapitlet 6§ miljöbalken, för att möjliggöra uppförandet av en solcellspark i Skogaby i Laholms kommun. Solcellsparken är tänkt att ha en effekt på upp till 25 MW, vilket motsvarar en helårsförbrukning för 1 500 normalstora villor. - Vi är väldigt glada för det goda samarbetet med kommunen och övriga involverade. Statkraft ser en stor potential i solcellsparker och projektet i Skogaby kan bli Statkrafts första solcellspark i Sverige. Den kan komma att utgöra ett värdefullt komplement till våra befintliga vattenkraftanläggningar i kommunen, säger Henrik Jatkola, vind- och solkraftsutvecklare i Sverige. Det är ännu inte klart vilken design och storlek solcellsparken ska ha. Möjlig effekt begränsas av tillgänglig nätkapacitet i området. Nätägaren E.ON har genomfört en nätutredning och nu pågår en förstudie avseende tillgänglig överföringskapacitet och teknisk utformning för anslutning till elnätet. Det mesta av solcellsparken är tänkt att uppföras på Statkrafts egen mark, men det finns också en avsiktsförklaring med en markägare om upplåtelse av delar av intilliggande mark. - Sollcellsparken i Skogaby kan komma att utgöra ett värdefullt tillskott av förnybar energi lokalt för invånarna i Laholms kommun, men också för elområde fyra där all ny elproduktion behövs för att möta ökande efterfrågan, säger Henrik Jatkola.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

En av Sveriges största solcellsparker planeras i Halland

2023-09-20
Henrik Jatkola, Statkraft
Statkraft lämnade förra veckan in anmälan om samråd, enligt 12 kapitlet 6§ miljöbalken, för att möjliggöra uppförandet av en solcellspark i Skogaby i Laholms kommun. Solcellsparken är tänkt att ha en effekt på upp till 25 MW, vilket motsvarar en helårsförbrukning för 1 500 normalstora villor.

- Vi är väldigt glada för det goda samarbetet med kommunen och övriga involverade. Statkraft ser en stor potential i solcellsparker och projektet i Skogaby kan bli Statkrafts första solcellspark i Sverige. Den kan komma att utgöra ett värdefullt komplement till våra befintliga vattenkraftanläggningar i kommunen, säger Henrik Jatkola, vind- och solkraftsutvecklare i Sverige.

Det är ännu inte klart vilken design och storlek solcellsparken ska ha. Möjlig effekt begränsas av tillgänglig nätkapacitet i området. Nätägaren E.ON har genomfört en nätutredning och nu pågår en förstudie avseende tillgänglig överföringskapacitet och teknisk utformning för anslutning till elnätet.

Det mesta av solcellsparken är tänkt att uppföras på Statkrafts egen mark, men det finns också en avsiktsförklaring med en markägare om upplåtelse av delar av intilliggande mark.

- Sollcellsparken i Skogaby kan komma att utgöra ett värdefullt tillskott av förnybar energi lokalt för invånarna i Laholms kommun, men också för elområde fyra där all ny elproduktion behövs för att möta ökande efterfrågan, säger Henrik Jatkola.
Källa: Statkraft
Foto: Statkraft

Senaste nyheter