Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Al Gore föreläste i Göteborg

https://www.klimatsmart.se/images/news/algore167x250.jpg

Skolans största sal var fylld till sista plats när studenterna på Handelshögskolan i Göteborg i måndags 25 oktober kunde lyssna och ställa frågor till Al Gore som var där för att tala om hållbar kapitalism. Al Gore höll sitt seminarium tillsammans med Björns Stigson, vd för World Business Council for Sustainable Development och gästprofessor på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, och David Blood, vd för Generation Invest Management, företaget som Al Gore är styrelseordförande för. Eva Halvarsson, vd för Andra AP-fonden, var moderator. Al Gore pläderar för hållbar kapitalism (sustainable capitalism), en kapitalism som strävar efter att maximera långsiktig värdetillväxt och som tydligt integrerar miljöfrågor, sociala frågor och ledningsfrågor i sina strategier, riskbedömningar och, inte minst, i sina belöningssystem. Enligt Al Gore är kortsiktigheten i dagens kapitalism det största hindret på vägen mot hållbar kapitalism. Han påpekade att alla delar i värdekedjan måste inkluderas i bedömningar och i prissättning, att vi i nuläget mäter fel saker och nämnde fiskeindustrin som ett exempel: – Ju mer vi fisk vi fiskar upp ur haven, desto bättre siffror och tillväxt redovisas - tills fisken är utfiskad och allt kollapsar. Vad har vi skapat för värde då? David Blood, vd för investeringsföretaget Generation Investment Management som han startat tillsammans med Al Gore, betonade att hållbar kapitalism inte är någon ”trivselfaktor” utan handlar om lönsamhet: – De företag som arbetar långsiktigt och med den helhetssyn som är grunden för hållbar kapitalism är också de mest lönsamma. Generation Investment Management samarbetar nu med handelshögskolor i USA för att sprida kunskap om hållbar kapitalism. Även Björn Stigson påtalade vikten av att hållbarhetsfrågorna aktualiseras mer på handelshögskolor. Både för att en förändring ska komma till stånd och för att ta upp konkurrensen med till exempel Kina som nu tagit ledningen i det som kallas ”the green race” och satsar stort på vind- och solenergi. Avslutningsvis uppmanade Al Gore Handelshögskolans studenter att föra diskussionen vidare genom att utmana både sina professorer och de yrkesverksamma ekonomer de möter. För ytterligare information, kontakta: Åsa Kultje, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 031-786 1443, 0709-22 66 85, asa.kultje@handels.gu.se

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Al Gore föreläste i Göteborg

2010-10-28
Al Gore
Skolans största sal var fylld till sista plats när studenterna på Handelshögskolan i Göteborg i måndags 25 oktober kunde lyssna och ställa frågor till Al Gore som var där för att tala om hållbar kapitalism.

Al Gore höll sitt seminarium tillsammans med Björns Stigson, vd för World Business Council for Sustainable Development och gästprofessor på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, och David Blood, vd för Generation Invest Management, företaget som Al Gore är styrelseordförande för. Eva Halvarsson, vd för Andra AP-fonden, var moderator.

Al Gore pläderar för hållbar kapitalism (sustainable capitalism), en kapitalism som strävar efter att maximera långsiktig värdetillväxt och som tydligt integrerar miljöfrågor, sociala frågor och ledningsfrågor i sina strategier, riskbedömningar och, inte minst, i sina belöningssystem. Enligt Al Gore är kortsiktigheten i dagens kapitalism det största hindret på vägen mot hållbar kapitalism.

Han påpekade att alla delar i värdekedjan måste inkluderas i bedömningar och i prissättning, att vi i nuläget mäter fel saker och nämnde fiskeindustrin som ett exempel:

– Ju mer vi fisk vi fiskar upp ur haven, desto bättre siffror och tillväxt redovisas - tills fisken är utfiskad och allt kollapsar. Vad har vi skapat för värde då?

David Blood, vd för investeringsföretaget Generation Investment Management som han startat tillsammans med Al Gore, betonade att hållbar kapitalism inte är någon ”trivselfaktor” utan handlar om lönsamhet:

– De företag som arbetar långsiktigt och med den helhetssyn som är grunden för hållbar kapitalism är också de mest lönsamma.

Generation Investment Management samarbetar nu med handelshögskolor i USA för att sprida kunskap om hållbar kapitalism.

Även Björn Stigson påtalade vikten av att hållbarhetsfrågorna aktualiseras mer på handelshögskolor. Både för att en förändring ska komma till stånd och för att ta upp konkurrensen med till exempel Kina som nu tagit ledningen i det som kallas ”the green race” och satsar stort på vind- och solenergi.

Avslutningsvis uppmanade Al Gore Handelshögskolans studenter att föra diskussionen vidare genom att utmana både sina professorer och de yrkesverksamma ekonomer de möter.

För ytterligare information, kontakta:
Åsa Kultje, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 031-786 1443, 0709-22 66 85, asa.kultje@handels.gu.se

Senaste nyheter