Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

6 finalister till Laddguldet - Sveriges bästa elbilskommun

https://www.klimatsmart.se/images/news/fortum-laddguldet250x.jpg

Juryn har valt ut de kommuner som de anser ger de bästa förutsättningarna för elbilar, har bäst laddinfrastruktur och på det hela taget är föredömen för personer som vill äga, köra och ladda sin elbil. - Många kommuner har en bra utveckling och strategi för att bygga laddinfrastruktur. Men de kommuner som vi har valt ut utmärker sig alla även i "mjukare" frågor i och med att de konsekvent arbetar med projekt och satsningar för att premiera elbilarnas framväxt, säger jurymedlemmen Tobias Henmark, chef för Fortum Charge & Drive i Sverige. De sex nominerade kommunerna som tagit sig till final är Östersund, Kalmar, Falun, Stockholm, Gävle och Jönköping. Juryn har i sin bedömning tagit hänsyn till volymer, fordon och laddplatser, hur fördelningen mellan kommunal respektive privat regi ser ut samt vilka informationsinsatser som görs. Till exempel är Jönköping en kommun som arbetar för en bra laddinfrastuktur och har många laddpunkter i gatumiljö. Stockholm, har en långsiktig strategi för eltransporter där samverkan sker med andra aktörer genom återkommande rundabordssamtal. Juryn har även tittat på hur kommunen arbetar med utvecklingsprojekt där Gävle sticker ut som även ska bygga 166 laddplatser i år. En annan kommun som sticker ut som nytänkande är Östersund som inte bara var tidigt ute, de jobbar även konsekvent vidare med sin elbilssatsning. - År 2030 ska hela transportsektorns klimatpåverkan ha minskat med 70%. Det kräver kommuner som går före. Vi vill premiera de kommuner som tar det extra steget för en avgasfri bilism, till exempel genom elbilspooler och andra lösningar, säger jurymedlemmen Mattias Goldmann, vd för tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet och Klimatkommunerna. I Kalmar finns en spännande lösning med världens första elbilpool som riktar sig till både tjänstemän och medborgare och som drivs tillsammans av många olika aktörer. Falun har utvecklat en elbilpool för hemtjänst. – Tanken med Laddguldet är att sprida de goda exempel som finns på lokal nivå och lyfta fram framgångsfaktorerna. Vi tror att kommunerna kan lära av mycket varandra, säger Olle Johansson, vd på Power Circle. Den 4 juli kl 16, under Almedalsveckan, kommer finalister och jury presentera och diskutera vad som krävs på lokal nivå för att klara omställningen till en eldriven fordonsflotta. Om tävlingen Laddguldet: Fortum Charge & Drive, 2030-sekretariatet med Klimatkommunerna och Power Circle står bakom tävlingen Laddguldet Förutom äran att utses till vinnare av Laddguldet -Sveriges bästa elbilskommun, kommer de tre främsta att få välja var ett antal semisnabba laddare i Fortum Charge & Drives nätverk ska placeras. Juryn består av Tobias Henmark, chef för Fortum Charge & Drive i Sverige och Finland, Mattias Goldmann, vd Fores, Olle Johansson, vd Power Circle samt Fredrik Sandberg, chefredaktör för Elbilen. För mer information, kontakta gärna: - Tobias Henmark, landschef Sverige Fortum Charge & Drive, tfn 072-570 18 53 - Mattias Goldmann, vd för tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet och Klimatkommunerna, tfn 070-309 00 45 - Olle Johansson, vd, Power Circle, tfn 070-791 29 62

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

6 finalister till Laddguldet - Sveriges bästa elbilskommun

2017-07-04
Juryn har valt ut de kommuner som de anser ger de bästa förutsättningarna för elbilar, har bäst laddinfrastruktur och på det hela taget är föredömen för personer som vill äga, köra och ladda sin elbil.

- Många kommuner har en bra utveckling och strategi för att bygga laddinfrastruktur. Men de kommuner som vi har valt ut utmärker sig alla även i "mjukare" frågor i och med att de konsekvent arbetar med projekt och satsningar för att premiera elbilarnas framväxt, säger jurymedlemmen Tobias Henmark, chef för Fortum Charge & Drive i Sverige.

De sex nominerade kommunerna som tagit sig till final är Östersund, Kalmar, Falun, Stockholm, Gävle och Jönköping. Juryn har i sin bedömning tagit hänsyn till volymer, fordon och laddplatser, hur fördelningen mellan kommunal respektive privat regi ser ut samt vilka informationsinsatser som görs. Till exempel är Jönköping en kommun som arbetar för en bra laddinfrastuktur och har många laddpunkter i gatumiljö. Stockholm, har en långsiktig strategi för eltransporter där samverkan sker med andra aktörer genom återkommande rundabordssamtal. Juryn har även tittat på hur kommunen arbetar med utvecklingsprojekt där Gävle sticker ut som även ska bygga 166 laddplatser i år. En annan kommun som sticker ut som nytänkande är Östersund som inte bara var tidigt ute, de jobbar även konsekvent vidare med sin elbilssatsning.

- År 2030 ska hela transportsektorns klimatpåverkan ha minskat med 70%. Det kräver kommuner som går före. Vi vill premiera de kommuner som tar det extra steget för en avgasfri bilism, till exempel genom elbilspooler och andra lösningar, säger jurymedlemmen Mattias Goldmann, vd för tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet och Klimatkommunerna.
I Kalmar finns en spännande lösning med världens första elbilpool som riktar sig till både tjänstemän och medborgare och som drivs tillsammans av många olika aktörer. Falun har utvecklat en elbilpool för hemtjänst.

– Tanken med Laddguldet är att sprida de goda exempel som finns på lokal nivå och lyfta fram framgångsfaktorerna. Vi tror att kommunerna kan lära av mycket varandra, säger Olle Johansson, vd på Power Circle.

Den 4 juli kl 16, under Almedalsveckan, kommer finalister och jury presentera och diskutera vad som krävs på lokal nivå för att klara omställningen till en eldriven fordonsflotta.

Om tävlingen Laddguldet:
Fortum Charge & Drive, 2030-sekretariatet med Klimatkommunerna och Power Circle står bakom tävlingen Laddguldet Förutom äran att utses till vinnare av Laddguldet -Sveriges bästa elbilskommun, kommer de tre främsta att få välja var ett antal semisnabba laddare i Fortum Charge & Drives nätverk ska placeras. Juryn består av Tobias Henmark, chef för Fortum Charge & Drive i Sverige och Finland, Mattias Goldmann, vd Fores, Olle Johansson, vd Power Circle samt Fredrik Sandberg, chefredaktör för Elbilen.

För mer information, kontakta gärna:
- Tobias Henmark, landschef Sverige Fortum Charge & Drive, tfn 072-570 18 53
- Mattias Goldmann, vd för tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet och Klimatkommunerna, tfn 070-309 00 45
- Olle Johansson, vd, Power Circle, tfn 070-791 29 62
Källa: Fortum

Senaste nyheter